Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

MBO-opleidingen in eigen regio: Groene ruimte en Bloemen- en Tuincentrumbranche

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

MBO-opleidingen in eigen regio: Groene ruimte en Bloemen- en Tuincentrumbranche

* Open Dag en Doemiddag Groene School *

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Binnen de Groene School Sommelsdijk zijn er verschillende mogelijkheden om een opleiding te volgen in het MBO. De eerste is de 'beroepsbegeleidende leerweg', voorheen leerlingstelsel genoemd.

"Werkend Leren" is een veel gebruikte omschrijving voor deze leerweg waarbij één dag per week naar school gegaan wordt en daarnaast minimaal twintig uur bij een bedrijf wordt gewerkt in de door de leerling gekozen vakrichting. Het is dus geen stage maar er wordt gewerkt met een arbeidscontract. Voor een leerling die niet meer elke dag naar school wil en graag een opleiding vanuit de praktijk volgt is de beroepsbegeleidende leerweg een juist keuze. Deze opleiding biedt naast de beroepsgerichte vakken ook de algemeen vormende vakken Nederlands, Engels, Wiskunde, PC gebruik, MCK en Biologie. Een tweede leerweg is de beroepsopleidende

week beroepspraktijkvorming, voorheen stage genoemd, bij een bedrijf in de door jou gekozen vakrichting. Deze leerweg is een goede keuze als de leerling geïnteresseerd is in een brede opleiding en nog niet direct wil werken. Een tweede leerweg is de beroepsopleidende leerweg, ofwel dagschool. Bij deze leerweg ga de leerling drie of vier dagen per week naar school en is er één of twee dagen per

Naast de beroepsgerichte vakken, waarbij theorie en praktijklessen elkaar afwisselen krijg je ook les in algemeen vormende vakken, zoals Nederlands, Engels, Wiskunde, p. PC gebruik, MCK en Biologie.

Opleidingen Groene Ruimte

In de Groene Ruimte zijn de volgende opleiding mogelijk:

Assistent medewerker groene ruimte

Deze opleiding is bestemd voor leerlingen die voor de basisberoepsopleiding te weinig vooropleiding hebben. Het programma is gericht op het aanleren van een aantal praktij khandelingen in het groen. Dit moet de leerling in staat stellen om onder begeleiding werkzaamheden te verrichten. Medewerker hovenier of medewerker groen

Medewerker hovenier of medewerker groenvoorziening/woonomgeving Met deze opleiding kan de leerling bijvoor

Met deze opleiding kan de leerling bijvoorbeeld medewerker worden op een hoveniersbedrijf, bij een gemeentelijke plantsoenendienst of een recreatieschap. In deze opleiding ligt het accent op de verzorging van bestaande groenprojecten, zoals tuinen, recreatieterreinen en gemeentelijke plantsoenen. Je leert over het onderhouden van kruidachtige gewassen, houtige gewassen en technische werken. Vakbekwaam hovenier

Vakbekwaam hovenier Deze opleiding is gericht op het zelfstandig

Deze opleiding is gericht op het zelfstandig uitvoeren en beoordelen van hovenierswerk. De voorman/hovenier moet het werk goed voorbereiden. Het werk moet verdeeld worden onder de medewerkers en samen met anderen voert de hovenier het werk uit. De opleiding zijn vakbekwaam hovenier, voorman en zelfstandig hovenier. Het werk is erg gevarieerd. Zo wordt er planten geleerd, maaien, snoeien, ontwerpen, aanleggen, adviseren, uitvoeren en calculeren.

Vakbekwaam groenvoorziener/medewerker woonomgeving

Met deze opleiding komt de leerling zover dat zelfstandige werkzaamheden in de groenvoorziening bij particuUere groenvoorzieningsbedrijven en gemeentelijke plantsoenendiensten kunnen worden uitgevoerd. Meer dan een hovenier moet de groenvoorziener kennis hebben van grootschalige groenelementen en goed op de hoogte zijn van de Inheemse flora en fauna. In de 'niveau 3' opleidingen wordt aan de commerciële kant ruim aandacht besteed. Zo is het certificaat Algemene Ondememersvaardigheden (AOV) een onderdeel van het opleidingsaanbod. Hiermee kan bijna elk soort bedrijf worden begonnen. Een allround opleiding dus!

Opleidingen Bloemen­ en Tbincentnunbranche

Medewerker bloemen­ en tuirwentrumbranch

De leerling leert eenvoudige voorkomende werkzaamheden in een bloemenzaak uit te voeren, zoals het maken van corsages, boeketten, bloemstukjes en overig winkelbloemwerk. Verder wordt er aandacht besteed aan de presentatie en verzorging van bloemen en planten. Het vakmanschap en de creativiteit van de bloemist en medewerkers bepalen de aantrekkelijkheid en de toegevoegde waarde van het bloemwerk. Daarnaast bestaat de vakbekwaamheid uit de wijze waarop de bedrijfsvoering plaatsvindt. Aan het eind van de opleiding is de leerUng er zeker van dat hij of zij heel wat werkzaamheden op het tertein van bloemschikken en ­binden aan kan.

Vakbekwaam medewerker bloemen­ en tuincentrumbranche

In deze opleiding wordt er geleerd om allerlei bloemwerk te maken, maar ook het uitvoeren van grotere projecten, zoals presenteren/etaleren van een standinrichting. Als de leerhng eventueel later een eigen bloemenwinkel wil begiimen dan is er naast de praktische vaardigheden, ook de economische kennis van belang. Creativiteit en vakkeimis gaan dus hand in hand. Naast de technieken van bloembinden, vormgeving, materialenkennis en de verzorging van kamerplanten en snijbloemen wordt er ook onderwijs gegeven in kunstengeschiedenis.

Toelatingseisen

Als iemand een opleiding wil gaan volgen via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) wordt er gestart met een basisberoepsopleiding. Een goede basis is een VMBO­dipioma met de vakken Nederlands, wiskunde en biologie, maar dit is niet verplicht. Na het behalen van het diploma basisberoepsopleiding kan er worden doorgestroomd naar een hoger niveau. Elk niveau duurt ongeveer twee jaar. Afhankelijk van de vooropleiding kan het soms beter zijn om met de assistentenopleiding op niveau 1 te beginnen. Voor het volgen van de basisberoepsopleiding via de beroepsopleidende leerweg niveau 2, (BOL) zijn dezelfde toelatingseisen van toepassing als bij de BBL. Wel is de minimumleeftijd 16 jaar.

Mogelijke beroepen

Er is veel vraag naar werknemers in de groene sector. De kans op een baan is dan ook groot men kan gaan werken als: medewerker hoveniersbedrij f, zelfstandig hovenier, medewerker plantsoenendienst, medewerker recreatiegebied, medewerker aanleg en onderhoud sportterteinen, groot groen voorziener, medewerker tekenkamer, enz.

Met de opleiding Bloemschikken kan men gaan werken als; medewerker bloemist, medewerker op een tuincentrum, medewerker interieurbeplanting, medewerker op een veiling, medewerker bij een groothandel, enz. Het is voor bedrijven en instellingen aantrekkelijker geworden om iemand in dienst te nemen via de Beroepsgeriche Leerweg (BBL). De BBL is een vorm van werkend leren. De deelnemer werkt in een bedrijf of instelüng en gaat gemiddeld één dag in de week naar school. Voor bedrijven en instellingen is de BBL belangrijk omdat het mogelijkheid biedt om aan vakbekwaam personeel te komen. Bovendien kunnen werkgevers die iemand via de BBL in dienst hebben jaarUjks een bijdrage in de kosten krijgen. Tijdens en aan het einde van een deelkwali

Tijdens en aan het einde van een deelkwalificatie wordt getoetst of de handelingen van de deelkwalificatie en de daarbij behorende kennis en inzichten worden beheerst. Als alle voorgeschreven deelkwalificaties van de opleiding binnen zijn gehaald wordt het diploma ontvangen. Vanuit het dagonderwijs (BOL) behaalde deelkwahficaties worden meegenomen naar het deeltijdonderwijs (BBL) en andersom.

De Groene School

De Groene School behoort tot de Edudelta Onderwijsgroep. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs in het kader van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en een groot aantal cursusactiviteiten.

Steeds meer deelnemers kiezen voor een opleiding aan de Groene School in Sommelsdijk. Deelnemers zijn afkomstig van Goeree Overflakkee, Schouwen Duiveland, Tholen, St. Phiüpsland, West Brabant en Voome Putten.

Op vrijdagmiddag 17 janauri wordt er een Doemiddag voor bloemschikken en groene ruimte georganiseerd van 14.00 tot 17.00 um­. Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school. Zaterdag 18 januari is er van 10.00 tot 15.00 uur een Open Dag.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

MBO-opleidingen in eigen regio: Groene ruimte en Bloemen- en Tuincentrumbranche

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's