Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Eiiandelijke ondernemers weten nu hoe ze moeten innoveren!

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Eiiandelijke ondernemers weten nu hoe ze moeten innoveren!

Ing. C. van Ri: '-^rrc^^* ujdenspresentatie 'Cijfers en Trends'van gezamenlijke Rahohan

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een aantal ondernemers op Goeree- Overflakkee heeft afgelopen dinsdag het ontbijt op een wellicht wat andere manier genuttigd dan ze gewend zijn: gezamenlijk met adviseurs van de eiiandelijke Rahohanken, in Café Caribe van Port Zélande én onder het genot van een levendige en leerzame presentatie door Ing. C. van Rij over het thema 'Innovatie' - met nieuwe dingen komen.

Ing. Van Rij

De heer Van Rij is directeur van Van Rij en Van Toledo, adviesbureau voor marketing, communicatie en innovatie. Ook is hij docent bij IBO te Zeist en is hij al jaren innovator bij AKZO-Nobel. Van Rij ontwikkelde een methode om snel, samen met alle relevante bedrijfsdisciplines, kansrijke innovatieprojecten te realiseren. Daarbij worden kansarme projecten gelijktijdig geëlimineerd, zonder dat het benodigde selectieproces geld verslindt. Ondernemingen en (sem)-overheid maken inmiddels gebruik van Van Rij's methode. Hij won er de Innovatie Jaarprijs mee én hij werd genomineerd voor 'Uitvinder van het jaar 2001". De Rabobank nodigde Ing. Van Rij uit om op dinsdag 5 november te komen spreken tijdens haar jaarlijkse presentatie 'Cijfers en Trends' voor adviseurs en vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf. Deze keer werd die gegoten in de vorm van een ontbijtseminar in Port Zélande.

Levensfasen Van Rij toont zich als een vis in het water als

Van Rij toont zich als een vis in het water als hij over zijn vakgebied spreekt. Op een voor iedereen aansprekende wijze, voorzien van snedige humor, legt hij als deskundige uit waarom een ondernemer voortdurend bezig moet blijven met de vraag op welke wijze het bedrijf in de toekomst stand kan houden. Want nu een leuke en succesvolle onderneming hebben is één, maar die over vijfjaar nóg hebben is twéé. Onafgebroken spelen zich immers maatschappelijke en technologische ontwikkelingen af, die direct inspelen op de vraag naar een bepaald product en daarmee óók op het bedrijf waarin dat product omgaat.

Om een en ander beter inzichtelijk te maken schetste Van Rij de levensfasen van een mens, die kort gezegd neerkomen op: 'opgaan, blinken en verzinken'. "Het is levensfasen eigen dat daar verwachtingspatronen bij horen, ledereen hoopt immers een gelukkig mens te worden. Maar daarvoor is nodig dat je een positief verwachtingspatroon hebt, er jezelf ervoor inspant én jezelf steeds weer afvraagt hoe ver je (al) op weg bent om dat geluk te realiseren. Om daarin te slagen is het nodig dat mensen worden gemotiveerd en dat hen ook de mogelijkheden worden verschaft. Motivatie houdt in: ik bén gemotiveerd, ik wórdt gemotiveerd en ik motiveer änderen."

Met de levensfasen van een ondernemer loopt ook de ontwikkeling van diens onderneming c.q. product parallel. Hiermee kom je op het terrein van de 'marketing': de ondememer beziet in hoeverre productvernieuwing - innovatie - wenselijk dan wel mogelijk is.

Productfasen

"Evenals een mensenleven kent ook het innovatieproces fasen" legde Van Rij uit. "In de eerste fase, als je een nieuw product introduceert, neem je bepaalde risico's. In de tweede fase begint het product op de markt afname te vinden. In de derde fase gebruikt (bijna) iedereen het. Maar als dan de vierde fase aanbreekt, gaat 't moeilijk worden. Het product bereikt namelijk een verzadigingspunt. Oók hebben zich inmiddels omstandigheden voorgedaan waardoor een andere situatie is ontstaan: ontwikkelingen op maatschappelijk en technologisch gebied. Bovendien zijn er breinen aan het werk gegaan die met nieuwere en betere producten komen, de zogenaamde verdringingsconcurrentie. En hierop zal een ondememer in moeten spelen, wil luj kunnen overleven."

Overlevingsstrijd

"Om te overleven heeft ieder mens van zijn voorgeslacht vermogens geërfd, die het best benut blijken te worden in tijden van dmk" zo vervolgde Van Rij. "Daarbij gaat het telkens weer om de vraag: hoe geef ik mijn individuele elementen een plaats in de samenleving? Een individuaUseringsstrijd dus"; de 'ikke b.v.' zo kenschetste Van Rij. "Vroeger lag hierbij het accent op dat wat gedaan werd, goed werd gedaan (doing the things right); tegenwoordig gaat het erom dat de góéde dingen worden gedaan (doing the right things). Ofwel: efficiency." In de overlevingsstrijd van een ondememer werden vroeger nieuwe producten gemaakt naar de wensen van de klant en werd er marktonderzoek gedaan naar kwaUteitsverbetering. Daardoor groeiden niet alleen het resultaat en de kwaliteit maar nam ook de verdringingsconcurrentie toe, met als gevolg dat de ondernemer wéér moest gaan innoveren. "Hóe geef je daar nu antwoord op?" zo vroeg Van Rij, en kwam daarmee aan bij zijn innovatiemethode.

Van Rij-methode "Als je ais ondememer wilt innoveren, moet

"Als je ais ondememer wilt innoveren, moet je drie zaken helder hebben", deed Van Rij uit de doeken. "Eerst stel ik vast waar ik goed in ben. Met wat ik kän, ga ik een nieuw product leveren. En daarmee verwerf ik me een positie op de markt. Dat moeten de drie poten van je innovatieproces zijn en bij elk van die hou je voortdurend je sterke en zwakke kanten in de gaten. Zo krijg je een bepaalde marktpositie. En als er dan vijf jaren verstreken zijn, ben je óf met de tijd mee veranderd, óf je bent weg... Dus voor zijn toekomst zal een ondememer moeten bepalen wat 'ie wil en däämaar z'n bedrijf bijstellen. Denkend met de hersens van z'n klant. Want däär vandaan moeten de ideeën komen en däär zit de benodigde creativiteit!" gaf Van Rij aan. "Als je nieuwe ideeën hebt, moetje als ondememer jezelf afvragen of je er markt voor hebt en of het product ook in je onderneming past. Zo ja, dan start je het proces van productontwikkeling." Maar het is wel van belang daarbij de klant te betrekken, benadmkte Van Rij - een strategie waardoor je die niet meer kwijt raakt. Verder moeten er ook alle relevante disciplines binnen het bedrijf bij worden betrokken. Die hebben immers allemaal hun eigen inzichten, waarmee in snel tempo en met nauwelijks kosten de haalbaarheid van innovatieve ideeën kan worden bekenen en uitgeselecteerd. "Op die wijze kun je wel 10 innovaties tegelijk bekijken en rolt daar zéker een nieuw product uit. Dan heb je én een bedrijf voor ondergang behoed én gezorgd voor uitstraling van de onderneming, want daarmee bind je je klanten."

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 2002

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Eiiandelijke ondernemers weten nu hoe ze moeten innoveren!

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 2002

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's