Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Ruimtelijke Ontwikkeling in Raad Middelharnis doet emoties hoog oplopen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling in Raad Middelharnis doet emoties hoog oplopen

* Zelfs aftreden aangeraden van wethouder *

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

De gemeenteraad van Middelharnis heeft in haar laatst gehouden vergadering uitgebreid stilgestaan bij de Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Twee agendapunten leverden voldoende gesprekstof en deden de spanning in het debat zodanig oplopen. Dat de heer Nattekaas van VDB'78 wethouder W. J. v.d. Kamp aanspoorde om zijn consequenties te trekken.

Aan de orde was allereerst de vaststelling van de wijzigingen op de Bouwverordening. Per 1 januari is de Woningwet gewijzigd. De gemeentelijke Bouwverordening moet hierop worden aangepast. Nu zijn de wijzigingen voor een groot deel van technische aard. Wel een belangrijke wijziging ondergaat de Welstandtoetsing. En juist daar stond de gemeenteraad bij stil. In de aanbiedingsbrief bij het raadvoorstel wordt een stukje historie gegeven van het welstandsbeleid. Geconstateerd wordt dat dit honderdjarig bestaande beleid steeds meer weerstand ontmoet. Aan de ene kant vindt de burger dat hij bij nieuwof verbouw te veel beperkingen krijgt opgelegd en dat de buurman te veel mag waardoor schade wordt ondervonden. Het blijkt dat de procedures van 'Welstand'

Het blijkt dat de procedures van 'Welstand' nogal onduidelijk zijn en dat ze niet gericht zijn op openbaarheid en publieke verantwoording. Het Rijk wil nu de welstandzaken doorzichtiger en openbaar maken. De gemeente moet dan zelf een welstandnota hebben vastgesteld waaraan de bouwplannen kunnen worden getoetst. Donderdagavond concentreerde de discussie zich rond het feit of er in de welstandcommissie nu een burger vertegenwoordigd moet zijn of niet.

De heer L.J. Jordaan van de PvdA pleit ervoor om een burger in de welstandcommissie plaats te laten nemen. "De burger wordt er dan meer bij betrokken en een plan zal dan niet zomaar worden afgekraakt!" voorziet Jordaan.

Ook D.D.H, van Es van de VVD legt uit dat zijn partij staat voor veel vrijheid voor de burger. Volgens hem moet de burger niet te veel betutteld worden. Ook hij zou graag een burger in de commissie zien. SGP-er de heer P. Vreeswijk vindt deelname

SGP-er de heer P. Vreeswijk vindt deelname van een burger m de welstandcommissie overbodig er is volgens hem nu genoeg hoor en wederhoor mogelijk. Wethouder Van de Kamp, zag niet zoveel in

Wethouder Van de Kamp, zag niet zoveel in burgerparticipatie. "Er is hoor en wederhoor, en er kan ingesproken worden. Ik zie niet dat er zoveel voordeel van de aanwezigheid van een burger in de commissie vanuit gaat. Maar we kunnen altijd nog zien als de welstandsnota er is", aldus de wethouder.

Beschermd dorpsgezicht

Door verschillende burgers is een aanvraag tot bouw of verbouw ingediend binnen het 'beschermd dorpsgezicht' van Middelharnis en Sommelsdijk. Om tot behandeling van dergelijke aanvragen te komen moeten deze eerst getoetst worden of ze passen binnen het geldende bestemmingsplan. Nu is er in de gemeente nog geen geldend bestemmingsplan voor de dorpskernen van Middelharnis en Sommelsdijk; het nieuwe bestemmingsplan kan over anderhalf jaar een feit zijn.

Het ontbreken van een geldig bestemmingsplan voor het gebied heeft wel gevolgen voor burgers die in deze periode willen bouwen of verbouwen. Er dient minstens een half jaar gewacht te worden voor dat de bouwplannen getoetst kunnen worden aan het bestemmingsplan.

De heer en mevrouw Arensman verkeren in een situatie waarin hun bouwplannen voor een woning aan de Zuid Achterweg in Sommelsdijk nog even in de ijskast moeten. De gelegenheid voor de burgers om in te spreken werd tijdens de raadsvergadering benut door mr. A.P. Comelissen die namens de familie Arensman de raad opriep een uitzonderingspositie voor zijn cliënten te maken en hen door een aparte procedure toch een bouwvergunning te verlenen. Volgens Comelissen wachtten de heer en mevrouw Arensman sinds april 2002 op een bouwvergunning. Door de gemeente is toegezegd dat er geen bezwaar is om aan de Zuidelijke Achterweg te bouwen. Maar er moet wel gewacht worden op een nieuw bestemmingsplan. "Het gaat erover dat anderhalfjaar wachten op een bouwvergunning veel te lang duurt. Het kan sneller want binnen vierentwintig weken kan er vrijstelling zijn. Mijn cliënten kunnen er toch niet aan doen dat er geen nieuw bestemmingsplan is?" aldus de heer Comelissen. Hij noemde andere projecten waar in het verleden wel vrijstelling is verleend om te bouwen. Het feit dat dit nu niet mogelijk is noemt de jurist in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Tussenoplossing

De heer Dilling van het CDA vroeg zich af of er daadwerkelijk met twee maten wordt gemeten. Hij pleit om voor de aanvragers een tussenoplossing te creëren.

Mevr. Van den Nieuwendijk van ABB vindt het met honoreren van de aanvraag een "waardeloze zaak". Als de gemeente in het verieden in gebreke is gebleven moeten de aanvragen, volgens haar, toch eerder gehonoreerd worden.

De heer Jordaan van de Partij van de Arbeid is er wel degelijk van overtuigd dat er bij de gemeente achter de schermen hard wordt gewerkt. Tot in de late avonduren constateert hij dat er achter de tekentafels op het gemeentehuis nog gewerkt wordt. Hij vertrouwt er op dat de aanvragen na - het door het college beloofde - half jaar behandeld kunnen worden. Ook Van Oostenbrugge van de Christenunie wacht liever op een 'totale ruimtelijke visie' waar aan de plannen kunnen worden getoetst. SGP'er Vreeswijk pleit voor optimale duidelijkheid maar bindt wel het college aan de gedane belofte van een halfjaar.

Van Es van de VVD echter ziet niet in waarom er niet door een aparte procedure de aanvragers sneller geholpen kunnen worden.

Ontstemd

De rust en kalmte waarmee de heer Nattekaas van VDB'78 als waarnemend raadsvoorzitter fungeert, verdween als sneeuw voor de zon toen hij vanachter het spreekgestoelte de zaak rondom het bestemmingsplan beUchtte. "Van het begin af aan heeft het college geklungeld", aldus een ontstemde Nattekaas. "De burger is de dupe geworden van het in het verleden gevoerde beleid bij RO; ze worden gefmstreerd door dit beleid". VDB'78 raadt daarom wethouder Van de Kamp - als verantwoordeHjke - aan om nu reeds zijn consequenties te trekken.

Op de laatste opmerking van Nattekaas ging wethouder Van de Kamp wijselijk niet in. Wel verdedigde hij zijn beleid. "Wij hebben niet stilgezeten. Ik zit hier nog maar een half jaar en er is flink aan getrokken. Momenteel IS er onvoldoende toetsingskader en daarom houden wij de aanvragen nog aan.", aldus de wethouder. "Het is niet anders maar het geeft wel duidelijkheid!" Zonder stemming of het besluit te nemen de

Zonder stemming of het besluit te nemen de lopende aanvragen sneller te behandelen ging de raad over tot de orde van de dag. Of het voor de heer en mevrouw Arensman en andere wachtende burgers nu allemaal zo duidelijk is geworden....?

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Ruimtelijke Ontwikkeling in Raad Middelharnis doet emoties hoog oplopen

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 14 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's