Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MKZ-congres: leren van de crisis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

MKZ-congres: leren van de crisis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De bestrijding van de MKZ-uitbraak in 2001 was technisch succesvol, maar de gebruikte methoden waren voor veel direct betrokkenen en meelevende burgers onacceptabel. Dat leidde tot een maatschappelijke crisis die veel langer duurde dan de epidemie zelf. Hoe kan het beter, welke maatregelen zouden bij een een nieuwe uitbraak moeten worden genomen? Onderzoekers van Wageningen Universiteit en het Landbouw Economishc Instituut hebben een aanpak ontwikkeld om verschillende strategieën met elkaar te vergelijken en te beoordelen op hun effectiviteit en economisch en maatschappelijke aanvaardbaarheid. Onlangs werden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd op een congres in Ede.

De aanpak berust op een combinatie van een ziekteverspreidingsmodel, dat beschrijft hoe een epidemie zich verspreidt en welke invloed verschillende bestiijdingsmaatregels daarop hebben, en een model dat de economische gevolgen berekent Het derde element m de aanpak bestaat uit een integraal evaluatiekader, waarmee ook met-economische overwegingen in de beoordeling worden betrokken Het ziekteverspreidingsmodel is ontwikkeld in samenwerking met een groep vetennaire deskundigen Uit berekeningen met dit model blijkt dat voor de meeste gebieden in Nederland de EU-basisstrategie (ruiming van gedetecteerde bednjven en gevaarlijke contactbednjven en instelling van beschermings- en toezichtgebieden) met toei eikend is om een verspreiding van MKZ snel tot staan te brengen Daarvoor staan de bednjven in de meeste regio's te dicht op elkaar Aanvullende maatregels zoals preventief ruimen en noodvaccinaties zijn dan noodzakelijk De economische schade van een epidemie hangt vooral samen met de gevolgen op de markt Strategieën met noodvaccinatie waarbij de gevaccineerde dieren blijven leven, zijn duur dooidat deze leiden tot langdunge handelsrestncties en instortende prijzen Wat de meest economische bestnjdingsstrategie is, hangt vooral af van de omvang van de uitbraak en van de bednjfsdichtheid m de getroffen gebieden

Met behulp van het integrale evaluatiekader worden verschillende maatregelen onderling vergeleken aan de hand van cntena op het gebied van ziektebestnjding, economie, ethiek, psychologie en dergelijke Door aan de verschillende gezichtspunten gewichten toe te kennen, ontstaat een totaaloordeel per maatregel Bij wijze van proef heeft een stuurgroep - samengesteld uit vertegenwoordigers van de veehouderijsector, maatschappelijke organisaties en de overheid - een aantal belangrijke cntena voor de evaluatie geselecteerd Aan elk cntenum is vervolgens door de stuurgroep een gewicht toegekend De volgende cntena legden volgens deze groep veel gewicht m de schaal de internationale haalbaarheid, de effectiviteit om de dierziekte uit te roeien (epidemiologisch cntenum) en het effect op het nationaal inkomen Iets lager scoren bijvoorbeeld overwegingen van dierenwelzijn, de verdeling van de lasten over verschillende sectoren en de psychologische belasting voor de betrokkenen Als verschillende strategieën om een epidemie te bestnjden op deze manier worden beoordeeld, blijkt vooral een aanpak met noodvaccinaties en het ruimen van de gevaccineerde dieren goed te scoren Daarbij gaat de voorkeur uit naar kleine vaccinatiegebieden Naarmate meer dieren worden geruimd, loopt de aantrekkelijkheid van een bepaalde aanpak snel terug De proef heeft aangetoond dat de methode werkt Bij de selectie van cntena kunnen alle belanghebbenden worden vertegenwoordigd De samenstelling van die groep kan naar tijd en plaats wisselen en daarmee ook verandenngen in maatschappelijke opvattingen tot uitdrukking bi engen

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 2002

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

MKZ-congres: leren van de crisis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 2002

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's