Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergadering

23 januari 2003 om 19.30 uur; Gemeenteraad

Ter Inzage De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Facilitaire Zaken,

De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Facilitaire Zaken, gemeentehuis, Tramlijnweg 2 te Goedereede. Tevens liggen de stukken ter inzage in de bibliotheek, Hofdijksweg 20 te Ouddorp.

Spreekrecht Burgers

Na de opening van de vergadering bestaat voor burgers de gelegenheid om gedurende maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde ondenwerpen. Wie hiervan gebruik wil maken meldt dit tenminste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering aan de griffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover men wenst te spreken.

Agenda

De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internet pagina: www.goedereede.nl

Bouwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen op 6 januari 2003 voor:

op 6 januari 2003 voor:

- het bouwen van een berging (t.vv diverse opstallen) op het perceel Dijkstelweg 46 te Ouddorp;

op 8 januari 2003 voor:

- het wijzigen van de zuid- en westgevel van de woning op het perceel Dorpsweg 2 te Ouddorp;

op 10 januari 2003 voor:

- het wijzigen van de gevel van de schuur op het perceel Klarebeekweg 11 te Ouddorp.

Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen op 9 januari 2002 voor:

- het bouwen van een garage/berging aan de woning op het perceel Haveneind 9 te Goedereede.

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Welstandscommissies Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behan

Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 21 januari 2003 in het gemeentehuis te Goedereede. Deze vergadering is openbaar De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie is op 29 januari 2003 in het gemeentehuis te Zierikzee.

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede.

Voorgenomen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing van artikel 2, lid 1 onder c van de voorschriften van het bestemmingsplan 'Oudeland en Oude Nieuwland' bouwvergunning te verlenen voor;

- het bouwen van een woning (t.vv) op het perceel Oudelandseweg 61, kadastraal bekend Gemeente Ouddorp, sectie E nummer 945.

Het college is tevens voornemens bouwvergunning te verlenen voor:

- het bouwen van een bedrijfsloods (t.vv) op het perceel Spuipad (ongenummerd), kadastraal bekend gemeente Stellendam, sectie B, nummer 2888.

Bovengenoemde bouwplannen liggen ingaande 20 januari 2003 gedurende vier weken ter Inzage in het gemeentehuis bij de cluster VROM.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen aan deze bouwplannen c.q. verzoeken om vrijstelling medewerking te verlenen, schriftelijk zijn zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp.

Tramlijnweg 2, Goedereede, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp. Inlernel: www.goedereede.nl

Tel. (0187) 49 15 00 / fax 49 29 24 /e-mail: gemeenlehuis@goedereede.nl

Openingstijden: mo t/m vr08.00lol U.OOen IS.OOlol I/.OOuur. (do lot I9.00uurl

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's