Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Goeree-Overflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Goeree-Overflakkee

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Mededeling, namens burgemeester en wethouders van de hier genoemde gemeenten, van het dagelijks bestuui van het ISGO.

Wet miUeubeheer

Besluit Ingevolge artikel 8.19, lid 2 Wet milieubeheer Op 21 november 2002 is het besluit genomen om de volgende melding te accepteren: 1. Cull d' Or B.V. aan de Ruijgenhil 2 te Melissant; de melding heeft betrekking op de ingebruikname van een loods aan de Ruijgenhil 7 ten behoeve van de opslag van diverse niet-gevaarlijke grondstoffen, zoals chocolade en suiker, en een nlssenhut aan de noordzijde van de inrichting ten behoeve van de opslag van lege kratten en niet in gebruik zijnde machines.

Wij zijn van mening dat voornoemde veranderingen niet zullen leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de verleende vergunningen en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken en met leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verieend.

Het besluit en de bijbehorende melding liggen ter inzage vanaf 2 december 2002 gedurende zes weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur op het gemeentehuis van Dirksland (nr 1).

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Dirksland, p/a Postbus 10, 3247 ZG te Dirksland. DaarnaasI kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Zo'n verzoek kan overigens alleen worden gedaan als tevens een bezwaarschrift is ingediend.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn afloopt voor het indienen van een bezwaarschrift. Indien gedurende die termijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist

Melding 2. Delta Heat Sen/lces B.V, Scheelhoekweg 2 te Stellendam (Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer).

De melding ligt ter inzage vanaf 2 december 2002 gedurende zes weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en 13.00 tot 16.00 uur op het kantoor van de gemeente Goedereede (nr. 2)

Besluit Op 27 november 2002 is een revisievergunning ingevolge de Wm verieend aan: 3. Vleeshandel J. Krijgsman B.V. voor een vleesverwerkend bedrijf aan de Edison 51 te Middelharnis.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp.

Het besluit en de ovenge stukken liggen ter Inzage vanaf 2 december 2002 gedurende zes weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur op het kantoor van de gemeente Middelharnis (nr 3). Degene die niet in de gelegenheid is om de stukken overdag in te zien, kan dit doen tijdens genoemde termijn op dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Hiervoor moet een telefonische afspraak worden gemaakt met het ISGO, telefoon 0187-48 81 11.

Beroep tegen het besluit kan vanaf 2 december 2002 gedurende zes weken worden ingesteld door: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit, b. de adviseurs die gebruik gemaakt hebben van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp-besluit: c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij hst nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkenwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebrachl tegen het ontwerp-besluit.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang de Voorzitter van de genoemde afdeling tevens vragen een vooriopige voorziening te treffen. Hier moet in een afzonderiijke bnef om gevraagd worden. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere inlichtingen en voor kopieƫn van de ter inzage gelegde stukken (dit laatste tegen betaling), kan contact opgenomen worden met het ISGO (tel. 0187 - 48 81 11)

Langeweg 74, Postbus 313, 3240 AH Middelhomis 'Tel 10187)4881 11 / fax48 81 99 / e-mail'isgo@tref nl ' Openingsti|den: ma t/m vr 08 30 lot 12.00 en 13.00 tot 16.30 uur. ' Milieuklachten: tijdens kantooruren (0187) 48 81 11, na kantoortijden (0187) 48 81 31 ' Grofvulllijn: ma t/m vr tussen 08.30 en 10.30 tel. (01 87) 48 77 11 Overslagstation'Johonnespoldersweg 19, Middelharnis, tel. (0187) 48 68 50 ' Openingstijden: ma t/m vr 08.30 tot 11 45 en 13.00 tot 16.45 uur. Za 10.00 tot 12,00 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 2002

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Goeree-Overflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 29 november 2002

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's