Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Twaalf en een half jaar thuiszorg NPV

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Twaalf en een half jaar thuiszorg NPV

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) mag al 12,5 jaar steunen op vrijwilligers. En met haar veel hulpbehoevende mensen. Veel verenigingen bestaan uit vrijwilligers, maar voor de thuiszorg van de afdeling Goeree-Overflal(kee is dit echt noemenswaardig. AI vele jaren lang mogen hulpbehoevenden de praktische hulp ervaren van belangeloos werkende mensen. Deze vrijwilligers hebben oog voor hun naaste én brengen dit in praktijk!

Het is alweer 12,5 jaar geleden dat vanuit de NPV afdeling Goeree-Overflakkee een thuishulpproject is opgestart. Dit initiatief werd genomen door de NPV. Niet iedere afdeling van de NPV is bevoorrecht met een thuishulpvoorziening. Gelukkig zijn er op Goeree-Overflakkee vrijwilligers die zich belangeloos wensen in te zetten voor de medemens. De NPV benoemde coördinatoren als schakel tussen de zorgvraag (hulpbehoevenden) en de zorgaanbieders (vrijwilligers).

Een periode van groei

Het schuchtere begin van het thuishulpproject heeft geresulteerd in een uitgebreide thuishulp. Deze hulpdienst heet voluit de Vrijwillige (Terminale) Thuishulp. De dienst past geheel binnen de doelstelling van de NPV: het staan voor de belangen van de patiënten in de gezondheidszorg. Deze zorg moet ongeacht de levensfase of de 'kwahteit van het leven' worden aangeboden. Door de jaren heen is een groep van zo'n 30 ä 40 vrijwilligers ontstaan, bestaande uit mannen en vrouwen. Deze mensen verdienen een pluimpje. Zij zorgden ervoor dat er veel hulp kon worden verleend, en nog!

Ondersteunende dienst

De NPV coördineert de thuishulp ter ondersteuning van mantelzorg. Mantelzorg is de niet-professionele zorg, geboden door mensen in de directe omgeving van de hulpvrager. Hierdoor kunnen hulpvragers zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven. De mantelzorg berust vaak bij één persoon of bij enkele personen. De ondersteuning van de NPV is dan erg welkom. Het is natuurlijk een drempel om een 'vreemde' in huis te krijgen. De coördinator houdt terdege rekening met de situatie van de hulpvrager.

Thuishulp: voor wie?

De thuishulp van de NPV is er voor iedereen. In de praktijk blijken vooral zieken, ouder wordende mensen, mensen met een handicap of met dementie of patiënten in hun laatste levensfase behoefte te hebben aan hulp aan huis. Ook mensen die wachten op een opname of die ontslagen zijn uit het ziekenhuis, kunnen voor opvang en verzorging een beroep doen op de NPV. De geboden hulp bestaat uit o.a. begeleiden bij wandelen, rolstoelbegeleiding, boodschappen doen, begeleiden bij bezoek aan huisarts of ziekenhuis, bezoeken van of oppassen bij (demente) ouderen, eenzame mensen of iemand met een handicap. Ook het voorlezen voor slechtzienden wordt gewaardeerd.

Thuiszorg: door wie?

De afdeling van de NPV 'draait" op vrijwilligers. Zo ook de thuishulp. De vrijwilhgers in de thuishulp beloven dat ze discreet omgaan met alles wat zij in de hulpsituatie horen, zien of meemaken. Dit is natuurlijk in belang van zowel de vrijwilligers als de hulpvragers. De NPV-thuishuIp is niet ter vervanging van de professionele hulp,'zoals wijkverplegers of gezinsverzorgers. De vrijwilligers zijn er vooral voor het ontlasten van helpende familie, buren en vrienden (dus ter ondersteuning van de mantelzorgers).

Een herdenking

De vrijwilligers komen jaarlijks bijeen voor toerusting en voor het onderling contact. Mede ter gelegenheid van het 12,5 jarig bestaan, organiseerde de NPV op 19 september 2002 voor de vrijwilhgers een bijeenkomst in het verenigingsgebouw van de Chr. Gereformeerde Kerk te Middelhamis. De regioconsulente van de NPV, mevrouw Mellegers-Stoter uit Vlaardingen, heeft gesproken over 'Grenzen aan vrijwilligerswerk'. Zij begon de morgen met het lezen van Lukas 10, waar de barmhartige Samaritaan wél deed wat hij moest doen. "Gij zuh liefhebben de Heere uw God en uw naaste als uzelven." Dit is een Bijbelse opdracht. In dit hoofdstuk zien we ook dat de barmhartige Samaritaan niet alleen zorgt, maar dat hij de zorg ook overdraagt ("Draag zorg voor hem"). Dit is dus een voorbeeld van het omgaan met menselijke grenzen.

Grenzen stellen?

Je zou denken dat er geen grenzen zijn aan vrijwilligerswerk. Toch zijn juist bij dit werk de grenzen van belang. Op landelijk niveau stelt de wet BIG haar grenzen. Deze wet eist dat alle vrijwilhgers geregistreerd worden. HieiTnee zijn zij geUjk wettelijk beschermd. Ook benoemt de wet BIG de handelingen die voorbehouden zijn aan opgeleide zorgaanbieders. Bijvoorbeeld het plaatsen van infuus, het blaasspoelen of het spuiten van insuline. Op regionaal niveau speelt het evenwicht tussen de zwaarte van de hulpvragen enerzijds en de capaciteit van de vrijwilligers anderzijds. Deze moeten goed op elkaar afgestemd zijn. Dat is de taaïc van de coördinatoren. Er wordt regelmatig geëvalueerd met de vrijwilligers om dit evenwicht goed te bewaken. En tenslotte spelen de persoonlijke grenzen

En tenslotte spelen de persoonlijke grenzen van een vrijwilliger of vrijwiUigster een belangrijke rol. De ene persoon kan tenslotte meer aan dan de andere persoon. Maar er zijn nu eenmaal ook mensen die altijd 'ja' blijven zeggen, ook als het eigenlijk wat teveel wordt. Dit vraagt ook om goede coördinatie door de NPV.

Vrijwilligerswerk is 'eindeloos'

De thuishulpafdeling van de NPV kan nog veel meer vrijwilhgers (m/v) inzetten voor dit dankbare werk. Voor de meeste activiteiten is geen speciale ervaring vereist. U kunt aangegeven wanneer en hoe vaak u medewerking kunt geven. Heeft u belangstelling om als vrijwilhger uw medemens een helpende hand toe te steken, schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met één van de coördinatoren (mevrouw J. Soeteman-Lokker of mevrouw G. Kamp-Rottier), te bereiken onder telefoonnummer 0187-492 631. De waardering en voldoenmg zijn niet in geld uit te drukken!

NPV helpt zorgen

Ondersteund door vele vrijwiUigers doet de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) haar werk. De thuishulp bestaat 12,5 jaar! De NPV kan niet zonder leden. Steunt u de NPV? Voor hdmaatschap kunt u terecht bij het secretariaat van de NPV afdeling Goeree-Overflakkee, Specht 2, 3245 TN Sommelsdijk.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 november 2002

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Twaalf en een half jaar thuiszorg NPV

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 22 november 2002

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's