Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het spook van de WOZOCO�S blijft in de Gemeenteraad van Goedereede rondwaren

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het spook van de WOZOCO�S blijft in de Gemeenteraad van Goedereede rondwaren

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Voor de laatste vergadering van de Gemeenteraad van Goedereede in 2002 - die traditiegetrouw donderdagmiddag werd gehouden - was er nog een forse agenda aan de orde. Verschillende punten waren al de vorige vergadering aan de orde geweest. Ze kwamen nu weer op de agenda na nog eens goed te zijn doorgesproken in de commissies.

Ook nu weer werd er uitgebreid in gegaan op de ‘ingekomen stukken’. Zo was daar een brief van het KIMO, deze organisatie, die voor de kustgemeenten de belangen behartigd. Zij stelt voor om een motie aan te bieden aan de Nederlanse en Belgische regering, waarin zij oproept om enkelwandige olietankers te weren uit de havens. Dit naar aanleiding van de olieramp met de ‘Prestige’ voor de kust van Spanje. “Zeer tegen de gewoonte in”, volgens burgemeester Sinke, werd geadviseerd aan dit initiatief gehoor te geven. SGP’er H. Tanis stemde hiermee van harte in, evenals de de heer D. Pijl van het CDA. De laatste zou er liever nog aan toegevoegd zien dat ook ondeugdelijke tankers geweerd zouden worden. In zijn werkzaamheden op zee heeft hij er veel voorbij zien komen. Maar dit laatste bleek wat lastig volgens de raadsvoorzitter, want “aan een dergelijke motie kan moeilijk gesleuteld worden”, volgens Sinke. Maar hij vond dat de onrust in de motie van het KIMO voldoende wordt verwoord.

Vissers

Bij de behandeling van de brief van de Stuurgroep Voordelta, waarin voorstellen worden gedaan voor het wijzigen van de bestuurlijke organisatie kwam weer de ongerustheid van de beide ex-vissers - Tanis en Pijl - naar voren. Zij vroegen zich af of de gemeente Goedereede nog wel voldoende vertegenwoordigd was in de Stuurgroep en of er nog genoeg ruimte voor controle over bleef voor de gemeente. De raadsvoorzitter kon de beide heren geruststellen. De stem van Goedereede zal bij eventuele ingrepen in het kustgebied nog zéker gehoord worden, omdat hij zelf nog nauw bij het overleg betrokken blijft. Een volgende motie van de gemeenteraad

Een volgende motie van de gemeenteraad van Bernheze kon niet op ondertekening van Goedereede rekenen. Bernheze vindt het onrechtvaardig dat de kosten van de Tweede Kamerverkiezingen ten laste van de gemeenten komen. En dit idee kon wel de sympathie van het CDA, Christenunie en VVD wegdragen. Van Oostenbrugge CDA, vindt het “alleszins redelijk dat de overheid bij springt om de inspanningen en kosten die door gemeenten gemaakt worden te vergoeden”. Burgemeester Sinke wees de raadsleden erop dat het één van de basistaken van de gemeente is om verkiezingen te organiseren. “Bij de rijksbijdrage aan de gemeenten wordt hier al rekening meegehouden”. Van Bouwbedrijf Van der Linde aan de Marijkeweg in Ouddorp was ook een brief waarin op de onhoudbare situatie werd gewezen van het bouwbedrijf, nu zij geen medewerking krijgt om zich te verplaatsen naar een perceel aan de Hofdijksweg. PvdAer T. Bakelaar vond dat het bedrijf wel erg lang moet wachten voor zij een reactie krijgt van de gemeente. “Er zou een gesprek komen met de provincie, maar de mensen wachten daar nu al een jaar op”, aldus Bakelaar. SGP’er T. Human had begrip voor de situatie van Van der Linde en riep op om in onderhandeling te gaan met het bedrijf om een juiste locatie te vinden. Wethouder Lokker deelde mee dat het vestigen van een bouwbedrijf op de locatie aan de Hofdijksweg niet mogelijk is om dat er een agrarische bestemming ligt op dat perceel. Wel ligt er een conceptnotitie gereed waarin het beleid is vastgelegd hoe de gemeente om moet gaan met hergebruik van landbouwschuren. Wel wilde hij in een gesprek met het bedrijf proberen te komen tot een oplossing. De heer Van der Meer van de VVD opperde dat in dat gesprek gewezen kan worden op bedrijfsruimte welke al enige tijd leeg staat. Al vind hij wel dat de gemeente geen makelaar moet worden.

Molenweg

En daar waren ze weer... De Woonzorgcomplexen met de weinig fascinerende afkorting Wozoco. Aan de Molenweg in Ouddorp blijkt een stuk grond te liggen waar de Woningbouwvereniging het oog op heeft laten vallen om te komen tot de bouw van een Wozoco. In een brief aan het College had de fractie van ChristenUnie hierover vragen gesteld. De beantwoording zat ook bij de ingekomen stukken. In die vragen drong de partij aanp aan haast te maken met planvorming voor het bewuste perceel. “De nood is hoog en de snelheid moet er in blijven”, aldus Moerkerk. Ook Bakelaar riep op snelheid te betrachten en dan niet alleen met de locatie aan de Molenweg maar ook andere locaties mee te laten tellen. De heer T. Human trapte nu echter wat op de rem. Hij waarschuwde ervoor “om niet op een blauwe maandag een beslissing te nemen, het college moet wel de zaak met zorg bekijken”. Ook Van Oostenbrugge riep op tot zorgvuldigheid “want de locatie ligt in een kwetsbaar gebied". Hij wilde geen ja of nee zeggen tegen de locatie aan de Molenweg. Van der Meer vindt dat heel de Kop van Goeree kwetsbaar gebied is “dus kunnen we op de kop helemaal niet meer bouwen”. Hij vindt dat zorgvuldigheid ook op korte termijn kan plaatsvinden. De heer Feller van het VGB waarschuwde ook voor overhaaste stappen, zeker gezien het feit dat dit de eerste inbreilocatie zal worden.

Wethouder Lokker legde uit dat op basis van het bestemmingsplan het verzoek van de Woningbouwvereniging moet worden afgewezen. En voor de planologische inpassing zag Lokker ook bezwaren. “Als dit complex moet voldoen aan de hoeveelheid aanvragen, komt er een gebouw dat minstens zo groot is als De Vliedberg”, aldus Lokker. Hij deelde mee dat aan de Stedenbouwkundige inmiddels opdracht is gegeven om de plannen voor deze bouw te onderzoeken. De heer Moerkerk vond dat het college nu op de goede weg zit hij raadde aan om de vaart er in te houden bij de Stedenbouwkundige.

Jongerenwerk College en Raad kiezen voor een andere aan

College en Raad kiezen voor een andere aanpak van het regionale jongerenbeleid. Het dienstverband met één van de jongerenwerkers is opgezegd. Voor 2003 worden de doelstelling van het Jongerenwerk opnieuw opgesteld. Mevrouw Tichelaar van de PvdA deed het deugd dat er toch één jongerenwerker in dienst is gehouden. Moerkerk pleitte ervoor contact te onderhouden met de sportvereniging want daar liggen toch de beste contacten met de jeugd.

De Heer H. Tanis van de SGP was nog wat bevreesd over wat hij in de rapporten aantrof. Zijn fractie heeft principiële bezwaren tegen disco en jeugdtheater. “Wij worden in de toekomst graag behoorlijk op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen”, aldus Tanis. Van Oostenbrugge was ook blij met de nieuwe opzet van het jongerenwerk. Hij pleitte wel voor een hoge prioriteit voor de preventie van alcohol- en drugsverslaving. Wethouder Van Oosterom beloofde de raad dat zij volledig op de hoogte zal worden gehouden.

Binnenhof

In de novemberraad was al een voorstel aan de orde geweest om financiële maatregelen te nemen teneinde de financieringslasten van Het Binnenhof te verlichten. Nadat het voorstel in de commissie besproken is geweest, kwam het nu weer terug in de raad. De raad kon meegaan met deze voorstellen. Toch ontspon zich nog een discussie over deze materie waar in de gemoederen wat hoger opliepen dan gebruikelijk in Goerees’ raad. CDA’er H. van Oostenbrugge kon wel meegaan met de voorstellen, maar hij vond het toch “dweilen met de kraan open”. Hij verwacht dat over enkele jaren Het Binnenhof weer op de stoep zal staan. Van Oostenbrugge pleit voor een rigoreuzere oplossing. Volgens hem zou er een totaalplan moeten komen waarbij het gehele Binnenhof tegen het licht wordt gehouden. “Een plan dat neigt naar reorganisatie”, volgens de CDA’er. Hij wekte hiermee de woede van T. Bakelaar; deze vroeg zich af of het CDA van Het Binnenhof af wil. Bakelaar verklaarde iedere keer weer op te lopen tegen de negatieve opmerkingen van Van Oostenbrugge aangaande Het Binnenhof. Van Oostenbrugge voelde zich beledigd

Van Oostenbrugge voelde zich beledigd door de opmerkingen van Bakelaar. Het is volgens hem in het geheel niet de bedoeling dat het Binnenhof opgeheven wordt. Wel wil hij vragen blijven stellen bij de gehele organisatie van het werkvoorzieningschap.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 december 2002

Eilanden-Nieuws | 46 Pagina's

Het spook van de WOZOCO�S blijft in de Gemeenteraad van Goedereede rondwaren

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 24 december 2002

Eilanden-Nieuws | 46 Pagina's