Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bouwen in het buitengebied, soms moet het Icunnen . . .

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bouwen in het buitengebied, soms moet het Icunnen . . .

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een woning bouwen in Goerees' buitengebied, 't is een begeerte waartegen hoge barrières zijn opgeworpen, maar soms, héél soms, is zelfs het College geneigd medewerking te verlenen. Donderdagavond was dat het geval met de aanvraag van dhr. C. M. Jansen te Stellendam die een woning wil realiseren op de plaats van het vroegere vis-droog-fabriekje onderaan de Stellendamse Eendrachtsdijk. „Een opknapper als de ouwe rotzooi daar weg zal zijn", vond weth. Visser resoluut maar daar was niet alles mee gezegd, zéker niet voor de fraktie van de PvdA. Slechts wanneer sprake van urgentie zou de fraktie medewerking willen overwegen, maar van urgentie leek hen nu geen sprake; er volgde een geharnast verzet.

Het College evenwel, beschouwend dat er sprake is van een 'restperceel' waarop de bouw van een (bedrijfs)woning zou moeten kunnen, stelde de raad dan ook voor een voorbereidingsbesluit te nemen.

Precedent?

RPF-vertegenwoordiger Moerkerke, wetend een aangelegen punt bij de kop te hebben, vroeg het College af of met medewerking geen precedent zal worden geschapen, „wat doen we dan met volgende aanvragen?" vroeg hij zich af: „We moeten nee durven zeggen, of is die politieke moed ons in de schoenen gezonken?" vroeg Moerkerke wat venijnig.

Wat drommel, PvdA-vertegenwoordiger T. Bakelaar wenste nog veel direkter te zijn: „Nee" tegen het voorstel, want, zo legde hij College en raad voor: „We hebben toch een beleidslijn afgesproken die alleen een uitzondering toelaat wanneer iemand, van oudsher wonend in onze gemeente, een duidelijk aantoonbare urgentie heeft om in het buitengebied te wonen? Nou dan, kijken we voortaan nog naar die beleidslijn of naar de persoon?", zo vroeg Bakelaar het College wat stekelig af en hij keek in 't geheel niet vriendelijk.

Uit de SGP-fraktie kwam een wat meegaander geluid, bij monde van dhr. v. d. Wende, notoir tegenstander van bebouwing van het buitengebied. Echter, „in dit uitzonderlijk geval" leek het hem dat medewerking van de Provincie „niet moest worden uitgesloten" en dus waagde dhr. V. d. Wende "t er maar op. 't Was niet zozeer - vond hij - de gemeente-, dan wel de Provincie die de touwtjes strak heeft aangetrokken, 't Is daarom noodgedwongen dat we uitvoering geven aan een beleid van hogerhand", zo leek hij zich te willen excuseren voor eerdere aanvragen waarop hij steeds 'nee' had verkocht.

Ook van dhr. Grinwis (Gem.belang) mocht het doorgaan. Hij had, als voorstander van bebouwingsmogelijkheden in het buitengebied, goed beluisterd dat dhr. V. d. Wende diversiteit in het buitengebied erkent en daar wil hij het graag nog'es over hebben. Het biedt misschien perspektief voor meer mogelijkheden? 'n Akkoord uit de fraktie van het CDA: „een mooie woning", wenst dhr. Koese de aanvrager toe, „'t zal er van opknappen".

Goeie kans

Welzeker wist weth. Klepper van de afgesproken kriteria, strenge zelfs, maar aan enkele daarvan meent hij de aanvrager te voldoen, 'n gerede kans daarom dat de Provincie onze beslissing tot medewerking zal honoreren", dacht dhr. Klepper.

Er ontstond wat discussie tussen dhr. Bakelaar, de wethouder, en dhr. v. d. Wende toen die nog'es z'n stelling poneerde dat de SGP altijd voorstander is geweest van bouwen in het buitengebied, maar de raadsvoorz. burg. van Velzen maakte duidelijk dat eigenlijk een beetje zonde van de tijd te vinden. Sommige van de uitspraken, - (dhr. v. d.

Sommige van de uitspraken, - (dhr. v. d. Wende: „niet ieder gebied is hetzelfde") - werden door dhr. van Dongen (PvdA) zelfs „zeer bedenkelijk" gevonden. Hij waarschuwde ertegen door de gemeente zomaar willekeurige grenzen te gaan trekken. Na op dit gebied veel klappen (van GS) te hebben geïnkasseerd is, zo prees het- dhr. van Dongen, de verhouding met GS weer genormaliseerd en is er een beleid afgesproken, maar 't lijkt hem dat de SGP dat weer onderuit wilde halen, dhr. van Dongen waarschuwde er ten stelligst tegen.

Helemaal eens was weth. Klepper het dat de kriteria gelden voor het hele gebied, al kunnen sommige kriteria soms ook niet heel exact worden uitgelegd. Feit is, in de onderhavige aanvrage, dat voor aanvrager in Stellendam geen ander plekje te vinden is, nu niet en evenmin volgend jaar.

„U gaat voorbij aan het kriterium urgentie", dat is ons bezwaar, hield dhr. dhr. van Dongen staande.

Maar goed-

De raadsvoorz. hield het de raad nog maar'es voor hoe juist het is geweest dat de Kroon in 1972 goedkeuring onthield aan het best.plan voor het buitengebied waarin de mogelijkheid tot lintbebouwing was opgenomen. „Ouddorp zou helemaal zijn volge

„Ouddorp zou helemaal zijn volgebouwd, Spekulanten zouden alle buitengebied hebben opgekocht, als dat was doorgegaan", zo lichtte de voorz. toe. Hij meent dat „in alle redelijkheid" het verzoek van dhr. Jansen kan worden gehonoreerd zonder dat iemand daar verwachtingen aan mag ontlenen; er is duidelijk een uitzonderlijk geval aan de orde dat planologisch goed op de bestaande bebouwing aansluit. De 3 PvdA-leden verklaarden zich

De 3 PvdA-leden verklaarden zich tegen; dhr. Moerkerke die aanvankelijk ook z'n bezwaren had gaf te kennen van de redelijkheid zoals door het College bepleit, overtuigd te zijn geraakt. Met de overigen was hij voor.

De Voordelta

Tot aller opluchting is n.a.v. de (door de raad) ingediende bezwaren het Beleidsplan Voordelta bijgewerkt, zodanig dat de raad er nu vrede mee kon hebben. „Alles kan doorgaan zoals het is, maar uitbreiding is onmogelijk", zo vatte de raadsvoorz. samen. Hij waardeerde ook zeer de inzet van het Visserijschap. De aanvankelijk bedreigde garnalenvisserij kan nu ongestoord worden voortgezet en, zo luidde de toelichting van het College: „Ook de voorgestelde ontwikkelingen t.a.v. de recreatieve aktiviteiten op de kop van Goeree als t.a.v. het strandgebied langs de Brouwersdam kunnen B en Ws instemming wegdragen". De voorz. bevestigde wat ook dhr. L. X.

De voorz. bevestigde wat ook dhr. L. X. den Hollander had betoogd waakzaam te zijn tegen een ontwikkeling die ertoe zou leiden als gemeente in een Nationaal Park geschikt te worden waarin je al een vergunning zou moeten vragen om een vlieger op te laten. „Inderdaad", vond de voorz.: „We moeten geen bewoners van een natuurgebied worden die door anderen bekeken kunnen worden".

Begroting

De raad kon de begroting 1993 worden aangeboden. Die sluit op de Alg. dienst met een post Onvoorziene van ƒ 150.000,-. De voorz. verzocht de raad de te houden Algemene beschouwingen op 29 oktober weer kort te houden. Er zullen in het kader van de begroting geen belastingvoorstellen worden gedaan.

Gemeentegarantie

De raad, minus de fraktie van de SGP, besloot in te stemmen met het meerderheidsvoorstel gemeentegarantie te verlenen op een lening van ƒ 500.000,- aan te gaan door de Watersportvereniging 'Goeree'. Wel werd door het College als voorwaarde gesteld dat de Ver. zelf/ 400.000,- kan financieren door het plaatsen van obligaties onder de leden.

De SGP fraktie haakte af; dhr. B. L. Noorthoek verwoordde de zorg van zijn fraktie om het verloren gaan van het rustieke karakter van Ouddorps haven wanneer in die omgeving een nieuwe jachthaven wordt aangelegd, maar meer nog vreest de SGP verstoring van de zondagsrust.

In dat laatste was dhr. Moerkerke (RPF) meer gerustgesteld in de wetenschap dat er een nieuwe afslag vanaf de N57 naar de haven zal worden gemaakt waardoor op de bestaande wegen verkeersoverlast zal kunnen worden voorkomen.

Dhr. L. X. den Hollander liet van zijn blijdschap horen dat er, nadat er jaren hard aan getrokken is, nu zicht op realisering is. De kosten van het hele projekt worden geraamd op ƒ 1.175.000,-.

Krediet gemeentehuis

Zonder slag of stoot voteerde de raad een krediet van ƒ 3.600.000,- voor de uitbreiding van het gemeentehuis; al eerder was ƒ 200.000,- voorbereidingskrediet gevoteerd.

De volgende raadsvergadering zal in het vroegere gemeentehuis op de Markt te Goedereede worden gehouden. Het betekende dat gem.secretaris dhr. A J. Vogelaar zal zijn afgezwaaid wanneer het uitgebreide gemeentehuis weer in gebruik zal kunnen worden genomen. „De secretaris voor de laatste keer op deze plaats, het zal vreemd aandoen", zo zag de raadsvoorzitter vooruit.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 september 1992

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Bouwen in het buitengebied, soms moet het Icunnen . . .

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 22 september 1992

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's