Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Middelharnis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bssüssingen Aigemene wet bestuursrecht

Verleende vergunningen/ontheffingen:

- MSV & AV Flakkee, Fazantstraat 38, Sommeldijk- houden van de Pallandtloop op zaterdag 21 december 2002 (251102)

- A J Meijer, Louis Bouwmeesterplein 14, Middelharnis - oprichten garage (291102)

- A J Wesdorp, Joost van den Vondellaan 64, Sommelsdijk - oprichten blokhut (291102)

- G van den Bos, Halsjuk 3, Sommelsdijk - opnchten bijkeuken (291102)

- P van den Waart, Christiaan de Vneslaan 10, Middelharnis - vernieuwen en vergroten berging (291102)

- E M Gnnwis, Pnqs Bernhardlaan 111, Middelharnis - oprichten schuur Molenweg (Knorrenburg) te Middelharnis (291102)

- G van den Ouden, Klinkerlandseweg 4, Nieuwe-Tonge - plaatsen zwembad (291102)

- Wiboru Vastgoed B V, Postbus 238, Middelharnis - opnchten bedrijfsloods Edison 51 te Middelharnis (291102)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis Nadere informatie is verkrijgbaar ter secretarie, tel 0187 - 47 55 55

Ontvangen bouwplannen

Een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen van

- H P Stantsky voor het wijzigen van een gevel van een schuur op het perceel Boomgaarddreef 6 te Stad aan 't Hanngvhet (22-11-2002), - W J Peeman voor het uitbreiden van een woning op het perceel Oosthavendijk 14 te Middelharnis (26-11 -2002)

- W J Peeman voor het uitbreiden van een woning op het perceel Oosthavendijk 14 te Middelharnis (26-11 -2002)

- Amstelland Ontwikkeling Wonen B V voor het opnchten van een appartementengebouw op een perceel aan het Sommelsdijkse Havenkanaal (27-11-2002),

- Amstelland Ontwikkeling Wonen B V voor het uitbreiden van een woning op het perceel Isaac da Costastraat 1 te Middelharnis (28-11-2002)

Een melding bouwvoornemen is ontvangen van:

- A J Dirkx voor het opnchten van een tuinhuis op het perceel Joost van den Vondellaan 10 te Sommelsdijk (27- 11-2002)

Deze publicaties hebben een informatief karakter De vermelde bouwplannen zijn met getoetst en zijn daarom nog met voor inzage beschikbaar

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Middelharnis maken bekend dat zij voornemens zijn om de gemeenteraad voor te stellen de achtste serie wijzigingen van de gemeentelijke bouwverordening vast te stellen in zijn vergadering van 9 januari 2003 Op basis van artikel 8, eerste lid onder a van de Tijdelijke referendumwet hebben wij besloten dat dit raadsbesluit een besluit is waarover een referendum kan worden gehouden De wijziging van de bouwverordening heeft te maken met een wijziging van de Woningwet die per 1 januan 2003 in werking treedt Aangezien de raad de wijziging van de bouwverordening onder toepassing van artikel 25 van de Tijdelijke referen dumwet tegelijkertijd met de wijziging van de Woningwet in werking wil laten treden zal de penode van zes weken waarbinnen verzocht kan worden het raadsbesluit aan een referendum te ondenAierpen worden gehouden na de inwerkingtreding van de gewijzigde bouwverordening

Tegen onze beslissing dat het raadsbesluit een besluit is waarover een referendum kan worden gehouden kan binnen zes dagen na deze bekendmaking beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam

Kapvergunnifig verleend aan:

- L Pronk voor het kappen van een ceder en een appelboom op het perceel Hobius de Krijgerlaan 15, Sommelsdijk (26-11-2002),

- Joh Verolme voor het kappen van een den op het perceel Hobius de Krijgerlaan 9, Sommelsdijk (26-11-2002)

- R B P Rentinck voor het kappen van vier bomen op het perceel Voorstraat 21, Sommelsdijk (26-11 2002)

(Derde)belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking (de datum van bekendmaking staat tus­ sen haakjes achter de desbetreffende beslissing vermeld) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wet houders Postbus 1 3240 AA Middelharnis Indien binnen twee weken na deze publicatie bezwaar wordt gemaakt wordt de werking van de kapvergunning opgeschort Nadere informatie is verkrijgbaar op de secretarie telefoon 0187-47 55 79/ 47 55 f


Rectificatie

In de laatste gemeentelijke publicatie over het ondera/erp duurzaam veilig te Nieuwe-Tonge is een storende fout geslopen Vermeld werd dat in deze kern geen plateaus zouden worden aangelegd Die bewenng is onjuist

Om de rijsnelheid binnen de bebouwde kom tot 30 kilometer per uur te reduceren, zijn snelheidsbeperkende maatregelen nodig Daarbij hanteren wij het uitgangspunt om in principe geen plateaus aan te leggen Er kunnen echter situaties voorkomen waarin plateaus de meest effectieve snelheidsremmer zijn Ter verhoging van de verkeersveiligheid zal dan bewust toch voor die maatregel worden gekozen

In Nieuwe-Tonge zullen alleen in het Korteweegje, Zuijddijk en op de Westdijk plateaus worden aangelegd Deze waren overigens al op de destijds ter visie gelegde tekeningen weergegeven De plateaus worden alleen daar aangebracht waar geen aanliggende c q met onderheide woningen staan De gebruikelijke hoogte van de plateaus (12 cm) zal worden verlaagd naar 8 cm Men deze aanpassing willen wij hel agransch verkeer tegemoetkomen

WIJ vertrouwen erop hiermee eventueel ontstane misverstanden te hebben verholpen

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 december 2002

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeente Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 december 2002

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's