Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Goeree-Overflakkee wordt niet vergeten"

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Goeree-Overflakkee wordt niet vergeten"

Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Mr S. Patijn over bestuurlijke schaalvergroting:

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Terwijl de gemeenten op Goeree- Overflakkee bezig zijn zich naar de provincie uit te spreken over de indeling van Goeree-Overflakkee bij het samenwerkingsgebied Rijnmond, heeft Eilanden-Nieuws een gesprek met de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Mr S. Patijn. Het is een prettig, openhartig gesprek dat bij kan dragen tot de beeldvorming van de bestuurlijke toekomst van Goeree-Overflakkee.

Richting Rijnmond

Vastgesteld hebbend dat Goeree-Overflakkee te klein is om een zelfstandige regio te vormen in het kader van de door rijk en provincie beoogde bestuurlijke schaalvergroting, laat de heer Patijn er geen twijfel over bestaan dat Goeree- Overflakkee volgens hem bij Rijnmond terecht komt.

De richting staat voor de Commissaris vast, de vraag is veeleer: het tijdstip v^aarop Goeree-Overflakkee mee gaat draaien met het Rotterdamse.

De heer Patijn zegt dat alles pleit voor aansluiting van Goeree-Overflakkee bij het noorden. Hij wijst daarbij op de al bestaande samenwerkingsverbanden met gemeenten buiten Goeree-Overflakkee; politie en ambulancevervoer bijvoorbeeld. Het kan niet anders of er komt op enigerlei wijze een aansluiting van Goeree-Overflakkee bij het Rotterdamse.

De Commissaris van de Koningin laat de bestuurlijke alternatieven voor Goeree-Overflakkee nog eens de revue passeren.

Aansluiting bij Zeeland ligt niet voor de hand omdat de oriëntatie van Goeree- Overflakkee naar het noorden is. Hetzelfde geldt voor eventuele aansluiting bij Zuid-Holland-zuid (Hoeksche Waard en Drechtsteden).

De vorming van één gemeente Goeree- Overflakkee vindt de Commissaris in dit verband niet noodzakelijk: „Ook als je één gemeente bent moet je je ergens bij aansluiten".

Mettertijd bij het OOR

(Overleg Orgaan Rijnmondgemeenten)

Ingedeeld worden in een groter samenwerkingsverband in het kader van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is één ding. een andere ontwikkeling die voor Goeree-Overflakkee van belang is is het OOR.

Het OOR is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten van het 'oude' Rijnmondgebied om tot een vérgaande samenwerking te komen, gezien de grootschalige belangen die in dat gebied aan de orde zijn. (Inmiddels hebben ook de gemeenten Bleiswijk, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek zich bij het OOR aangesloten). Het OOR is er op dit moment nog niet

Het OOR is er op dit moment nog niet aan toe ook de gemeenten van Goeree- Overflakkee op te nemen. Een stuurgroep is bezig een speciale wet

Een stuurgroep is bezig een speciale wet voor te bereiden om voor het OORgebied een regionaal bestuur in te stellen met vérgaande eigen bevoegdheden. De Commissaris van de Koningin zegt daarover: „Bij het OOR heeft men niet gezegd dat toetreding van Goeree- Overflakkee niet kan. Men zegt daar: we zitten in een moeilijk proces en we wil-len dat niet verzwaren door er nog meer gemeenten bij te betrekken. Ik zeg dan dat het probleem niet moeilijker wordt, doordat Goeree-Overflakkee er bij is of niet. Het is een kwestie van timing wanneer Goeree-Overflakkee en het OOR tot overeenstemming komen. Ik adviseer Goeree-Overflakkee de ontwikkelingen van het OOR goed te volgen. Laat het OOR eerst orde op zaken stellen, dan kun je over een jaar of twee toetreden. Je moet ook bedenken dat je als kleine gemeenten nu al verantwoordelijkheden zou gaan dragen waar je nog niet aan toe bent. Men zit m Rotterdam met een heel zwaar proces met de gemeenten uit het oude Rijnmondgebied. Die gemeenten zijn drie jaar bezig richfing OOR. Zo ver is Goeree-Overflakkee nog niet. Vergeet niet, het gaat om een vérgaande overdracht van taken van de gemeenten en de provincie aan het OOR."

Aan Goeree-Overflakkee wordt gedacht

De vraag rijst wie er bij de ontwikkelingen in het OOR opkomt voor de belangen van Goeree-Overflakkee. omdat Goeree-Overflakkee niet vertegenwoordigd is in het bestuurlijk overleg ter voorbereiding van de zogenaamde OOR-wet. Goeree-Overflakkee heeft een waarnemer bij het overleg maar wie zorgt er voor de aansluitingsmogelijkheden van Goeree-Overjlakkee bij het OOR als het OOR zelf nee zou zeggen? Wordt een aansluitingsmogelijkheid voor Goeree-Overflakkee in de OOR-wet geregeld?

De heer Patijn is daar duidelijk over: „Als het OOR nee zou zeggen, wie komt er dan voor Goeree-Overflakkee op? De provincie. Gedeputeerde Staten. Zo ver moet je het natuurlijk nooit laten komen. Ik ben vice-voorzitter van de stuurgroep die het concept voor het wetsontwerp voorbereidt. Ik heb van het begin af gezegd: hou er rekening mee dat er met Goeree-Overflakkee wat moet gebeuren. De aansluitingsmogelijkheid voor Goeree-Overflakkee is inderdaad iets dat in de OOR-wet te regelen is."

De heer Patijn verzekert: „Door GS wordt buitengewoon goed opgelet. De gedachte 'niemand denkt aan Goeree- Overflakkee' is echt onzin!"

Subregio?

Bij het voorstel aan Provinciale Staten om Zuid-Holland in te delen in 5, in plaats van 12 WGR-gebiedenisdoorGS de mogelijkheid geopperd dat Goeree- Overflakkee binnen de regio Rijnmoond 'subregio' zou worden, wat dat ook mag inhouden.

Nu heeft de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken laten weten dat in het kader van de WGR een subregio als voorgesteld door Gedeputeerde Staten niet mogelijk is en niet passend in het beleid van schaalvergroting. Zij heeft echter wel begrip voor de positie van Goeree-Overflakkee en heeft een andere oplossing gesuggereerd (een bestuurscommissie) die in feite hetzelfde effekt kan hebben als een subregio. Gedeputeerde Staten vinden dit een goede mogelijkheid om voor Goeree-Overflakkee binnen het OOR toch een eigen positie te handhaven.

Gaat de procedure tot vermindering van het aantal WGR-gebieden en indeling van Goeree-Overflakkee bij Rijnmond nu gewoon door of komt er een gesprek tussen de provincie en Goeree-Overflakkee?

„Er komt uiteraard overleg met iedereen, dus ook met Goeree-Overflakkee", zegt de heer Patijn. „Ik zou het buitengewoon plezierig vinden met de gemeentebesturen te bespreken wat er nu moet gebeuren."

Het is raadzaam dat de gemeentebesturen zich laten horen wanneer er zaken zijn die niet duidelijk zijn. Desgevraagd zegt de heer Patijn zich te kunnen indenken dat gemeentebestuurders zich gegeven de brief van de staatssecretaris nog even willen bezinnen alvorens antwoord te geven in het kader van de inspraakprocedure voor de herindeling WGR-gebieden. Bij de provincie heeft men zich volgens de heer Patijn al de vraag gesteld: „Is de tijd die er voor staat lang genoeg, nu er zoveel nieuwe dingen op tafel liggen?"

Belang gemeenten staat voorop

„Bij dingen die al veertig jaar spelen, komt het niet aan op een maand", zegt de heer Patijn. „De mensen moeten niet zo wanhopig doen alsof er iets rampzaligs gaat gebeuren. Naar ons oordeel zal er op Goeree-Overflakkee niet veel veranderen. Duidelijk is dat er een vergroting van de omvang van de regio's komt en dat de WGR wordt aangescherpt, er komt meer binding in de samenwerkingsgebieden. Randvoorwaarden zijn daarbij dat het voqr de gemeenten niet ingewikkelder en niet duurder moet worden. Je moet altijd het belang van de gemeenten voorop stellen. Eerst de vraag stellen: wat willen we gezamenlijk doen en de volgende vraag is: hoe gaan we dat het beste doen? De bestuursconstructie die je kiest is ondergeschikt. Hoe kunnen we voor de toekomst de samenwerking tussen de gemeenten onderling en met het Rijnmondgebied het best gestalte geven, daar gaat het om en daar zijn we nu mee bezig."

Als daarover bij gemeentebestuurders vragen zijn, zijn ze van harte welkom om met mevrouw Günther - de gedeputeerde die bestuurszaken in portefeuille heeft - te bespreken hoe ze het hebben willen, aldus de Commissaris van de Koningin.

In de visie van de heer Patijn hoeft er niets overhaast te gebeuren. „Rustig aan", zegt hij. „Ik zou het jammer vinden als de richting die er is opnieuw ter diskussie zou komen."

Richting Rotterdam dus, zij het in passend tempo, mogen we uit de woorden van de heer Patijn opmaken. Ondertussen kan Goeree-Overflakkee de ogen niet sluiten voor de werkelijkheid. Het is echt geen eiland meer en zal met de tijd mee moeten, ook al lijkt het eilandgevoel soms gekoesterd te worden.

Voor de Commissaris van de Koningin hoort Goeree-Overflakkee onbetwist bij Zuid-Holland: „Het gaat goed tussen Zuid-Holland en Goeree-Overflakkee en dat moeten we zo houden. We zullen zeker voor de belangen van Goeree-Overflakkee opkomen."

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 augustus 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

�Goeree-Overflakkee wordt niet vergeten

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 augustus 1992

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's