Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Aanvragen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om bouwvergunning is ontvangen voor

- Het bouwen van een 5-tal woningen op de lokatie van de voormalige brandweerkazerne aan de Noord-Achter weg te Ooitgensplaat (ontvangen op 24 december 2002)

Het bouwen van een 20-tal woningen aan de Noord Achterweg kadastraal bekend gemeente Ooitgensplaat sectie A nummers 1701 t/m 1707 773 774 1308 2338 2339 en 2848 (ged ) (ontvangen op 24 december 2002)

- Het bouwen van woningen en een winkelcentrum gelegen aan de Dabbestraat Oostdijk Oost-Achterweg en Heerendijk te Oude Tonge (ontvangen op 24 december 2002)

Het bouwen van 15 type A-woningen en 18 type B-woningen op het Cnspijnterrein ten behoeve van het Suijs senwaerde-project te Oude Tonge (ontvangen op 23 december 2002)

- Het bouwen van een woning met bijbehorende schuur (f v v) op het perceel Oudelandsedijk 8 te Oude Tonge (ontvangen op 31 december 2002)

Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen voor.

- Het slopen van een woning op het perceel Oudelandsedijk i te Oude Tonge (ontvangen op 31 december 2002)

Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om bouwvergunning en sloopvergunning is verkrijgbaar bij hel taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren Tegen de ingekomen aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend

Melding bouwvoornemen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat met toepassing van artikel 19 lid 3 WRO vrijstelling van hel bestemmingsplan Achthuizen-Langstraat-Zuidzijde en daarnaast een melding bouwwoornemen is geaccepteerd voor

- Het plaatsen van een paardenstal op het perceel Achthuizensedijk 124 te Achthuizen (besluit verzonden 3 janu an 2003)

Nadere informatie over de geaccepteerde melding bouwvoornemen is verkrijgbaar bij het taakgebied Volkshuis vesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

N B Ingevolge artikel 7 1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wet houders indienen Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onvenwijlde spoed dit gelet op de betrokken belangen vereist Het bezwaarschrift schorst namelijk met de werking van het bestreden besluit Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee

Voorgenomen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verlenen vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan) juncto arti kei 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening bouwvergunning te verlenen voor

- de bouw van een tuinhuisje op het perceel Ds C W van de Poelstraat 18 te Den Bommel

- de bouw van een schuur op het perceel Schaapsweg 6 te Den Bommel

- de bouw van een tuinhuisje op het perceel Kleine Vest 8 te Ooitgensplaat

De stukken betreffende de bouwaanvragen liggen met ingang van 10 januan 2003 gedurende vier weken voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het gemeentehuis Eisenhowerlaan 1 te Oude-Ton ge Het gemeentehuis is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18 00 en 19 30 uur

Een ieder wordt gedurende de termijn van de tennzagelegging in de gelegenheid gesteld schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen bij het college van Burgemeester en wethouders Eisenhowerlaan 1 3255 VA Oude-Ton ge Degene die een zienswijze heeft ingebracht zal op een nader te bepalen datum tijdens een hoorzitting in de gelegenheid worden gesteld deze mondeling nader toe te lichten

Controle hondenbelasting

Vanaf maandag 13 januan 2003 zal er een controle hondenbelasting worden uitgevoerd binnen de gemeente Oostflakkee De controle wordt uitgevoerd door Holland Ruiter uit Capelle a/d Ijssel De controleur heeft een legi timatiekaart bij zich u kunt vragen deze te tonen

Het doel van de controle is de rechtsongelijkheid tot een minimum terug te brengen Ten opzichte van de hon denbezitters die wel aangifte doen en hiervoor hondenbelasting betalen is dat een onredelijke situatie Door mid del van deze controle wil de gemeente deze situatie verbeteren Bent u in het bezit van een of meer honden en heeft u deze nog met aangemeld bij de gemeente dan kunt u telefonisch een aangiftebiljet opvragen via tele foonnummer 0187-642200

, Eisen/iower/aon 1 Postbus 75 3255 ZH Oude-Tonge Internel www oostflakkee nl

, Tel (0187) 64 22 00 / fax 64 27 93 / e-moil info@oostflakkee nl

, Openings(i/c/en mo t/m vr 08 00 tot 12 00 en 13 00 tot 17 00 uur elke eerste en derde dinsdag van de maand 's avonds geopend van 18 00 tol 19 30 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 10 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's