Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Nederlandse Patiëntenvereniging herdacht twintig jarig bestaan met symposium

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Nederlandse Patiëntenvereniging herdacht twintig jarig bestaan met symposium

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op vrijdag 13 december jl. herdacht de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) haar 20 jarig bestaan. Een moment van herdenken en van vooruitzien. Dat was de inhoud van het symposium dat gehouden werd in 'De Reehorst' te Ede. In de periode na 11 december 1982 is de NPV uitgegroeid tot een vereniging met vele vrijwilligers en afdelingen. Ook op Goeree-Overflakkee mag de NPV haar gezicht laten zien. De huidige ontwikkelingen binnen de zorg benadrukken het belang van de NPV.

De directe aanleiding voor de oprichting van de NPV op 11 december 1982 was de legalisering van abortus provocatus. Er werd gevreesd voor een verder afglijden. De oprichters deelden de visie van de ethicus prof. dr. W.H. Velema. Hij zag een gebaande weg voor legalisering van euthanasie. De toenmalige samenleving vond dat sterk overdreven. Maar helaas is dit toch uitgekomen.

Op dit moment spelen deze problemen nog. Abortus provocatus, euthanasie en hulp bij zelfdoding druisen in tegen 'zorg voor leven'. Nederland is verworden tot het land met de meest vooraanstaande positie in het straffeloos doden van onbeschermd menselijk leven. Ook nieuwe problemen dienen zich aan. Deze concentreren zich rondom de kwaliteit en de capaciteit van zorgverlening. De vraag naar gekwalificeerd personeel, toegewijde vrijwilligers en voldoende huisartsen groeit, terwijl de bevolking vergrijst en steeds meer individualiseert en material!- sccrt

"leder mens mag er zijn !"

De doelstelling van de NPV is nog steeds actueel. Momenteel heeft de NPV circa 80.000 leden (zie tabel 1). Het is broodnodig om te waken voor de waarde van het menselijk leven. De ingrijpende wijzigingen van toen hebben zich doorgezet. De denkende mens vormt een mening en wenst deze te verheffen tot richtlijn. De NPV wil graag de Bijbelse boodschap als richtlijn vastiiouden. In de praktijk van alle dag is dit namurüjk niet eenvoudig, maar het streven is om elkaar scherp te houden. Vandaar ook het samenzijn op een symposium. De huidige samenleving vraagt om rationele argumenten.

De NPV laat een belangrijk geluid horen. Zij 'draait* vrijwel geheel op vrijwilligers. Alleen het landelijk bureau heeft enkele mensen in dienst. De stem van de NPV wordt vooral richting overheid sterker als zij nog meer leden (ä € 10,- per jaar) heeft. Het draagvlak van de NPV blijkt ook uit het comité van aanbeveling (zie kader).

De vrijwilligers centraal

Wat is een vereniging als de NPV zonder vrijwilligers? Op het symposium werd een tweetal genomineerde vrijwilUgers gehuldigd. De jury koos het echó)aar Van Sabben uit Waarde. Samen zetten zij zich al vele jaren in voor de NPV. Hierbij werd een verwijzing gemaakt naar alle vrijwiUigers, dus ook die op Goeree-Overflakkee. In een lezing door dr. R. Seldenrijk werd de waarde van vrijwilügerswerk verder toegelicht. Hun werk is van belang voor de patiënten, de maatschappij, maar ook voor de vrijwilUger zelf.

De maatschappelijke ontwikkeling van meer tweeverdieners maakt het voor gezinsleden lastiger om zich in te zetten als vrijwilliger. Maar ook de vele hobby's en andere verplichtingen maken vrijwilligerswerk als sluitstuk spaarzaam. Door de Verenigde Naties is het jaar 2001 uitgeroepen tot 'Internationaal jaar van de vrijwilligers'. Vrijwilligers worden ook wel de smeerolie van de samenleving genoemd. Het belang van vrijwilligers staat dus buiten kijf. De beperkte(re) mogelijkheden van vrijwilligersorganisaties vergroten de taaklast van professionele organisaties. Vrijwilligerswerk verdient dus meer aandacht.

Cijfers

Er werd op het symposium van de gelegenheid gebruik gemaakt om vooruit te zien. Het blijft natuurlijk een menselijke benadering om statistische voorspellingen te doen. Prof dr. D.L. Knook, hoogleraar Gerontologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en tevens verbonden aan TNO Verouderingsonderzoek, Uchtte desondanks een aantal interessante trends toe. De prognose wijst op circa 17,5 miljoen inwoners in 2020. Het aantal inwoners van 60 jaar en ouder zal tot 2020 met circa 60% toenemen. Die van 55 jaar en ouder groeien van 23% in 2001 tot circa 32% in 2020. Dit is een gevolg van de babyboom van de zestiger jaren. De fmanciële last van een grotere groep rust daarmee op een kleiner deel van de bevolking. De vergrijzing wordt nog versterkt door een hogere levensverwachting (zie tabel 2).

Ook verwacht men een toename van het aantal mensen met langdurige aandoeningen. Met name deze mensen hebben grote behoefte aan zorg. De kosten van de zorgvraag zijn in de afgelopen 10 jaar (periode 1990 tot 2000) met 69% gestegen! Dat is gemiddeld ruim 5% stijging per jaar. De trends wijzen op een zeer sterk groeiende zorgvraag.

Cijfermatige oorzaken zijn: toename van de bevolking; vergrijzing door leeftijdsopbouw; vergrijzing door toename levensverwachting; toename langdurige aandoeningen.

Daarbij spelen ook individualisme en materialisme een rol. De individuaüstische mens wil zelfstandig zijn, ook richting famiüe en vrienden. Er zal eerder een beroep gedaan worden op professionele zorg. Gebrek aan vrije tijd en aan vrijwilügers zal dit effect nog versterken. De materialistische mensen stellen hoge eisen. Wellicht dat deze mensen 'lastige klanten' zullen zijn in de gezondheidszorg met alle gevolgen van dien. Soortgeüjke ontwikkelingen zijn ook waarneembaar aan de kant van de zorgaanbieders.

Bijvoorbeeld kortere werkweken, deeltijdbanen, minder betrokkenheid en een meer onpersoonlijke behandeüng.

Voor de NPV geen eenvoudige taak. In alle eerlijkheid is het beter om te zeggen: een onmogelijke taak. Toch wil de NPV haar geluid laten horen, ook richting politiek. Deelt u de zorgen van de NPV? Voor lidmaatschap kunt u terecht bij het secretariaat van de NPV afdeling Goeree-Overflakkee, Specht 2,3245 TN Sommelsdyk.


Comité van aanbeveling:

Ds. A. Bac, Bodegraven

Ds. P. Boomsma, Nijverdal

M. Dankers, Den Helder

Jhr. J.A. v.d. Does de Willebois, Utrecht

Prof. dr. J. Douma, Hardenberg

Dr. ir. J, v.d. Graaf, Huizen

Mr. J.J.M. Kaulingfreks, België

Ds. F. Mallan, Alblasserdam

R. van Ommeren, Rhenen

Prof. dr. WJ. Ouweneel, Zeist

Prof. dr. ir. E. Schuurman, Breukelen

Ds. M.C. Tanis, Werkendam

Ds. E.K. Teygeler, Loosdrecht

Ir. BJ. van der Vlies, Maartensdijk

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 december 2002

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Nederlandse Patiëntenvereniging herdacht twintig jarig bestaan met symposium

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 17 december 2002

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's