Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Middelharnis

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Besiissingerï Algemene wet bestuursrecht

Rectificatie Fictief verleende vergunning:

- Malieflower, Boomgaarddreef 15, Stad aan 't Haringvliet -vergroten opslagloods (241002)

Verleende vergunningen/ontheffingen:

- M D Penninga, Ring 126, Middelharnis - vergroten woning (281002)

- Familie Kroon, Korteweegje 12, Nieuwe-Tonge - verbouwen woning (291002)

- A van der Sluis, Klampenmeet 36, Somelsdijk - uitbreiden woning Klampenmeet 18 te Sommelsdijk (291002)

- D D van Es, Lijster 14, Sommelsdijk - vergroten woning, plaatsen dakvensters en vergroten berging Willem Bilderdijkstraat 12 te Sommelsdijk (291002)

- J B Damen, Zilvermeeuw 130, Etten-Leur - oprichten steiger Battenoord 1 te Battenoord

- Firma van Es Landbouwbedrijf, Molendijk 169, IMieuwe-Tonge - oprichten overkapping (291002)

- G Verschuure, Pimpelmees 23, Sommelsdijk - verbranden snoeihout en/of stro aan de westzijde van de Molenweg te Sommelsdijk (291002)

- Activiteitencomissie Chr Geref Kerk, Westelijke Achterweg 43, Sommelsdijk - houden van een huis-aan-huisverkoop van oliebollen op zaterdag 7 december 2002 (291002)

- Kinderdagcentrum De Regenboog', Steneweg 1, Middelharnis - organiseren kansspel op 7 december 200 (281002)

- Opera- en Oratoriumkoor, Enkele Ring 65-67, Sommelsdijk - organiseren rommelmarkt op 14 december 2002 Langeweg 48a te Middelharnis (281002)

- Middenstandsvereniging, Zandpad 56, Middelharnis - organiseren Sint Nicolaasintocht op 16 november 2002 (281002) - De Regenboog, Postbus 199, Middelharnis - organiseren kerstmarkt op 7 december 2002, Steneweg 1 te Mid

- De Regenboog, Postbus 199, Middelharnis - organiseren kerstmarkt op 7 december 2002, Steneweg 1 te Middelhamis (301002)

- Gereformeerde Kerk Middelharnis, p/a Pimpelmees 3, Sommelsdijk - wijzigen gevel, Jacob Catsstraat 35, Sommelsdijk (301002)

- Stichting Zuidwester, Postbus 16, Middelharnis- intern slopen van activiteitengebouw 't Want, Oosthavendijk 30 te Middelharnis (301002)

- M de Waal, Korteweegje 40, Nieuwe-Tonge - slopen schuur (311002)

- Partners in Milieutechniek Asbestsanering B V, Pascal 37, Middelharnis - slopen koelcel in keuken 'Rose Garden', Lijsterbesweg 86 te Middelharnis (311002)

- A S Ramdayal, Hoflaan 47, Middelharnis - oprichten berging (311002)

- A J de Jong, Ds Wentinkstraat 13, Nieuwe-Tonge - plaatsen tuinhuis (311002)

- Regio Bank, Kerknng 17, Nieuwe-Tonge - aanbrengen lichtreclamebord (011102)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis Nadere informatie is verkrijgbaar ter secretarie, tel 0187 - 47 55 55

Ontvangen bouwplannen

Een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen van - P G J Lugthart voor het uitbreiden van een woning op het perceel Kolff van Oosterwijkstraat 8 te Stad aan '

- P G J Lugthart voor het uitbreiden van een woning op het perceel Kolff van Oosterwijkstraat 8 te Stad aan ' Hanngvhet (29-10-2002),

- P van de Waart voor het vernieuwen van een berging op het perceel Christiaan de Vrieslaan 10 te Middelharnis (29-10-2002),

- Taaie Gas Zeeland B V voor het wijzigen van gevels op het perceel Edison 39 te Middelharnis (31-10-2002)

Een melding bouwvoornemen is ontvangen van-

- A van der Linde voor het oprichten van een duivenhok op het perceel Prinses Beatrixlaan 19 te Middelharnis (31-10-2002)

Deze publicaties hebben een informatief karakter De vermelde bouwplannen zijn met getoetst en zijn daarom nog met voor inzage beschikbaar

Voorgenomen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toestemming te verlenen aan

- Gemeente Middelharnis voor het wijzigen van een woning in een kantoor op het perceel Nieuwepad 8 te Middelharnis

Deze bouwaanvraag ligt met ingang van 11 november 2002 gedurende vier weken voor iedereen ter inzage Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen tegen het bouwplan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1,3240 AA Middelharnis

Kapvergunning verleend aan:

- H A W A Roeland, Oranjelaan 19, Stad aan 't Haringvliet - boom in achtertuin (0411 02)

- Mevr M J van 't Hof, Pr Constantijnstraat 59, Middelharnis - boom in voortuin (04 11 02)

- S Mohammed, Elzenlaan 12, Middelharnis - boom in voortuin (04 11 02)

(Derde) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking (de datum van bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing vermeld) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders Postbus 1,3240 AA Middelharnis Indien binnen twee weken na deze publicatie bezwaar wordt gemaakt, wordt de werking van de kapvergunning opgeschort Nadere informatie is verkrijgbaar op de secretane, telefoon 0187-47 55 79/-47 55 88

inspraakronde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelharnis verlenen inspraak over de volgende zaak

- de aanvraag bouwvergunning van Dienst Landelijk Gebied voor het oprichten van een observatiehut in Westplaat Buitengronden te Middelharnis

Bovengenoemde aanvraag ligt met ingang van 11 november 2002 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage Gedurende deze termijn kan iedereen zijn zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

Bekendmaking Algemene bijstandswet

Burgemeester en wethouders van Middelharnis zijn voornemens ingevolge artikel 118 van de Algemene bijstandswet artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden

- het Beleidsplan sociale zaken 2003,

- de gewijzigde Verordening Clientenparticipatie Sociale Zaken

- de gewijzigde Verordening Subsidiebeleid WIW en vrijlating van inkomsten Abw loaw en loaz

Overeenkomstig artikel 3 12 van de Algemene wet bestuursrecht de Verordening Clientenparticipatie Sociale Zaken en de Inspraakverordening is besloten terzake een openbare voorbereidingsprocedure te volgen

De voorontwerpen van het beleidsplan en van de verordeningen liggen met ingang van 7 november 2002 op het gemeentehuis ter inzage Belanghebbenden kunnen gedurende een penode van vier weken na de datum van deze bekendmaking hun zienswijze schnftelijk of mondeling aan burgemeester en wethouders bekendmaken (0711 2001) 1

Koningin Julianaweg 45, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis Tel 10187] 47 55 55 / fax 47 55 47 /e-mail into@middelharnis nl Openingstijden ma l/m vr 08 30 tot 12 00 en 13 00 tol 16 30 uur 1

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 2002

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeente Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 8 november 2002

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's