Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Waterbeheer Goeree-Overflakkee vraagt om aanpassing

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Waterbeheer Goeree-Overflakkee vraagt om aanpassing

''Als het water niet tussen de oren zit, stijgt het tot de lippen''

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door het Waterschap en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, werd het Waterstructuurplan voor Goeree-Overflakkee gepresenteerd. In dit Waterstructuurplan worden bouwstenen aangedragen om de steeds toenemende hoeveelheid water op Goeree- Overflakkee in te passen binnen de ruimtelijke ordening.

Dijkgraaf D.C. Goedkoop bepaalde dinsdag zijn gehoor, waaronder vertegenwoordigers van rijk en gemeenten, bij het belang van een goed waterbeheer. Hij herinnerde aan het buiten de oevers treden van de rivieren deze winter en in 1995. En wat nog belangrijker is geweest voor deze regio: de wateroverlast van september 1998 op Goeree-Overflakkee. "In het nu aangeboden waterstructuurplan staan allemaal plannen waar we in de toekomst rekening moeten houden", aldus de dijkgraaf.

Deelstroomgebiedsvisies

De provincie Zuid-Holland heeft een 'Deelstroomgebiedsvisie' opgesteld voor Zuid- Holland Zuid. Het Waterstructuurplan voor Goeree-Overflakkee sluit hierop aan. De heer H. Kraal, medewerker ruimtelijke ordening van het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden, gaf tijdens de bijeenkomst uitleg bij de provinciale Deelstroomgebiedsvisie. "Water gaat zijn eigen weg en daarom is er actie nodig", volgens Kraal. In de Deelstroomgebiedsvisie wordt het anders omgaan met water concreet gemaakt. De problematiek van veiligheid, wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit zijn in de visie in beeld gebracht. Dit alles in het licht van klimaatverandenng en bodemdaling. Steeds vaker is ook deze regio betrokken bij

Steeds vaker is ook deze regio betrokken bij wateroverlast. Ook de heer Kraal herinnerde aan de vele neerslag van 1998. Als oorzaak noemde hij de Idimaatsverandering als gevolg van het broeikaseffect en ook he steeds meer toenemen van de bebouwing, waardoor er minder plaats komt voor het water. Een andere oorzaak voor de toenemende wateroverlast is de bodemdaling: het noordwesten van Nederland zakt en het zuidoosten stijgt. Kraal schetste ook een beeld van het jaar 2100. Volgens de verwachting zal dan de temperatuur 2 tot 4 graden zijn gestegen en de neerslag met 6 tot 12 procent zijn toegenomen. Ook verwachten meteorologen in de toekomst steeds zwaardere buien met grote hoeveelheden water. De nvierafvoeren zullen in de winter toenemen en in de zomer afnemen. "Er moet snel iets aan gedaan worden", aldus Kraal. In de komende tijd zullen voor het waterbeheer drie dingen de aandacht moeten hebben: het vasthouden, het bergen en het afvoeren of inlaten van het water. Deze drie aandachtspunten leggen natuurlijk beslag op de ruimte want voor een goed waterbeheer is ruim 500 hectare nodig zoals het verbreden van watergangen aanleggen van kreken. Het is volgens Kraal noodzakelijk dat gemeenten en waterbeheerders aan de slag gaan om de problemen het hoofd te bieden. Daarom nep hij de aanwezigen op tot samenwerking "de handen moeten worden ineengeslagen", zo zei hij.

Waterstructuurplan

De heer Cl. Stoutjesdijk, sectorhoofd Planvorming van het Waterschap Goeree-Overflakkee, gaf een toelichting op het Waterstructuurplan Goeree-Overflakkee. Het plan moet volgens Stoutjesdijk de belanghebbenden bewust maken van de problemen die moeten worden opgelost. Want "als het niet tussen de oren ligt zal het tot de lippen stijgen", aldus Stoutjesdijk. Naast de waterber-ging is er ook nog het probleem van de waterkwaliteit. "Deze kwaliteit verbetert nauwelijks. Een groot probleem is de zoute kwel. Er zal een scheiding moeten komen tussen duurzaam zoet en duurzaam zout", volgens Stoutjesdijk. Het steeds weer wisselen van wateroppervlakken in zout en zoet heeft als gevolg dat er weinig leven in het water zit.

Het aangeboden waterstructuurplan schetst alleen oplossingen op hoofdlijnen. Voordat de visie concreet kan worden uitgewerkt is nog veel onderzoek nodig, zoals de verkenning van locaties die geschikt zijn voor waterberging en onderzoek naar het vasthouden van kwelwater uit de duinen.

Het plan is in de eerste plaats een leidraad voor de waterbeheerders op het eiland. Daarnaast IS het de bedoeling dat andere overheden de aanbevelingen van het waterstructuurplan overnemen m hun eigen plannen. Het IS bijvoorbeeld van belang dat de provincie de ideeën over water en ruimtelijke ordening in het streekplan vastlegt. Het waterstructuurplan is verder bedoeld als basis voor onder meer bestemmingsplannen, structuurvisies, landschapsplannen, recreatieplannen en natuurplannen. Niet alleen bij het plannen maken, maar ook bij de uitvoenng zoeken de waterbeheerders de samenwerking met andere partijen.

Behoefte aan oppervlaktewater

Uit het Waterstructuurplan Goeree-Overflakkee blijkt dat de kansen op overstroming m bepaalde gebieden op het eiland nog behoorlijk hoog zijn. Er is dus nog wel degelijk behoefte aan oppervlaktewater nodig. "Om extra waterberging te creëren moet het wateroppervlak worden vergroot en moet de waterstand kunnen stijgen. Het vergroten van het oppervlak hoeft niet te betekenen dat het gebied altijd onder water staat. Het is ook mogelijk dat alleen in tijden van overlast een lager gelegen gebied onderloopt", aldus het plan.

Het plan beveelt onder andere aan om te komen tot verdere ontwikkeling van 'natte natuur'. Deze natuur heeft het voordeel dat het een waterhuishoudkundige nevenfunctie kan vervullen. Zo zullen er dus in de toekomst plaatsen gecreëerd moeten worden om het te verwachten overvloedige water te bergen. Werk genoeg voor waterbeheerders, provincie, rijk en gemeenten!

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Waterbeheer Goeree-Overflakkee vraagt om aanpassing

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's