Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Waterschap G-O neemt voor Nederland uniek systeem in gebruik

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Waterschap G-O neemt voor Nederland uniek systeem in gebruik

Dompelpompen moeten faalkans waterbeheer drastisch terugbre

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

In september 1998 werd Goeree­ Overflakkee getroffen door extreme neerslag, met grote wateroverlast als gevolg. Naar aanleiding daarvan heeft het waterschap Goeree­Overflakkee zyn systeem van waterbeheersing geanalyseerd op eventuele knelpunten ­ mede met het oog op een verwachte toekomstige neerslagtoename van 20% ­ en is daarbij tot de conclusie gekomen dat het noodzakelijk was om twee noodpompen aan te brengen in de inlaatsluis van het Zuiderdiep. Onlangs is de opbouw van de noodpompen voltooid en daarmee moet ook de kans op waterlast op midden­ Flakkee drastisch zijn verkleind, zo liet dijkgraaf Goekoop afgelopen donderdagmiddag weten tijdens de officiële ingebruikstelling van de noodpompvoorziening.

Zuiderdiepboezem

Goekoop sprak zijn gehoor toe in de vergaderzaal van het waterschapshuis te Middelharnis. En bij de vraag van het 'waarom en waartoe' van de noodpompen ging hij terug de gescliiedenis in.

In 1400 ontstonden ringpolders, waaronder als oudste de polder Dirksland. Door verschillende aandijkingen kwam deze polder landinwaarts te liggen; vandaar de lange haven, die altijd als boezem gefungeerd heeft. Toen na de watersnoodramp van 1953 de zeearmen afgesloten werden, verloor het Zuiderdiep zijn functie en werd het aan de oost­ en westzijde afgesloten en voorzien van een sterke dijk langs het Haringvliet, met zowel een inlaat­ als uitlaatsluis voor voldoende doorspoeling.

Nu fungeert, naast de haven van Dirksland, ook het Zuiderdiep als boezem. In het kader van de ruilverkaveling Flakkee werd een aantal nieuwe gemalen gebouwd die op het Zuiderdiep uitslaan. Zeven poldergemalen lozen nu hun overtollige water in de Zuiderdiepboezem, in totaal goed voor zo'n 900 kubieke meter per minuut (en bij continue lozing is het maximaal toegestane peil van + O 60 NAP snel bereikt). Bij laag water moet de Zuiderdiepboezem zijn water kwijt zien te raken op de Noordzee. Daartoe is bij de buitenhaven van Stellendam een grote ^puisluls aanwezig.

Bemalingopiossing

Dit systeem werkt pnma, behalve als zich de combinatie voordoet van noordwester storm, zware regenval en openstaande Hanngvlietsluizen. Dan treedt een verhoogde laagwaterstand op en komt er van spuien niet veel terecht, met als gevolg een hoge waterstand in het Zuiderdiep. Iets dergelijks deed zich voor in september 1998, met de wateroverlast als gevolg. Noodpompen op de uitlaatsluis brachten toen echter redding. Naar aanleiding daarvan heeft het waterschap een onderzoek laten verrichten, waaruit bleek dat een grotere waterbergingcapaciteit en/of een noodbemaling met een capaciteit van 500 kubieke meter per minuut noodzakelijk was. Een grotere waterberging bleek niet eenvoudig te realiseren, dus moest worden gebrainstormd op een bemalingopiossing. Daarbij kwam men tot het eenvoudige principe van een scheepschroef; die stuwt met alleen voort, maar verplaatst ook water. Echter, bij gebrek aan medefinancierders van een proefopstelling volgens dit principe, moest naar een meer traditionele oplossing worden gezocht. Het waterschap ­ daartoe zelf de nodige knowhow in huis hebbend ­ heeft een idee ontworpen, waaraan aannemer Bosman Watermanagement b.v. te Piershil de beste uitwerkmg bleek te zullen geven; deze werd dan ook geselecteerd.

Dompelpompen

Voor een meer gedetailleerde uitleg van het inmiddels gerealiseerde bemalingsysteem nam waterschapmedewerker ing. C. Stoutjesdijk het woord over van dijkgraaf Goekoop.

Het gemaal op de buitendijk nabij het Dirkslandse Sas bleek de meest geschikte locatie te zijn om de noodpompenvoorziening aan te brengen. Daarvoor werd een systeem ontworpen met twee dompelpompen, elk met een capaciteit van 250 kubieke meter per minuut, die werden aangebracht in twee verticaal hefbare schuiven. Door het schuifmechanisme kan het systeem zowel waterspuiend als waterkerend werken. De schuiven werden geplaatst in een frame en zijn voorzien van wateruitlaatkleppen. Het geheel kon worden gemonteerd op de reeds bestaande betonnen sponningen aan de Hanngvlietzijde van het gemaal, dus waren hier geen extra bouwkundige voorzieningen voor nodig. De schuiven met pompen worden direct aangedreven door geïntegreerde elektromotoren, die gevoed worden door twee los geplaatste dieselaggregaten met schakelkasten in een geluiddempende oinkasting; voor elke pomp één. Ze worden handmatig en afzonderiijk bediend, maar kunnen op afstand worden bewaakt. De totale kosten van dit alles bedragen 800.000 euro.

Uniek

Met dit alles is een uniek project gerealiseerd, liet aannemer Bosman weten. Niet alleen vanwege het nodige technische denkwerk dat aan het project ten grondslag Ugt en waarmee een type is ontworpen dat in Nederland maar weinig wordt toegepast, maar ook vanwege de manier waarop het waterschap en de aannemer hebben samengewerkt.

Ingebruikneming

Toen was het tijd om eens te gaan kijken hoe het systeem in werkelijkheid functioneert. Met een touringcar trok het gezelschap daartoe vanaf het waterschapshuis naar de buitendijk, waar dijkgraaf Goekoop eerst een officiële openingshandeling vernchtte door aan één van de muren van het gemaal een informatiebordje te onthullen. Na een korte uitleg door enkele medewerkers van het waterschap werd vervolgens de noodpompenvoorziening in werking gezet en bruiste na enige tijd het water uit de Zuiderdiepboezem het Hanngvliet m.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 november 2002

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's

Waterschap G-O neemt voor Nederland uniek systeem in gebruik

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 26 november 2002

Eilanden-Nieuws | 6 Pagina's