Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Perspectief voor Blauwe diensten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Perspectief voor Blauwe diensten

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De omslag in denken rond het waterbeheer biedt boeren de kans om op dit terrein nieuwe zakelijke diensten aan te bieden. Bijvoorbeeld tijdelijke waterberging bij neerslagpieken, het vasthouden van watervoorraden, of peilverhoging in veenweidegebieden en rond natuurgebieden. Voor dergelijke diensten zijn lange termijn contracten gewenst. Omdat zowel vragers als aanbieders van blauwe diensten ook andere mogelijkheden hebben, zal voor deze diensten een prijs tot stand komen die ligt tussen de schadeloosstelling van boeren en de baten voor de vrager. Dit blijkt uit een onderzoek dat LEI, CLM en Alterra hebben uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van LNV, LTO­Nederland en de Unie van Waterschappen.

Grond voor waterbeheer

Ontwikkelingen als het rijzen van de zeespiegel, bodemdaling en veranderend klimaat, leiden samen met maatschappelijke veranderingen tot een omslag in denken in het waterbeheer. Het grondgebruik zou meer dienstbaar moeten worden aan waterbeheer. Boeren kunnen hieraan op zakelijke basis een bijdrage leveren, ook wel aangeduid als 'blauwe dienst'. Uit het onderzoek komen vijf mogelijke diensten naar voren: waterconservering (water vasthouden om droge perioden te overbruggen), waterberging (bij neerslagpieken), waterlevering (voor drinkwater of industrie), verwerking van afvalwater, en landschapsversterking (door peilverhoging). Drie kansrijke situaties zijn nader bestudeerd, namelijk peilverhoging in he veenweidegebied, peilverhoging in een bufferzone rond een natuurgebied en piekberging. In zulke situaties voimen het gebruiksrecht, de beheersovereenkomst en de éénmalige vergoeding bruikbare instrumenten om vraag en aanbod te koppelen. Kavelmil is een instrument om de aansluiting van blauwe diensten bij de bedrijfsopzet en ondernemingsstrategie verbeteren.

Contracten

Omdat water zich zelden houdt aan perceelsgrenzen, zullen boeren voor het aanbieden van een blauwe dienst vaak moeten samenwerken, bijvoorbeeld in de vorm van een watercoöperatie. Bij het ontwerpen van contracten is het belangrijk goede aandacht te besteden aan de vraag wie welke beslissingen mag nemen en wie welke verplichtingen heeft. Contracten moeten ook zó worden opgesteld dat ze partijen motiveren om in de geest van de overeenkomst te handelen. En de kosten van de inspanning om tot een contract te komen moeten zo laag mogelijk worden gehouden. Meestal zal voor beide partijen een lange looptijd aantrekkelijk zijn, zodat beide partijen gemotiveerd worden hun bedrijfsvoering waar nodig aan te passen aan de dienst. Bij incidenteel gebruik van een dienst, lijkt het verstandig de vergoeding te splitsen in een deel voor de beschikbaarstelling en een deel voor het daadwerkelijke gebruik (bijvoorbeeld tijdelijke waterberging). De kosten om tot een contract te komen zouden kunnen worden verlaagd door inschakeling van een intermediair, zoals een watercoöperatie.

Lokale omstandigheden en de aard van de blauwe dienst zijn bepalend voor de precieze invulling van een overeenkomst. Voordat de eerste contracten gesloten worden, zal nog ruim aandacht moeten worden besteed aan de juridische vormgeving, toetsing aan Europese regelgeving en vergroting van het draagvlak.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 november 2002

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Perspectief voor Blauwe diensten

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 november 2002

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's