Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Predikant van Gereformeerd Ouddorp en Stellendam ziet terug op leerzame tijd

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Predikant van Gereformeerd Ouddorp en Stellendam ziet terug op leerzame tijd

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Na bijna negen jaar verbonden te zijn geweest aan de Gereformeerde Kerken van Ouddorp en Stellendam vertrekt ds. J. (Taco) Koster naar Rijnsburg. Dit is de plaats waar hij aan het eind van zijn studie al enige tijd stage heeft gelopen. Met de gereformeerde predikant, die zondag 29 december voor de laatste maal in zijn gemeenten hoopt voor te gaan, kijken we terug op de afgelopen jaren.

De predikant heeft zich in Ouddorp en Stellendam goed thuis gevoeld; hij heeft de behoudende omgeving nooit als "een juk op de schouder gevoeld". Het gezin Koster is zichzelf gebleven en heeft altijd open naar de omgeving gestaan. Maar ze hebben zich nooit een bepaalde levenswijze laten opdringen.

In de jaren waarin hij voorganger van de beide gemeenten is geweest, heeft ds. Koster veel geleerd en veel ervaring verworven. Hij heeft volgens zijn zeggen "een stukje wijsheid opgedaan", waardoor hij in zijn ambt gegroeid is, "de praktijk is altijd anders dan de theorie", aldus de predikant. Koster benadrukt dat hij deze jaren als "zeer plezierig heeft ervaren". Naast het verdriet en de zorgen waardoor mensen getroffen werden, heeft hij ook veel mooie dingen meegemaakt, In de afgelopen jaren heeft hij het ledental van de kerken langzaam zien stijgen, dit in

van de kerken langzaam zien stijgen, dit in tegenstelling tot veel andere kerken binnen zijn geloofsgemeenschap. Wat dit betreft heeft Koster een fijne manier van werken, "soms heb ik het druk gehad met het bezoeken van de nieuw ingekomenen", volgens de Ouddorpse pastor. Ook de zangavonden aan de voet van de vuurtoren zijn in zijn geheugen gegrift.

Dominee Koster is de afgelopen jaren in dienst geweest van zowel de kerk in Ouddorp en Stellendam, Hij verzekert dat er maar minimale verschillen in 'ligging' zijn tussen beide kerken. In het afgelopen jaar hebben beide kerken een intentieverklaring getekend waarin uitgesproken is te streven naar nog meer samenwerking. "Misschien ligt er nog een streekgemeente in het verschiet", volgens Koster, Met dankbaarheid constateert de predikant

Met dankbaarheid constateert de predikant een gestage groei van het aantal kerkgangers. Hij denkt aan enkele jaren terug toen in Stellendam de vraag voorzichtig gesteld werd of het nog wel mogelijk zou zijn om de avonddienst in stand te houden. Maar door de stijging van het kerkbezoek is deze gedachte niet meer aan de orde.

Jeugdwerk heel belangrijk

De oorzaak van de problemen die sommige groepen jongeren in de samenleving te weeg brengen ligt volgens Koster ook bij de ouders, "er zijn ouders die soms geen flauw idee hebben waar hun kinderen mee bezig zijn en daarom moet de kerk alles uit de kast halen om de jongeren erbij te krijgen". Volgens de predikant blijkt uit een gehouden onderzoek dat een groot deel van de gelovigen hun keuze al voor hun twintigste heeft gemaakt. Daarom neemt het werk onder jongeren een belangrijke plaats in beiden gemeenten in. Veel twintigers en dertigers bezoeken de zogenaamde groeigroepen en zijn daarmee in gesprek over de waarde van het geloof gegaan. Ook worden er een aantal diensten georganiseerd met het oog op jongere gemeenteleden. Andere vormen kunnen noodzakelijk zijn om nieuwe mensen te bereiken, maar dat mag niet tot vervlakking leiden: "Ondanks de andere vormgeving van bepaalde activiteiten voor jongeren heeft de inhoud van de boodschap er nooit onder geleden". Ook ziet ds. Koster er niet tegenop om bijvoorbeeld met een tienergroep van de gemeente naar een 'Wervelpraise-avond' van de Evangelische Omroep te gaan. In zijn intredepreek riep ds. Koster de gemeente op om "de vlam van de Heihge Geest niet uit te laten gaan". Hij erkent dat sommige mensen de kerk de rug hebben toegekeerd. Soms heeft hij zich hieraan schuldig gevoeld. Tegelijkertijd heeft hij gemerkt dat het vuur van de Heihge Geest zéker niet is uitgedoofd: "Er zijn nieuwe mensen de kerk binnen gekomen en zij hebben enthousiast hun plaats ingenomen. Dat geeft moed om verder te gaan". In Stellendam heeft de Alpha-cursus daarbij een belangrijke rol

Samen Op Weg

In de afgelopen jaren is er met de plaatselijke kerken in Ouddorp en Stellendam weinig samenwerking geweest. Dit bleef voomamelijk beperkt tot het afstemmen van activiteiten en samen een folder verzorgen. "Gelukkig is er tot twee keer toe wel een gezamenlijke dienst geweest aan het begin van het jaar. Jammer dat kerken het snel laten afweten. Het is wel fijn om te merken dat mensen wel over kerkmuren heen durven te kijken!" Voor het samengaan binnen het Samen Op Weg gebeuren is ds. Koster niet echt warm te krijgen. Het streven naar eenheid is naar zijn zeggen een oprecht bijbels gegeven. Maar hij is niet enthousiast over de 'regenteske' stmctuur binnen de nieuw te vormen kerk. De predikant is huiverig voor het feit dat de zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente verloren zal gaan: "Er ontstaat een veelheid aan regelgeving en er komen allerlei bepahngen van bovenaf. Het is een systeem dat niet van deze tijd is. Ook op financieel gebied moet er welUcht meer betaald gaan worden aan de landelijke kerk. Onbegrijpelijk." Overigens kan hij de kritiek begrijpen die van orthodox hervormde zijde wordt geleverd op de gereformeerde hoogleraren Kuitert en Den Heijer. Hij wijst erop dat de beide kerken in Ouddorp en Stellendam een andere koers varen en moeite heb ben met de uitspraken van deze hoogleraren. De predikant voelt zich meer thuis bij het ConJFessioneel Gereformeerd Beraad, Aan het Evangelisch Werkverband - een organisatie die mimte wil maken voor het evangelisch geluid binnen de SOW-kerken - levert ds. Koster ook een bijdrage. Zo is hij momenteel eindredacteur van de Startkrant.

Rijnsburg

Iets wat momenteel in Ouddorp en Stellendam onmogelijk lijkt, behoort m zijn toekomstige gemeente wel tot de mogelijkheden, namelijk kanselruil tussen de Gereformeerde en Hervormde predikanten. Zo zijn er nog meer verschillen aan te wijzen tussen Ouddorp/Stellendam en Rijnsburg: De Gereformeerde Kerk is daar veel groter als de huidige standplaats van dominee Koster. De gemeente wordt er door vijf predikanten gediend. Hij realiseert zich dat deze grootschaligheid van de plaats in de Bollenstreek ook zijn nadelen heeft. "Hier zie ik bijvoorbeeld binnen korte tijd welke mensen er aanwezig zijn en ontbreken in een kerkdienst. In Rijnsburg is dit voorlopig onmogelijk". De kerk in Stellendam heeft net een grondige opknapbeurt achter de rug en het resultaat mag er zijn! In de kerk in Ouddorp zijn enkele weken geleden plannen gepresenteerd voor de renovatie van het kerkgebouw. Het was voor hem "een lastige overweging" om in deze drukke tijden de gemeenten te verlaten, aldus Koster. "Ik heb er vertrouwen in dat het zonder mij ook door zal gaan". Hij weet dat er in de gemeenten genoeg mensen met veel gaven zijn om zijn taken over te nemen: "Dat is nu al de praktijk en het is heerlijk om te zien dat er zo veel enthousiasme is! Hij besluit: "Ik moet niet alles zelf willen doen Een dominee moet zich eigenlijk overbodig maken!"

Op D.V. zondagmiddag 29 December wordt de afscheidsdienst gehouden in de Dorpstienden in Ouddorp. Medewerking wordt verleend door het gospelkoor Per Amore en uiteraard is ds. Taco Koster de voorganger. Iedereen is van harte welkom om dit samenzijn bij te wonen en het gezin Koster de hand te drukken. Aanvang 15.00 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 december 2002

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Predikant van Gereformeerd Ouddorp en Stellendam ziet terug op leerzame tijd

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 20 december 2002

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's