Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het geheim van Goetee-Overflakkee.. een tipje van de sluier opgeliclit

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het geheim van Goetee-Overflakkee.. een tipje van de sluier opgeliclit

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

In het 'Diekhuus' te Middelharnis werd maandagmiddag een miniconferentie gehouden over 'Het geheim van Goeree-Overflakkee'. De bewoners van Goeree-Overflakkee die denken dat het eiland geen geheimen meer heeft, komen bedrogen uit. Want tijdens de bijeenkomst is een geheim onthuld wat een behoorlijke invloed op vooral de jongeren van de regio blijkt te hebben.

Er wordt geen nieuws verteld dat op Goeree- Overflakkee een gedeelte van de "eilandse' jongeren niet vies is van een stevig glas geestrijk vocht. En dat er tussendoor eens een jointje gerookt wordt mag ook als bekend worden verondersteld. Maar dat er onder de jongeren op grote schaal harddrugs wordt gebruikt, gold tot voor kort tals één van de best bewaarde geheimen van Goeree- Overflakkee.

Signalen over overmatig druggebruik worden al geruime tijd ontvangen bij de hulpverleningsinstanties zoals Jeugdgezondheidszorg, GGD Zuidhollandse eilanden, politie en ook bij het voortgezet onderwijs. Daarom is er door die instanties in samenwerking met 'Bonman verslavingszorg' een miniconferentie georganiseerd. De bedoehng is om door middel van deze bijeenkomst de verslavingsproblemen in de openbaarheid te brengen. Want juist aan die openbaarheid ontbreekt het nog op Goeree-Overflakkee. De deelnemers aan de conferentie waren naast de hulpverleningsinstellingen, de politieke vertegenwoordigers, scholen en politie,

In een onemanshow bracht de voorzitter van de conferentie in een korte cabaretvoorstelling de leefwereld van jongeren en hun ouders onder de aandacht. Hij zette wat typetjes neer die de wereld van de jeugd symboliseerde. Zoals daar was de racistisch aangelegde 'Koosje Speed", die onder invloed van drugs en een moeilijke jeugd overgegaan was tot het plegen van een aanslag op een discotheek, bij deze actie raakte hij het licht in zijn ogen kwijt. Ook werd 'Droppie het Konijn" ten tonele gevoerd, welke langzamerhand het weekend waarin hij drugs gebruikte, uitbouwde tot een week vol gebruik.

Het geheim

Het onthullende van de conferentie zat verpakt in de videopresentatie die volgde. Enkele jongeren, die onherkenbaar in beeld werden gebracht, vertelden iets over hun drugsgebruik en hoe er in de regio mee om wordt gegaan. Hier werd een tipje van de sluier van het Flakkeese geheim opgelicht'. Uit de gesprekken met de jeugd blijkt dat er onder de jongeren van Goeree-Overflakkee veel verveling is. "er is hier zo weinig te doen", aldus een van hen. Het druggebruik vindt, volgens deze jongeren, plaats op afgelegen plaatsen zoals parkeerterreinen en carpoolplaatsen. Op deze plaatsen worden de drugs ook te koop aangeboden. De drugs, zoals de speed, wat voornamelijk gesnoven wordt, en de xtc pillen kunnen op Flakkee heel gemakkelijk worden gekregen. Het wordt verkocht vanuit auto's op genoemde afgelegen plaatsen en ook 'gewoon bij mensen thuis'. Vooral het gebruik van de relatief goedkope speed is volgens de jongeren behoorlijk hoog. Het wordt voornamelijk in het weekend gebruikt, want deze drug geeft veel energie. Een van de geïnterviewden verklaarde dat door het gebruik van de stimulerende drugs "je wel vier nachten achter elkaar op kan blijven", daarom wordt het ook veel bij feesten gebruikt in combinatie met alcohol.

Het groepsgedrag van de jongeren blijkt een belangrijke rol in te nemen bij het druggebruik. Niemand wil uit de boot vallen door 'nee' te zeggen. En ook wordt er aan derden (bijvoorbeeld de politie) vrijwel geen informatie gegeven over de herkomst van de drugs.

Groepsgedrag

Na de onthullende en confronterende uitspraken van de jongeren was het de beurt aan de aanwezigen in de zaal om op het gehoorde te reageren. Uit die reacties blijkt dat het drugsprobleem niet iets is van de laatste tijd, het speelt al jaren op Goeree-Overflakkee. Een van de aanwezigen weet het aan de ge'isoleerde ligging van de dorpen in de regio. De jongeren zijn daardoor meer als groep op elkaar aangewezen en in die groep gelden de eigen normen. Aan die normen wil iedere aangesloten jongere voldoen, want niemand wil uit de boot vallen. En doordat de ouders het drugprobleem al die jaren ontkend hebben onder het mom van ""onze kinderen doen zo iets nief" rust er het jarenlange taboe op het druggebruik in de dorpen. Volgens de hulpverleners wordt er teveel met de mantel der liefde bedekt en dat bemoeilijkt hun werk.

De heer V. de Knegt van "Bouman verslavingszorg' constateert dat het "niet kinderachtig is wat er op Goeree-Overflakkee aan de hand is". Hij wijst op de risico's van overmatig druggebruik, want juist de combinatie alcohol en drugs is, volgens De Knegt, zeer slecht voor de gezondheid. De op heF eiland veel gebruikte speed geeft door haar stimulerende reactie veel risico voor de gebruiker. Ze geven het gevoel dat de gebruiker de hele wereld aan kan. Hij waarschuwde voor de negatieve reacties op het lichaam en de geest, zoals het wegvallen van het hongergevoel en de waandenkbeelden die gebruiker krijgt, waardoor hij ook moeilijk aanspreekbaar is. Volgens De Knegt is speed een goedkope drug met een werking \'an vijf tot zes uur. "Een ideale drug voor de gebruiker met smalle beurs".

Naar aanleiding van deze soort drug merkt jeugdwerker Ben van Stijn op dat deze middelen veel gebruikt werden in de gabbeitijd. zo'n tien jaar geleden. "Het is opvallend dat deze middelen, muziek en kale hoofden, nu pas op Goeree-Overflakkee populair zijn". Uit de bespreking van het onderwerp bleek verder dat er maar weinig ouders de hulpverlenende instanties opzoeken. Wat er zich bij GGD of Jeugdhulpverlening meldt, blijkt maar het topje van de ijsberg te zijn. De zorg van pre\'entiemede\verker De Knegt blijkt tweeledig. Het gaat niet alleen het gebruik van de middelen maar ook de heimelijkheid waarin het gebeurt. ""Zolang het druggebruik niet bespreekbaar is. houdt men het probleem in stand", aldus De Knegt.

Politie

Chef basiseenheid van politie Rijnmond, de heer J. de Vos, maakt duidelijk dat de problematiek ernstig wordt. ""Er is een sfeer geweest van: het i-, verboden dus de politie moet er maar iets tegen doen". Dit blijkt in de praktijk door de geslotenheid niet mee te vallen. Het speelt zich volgens De Vos in het geheim af. "als we \-ragen waar het spul vandaan komt. klappen de jongeren dicht. Want het gaat ons om de dealers aan te pakken". Mevrouw Winkelman van de afdeling jeugdzaken van de politie beaamde de pro"- blemen van haar collega. \'olgens haar heeft de politie ook veel last \an de"heimelijkheid onder de jongeren. "Er valt moeilijk materiaal te krijgen om iets tegen bijvoorbeeld de dealers te ondernemen. Niemand durtf hier de camera aan te kijken. Er moet open kaart gespeeld worden", aldus me\Touw Winkelman. Ze vindt dat er \ee! meer openheid moet komen, een openheid die ze in Rotterdam wel tegenkomt. .Ms er. volgens haar. in Rotterdam iemand met drugs g"epakt wordt dan wordt er o\ er gepraat, ook'door de verdachte. "Maar hier hoor je niets, behalve wat vage klachten \an ouders". Wethouder G. de Jong van Middelhamis

Wethouder G. de Jong van Middelhamis verwoorde de radeloosheid \an de ouders. "We hebben in Middelharnis de ouders van erkende gebruikers uitgenodigd \oor een gesprek. Op de uitnodiging reageerde 60'~f. maar de ouders zitten met'de handen in het haar: \\"at moeten w e doen'?" De aanwezigen wiu-en het er over eens dat

De aanwezigen wiu-en het er over eens dat voorlichting o\er de ge\aren van druas zo vroeg mogelijk moet beginnen, zowef naar de ouders als naar de jeugd toe. Bij eventuele ontsporingen kan dan.^bij erkenning door de ouders, al in een \roeg stadium worden ingegrepen.

Voorlichtingsavond Scholen

De scholen uit het middelbaar onderwijs hadden hun taak in deze vooriichting al opgepakt, want dinsdag 3 december zal er om 19.30 uur in '"De Staver" te Middelhamis een grote vooriichtingsa\ond worden gehouden. Voor deze avond, die is iieorsaniseerd door de vier scholen voor \oortgezet onderwijs en waar. GGD en Bouman \èrslavingszorg de vooriichting verzorgt, zijn al bijna driehonderd aanmeldingen bmnen. Het overtreft de verwachtingen. Blijkbaiu staat het 'Geheim van Goeree-Overtlakkee' op het punt zich verder te ontvouwen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 2002

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Het geheim van Goetee-Overflakkee.. een tipje van de sluier opgeliclit

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 2002

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's