Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Middelharnis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gemeenteblad

In het gemeentehuis liggen uitgaven van het Gemeenteblad ter inzage, waarin het volgende algemeen verbindende voorschrift is opgenomen:

Vastgesteld door de raad op 9 januari 2002

- Besluit tot het vaststellen van de achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening.

De gemeenteraad heeft ten aanzien van dit besluit, aangezien de inwerkingtreding geen uitstel kan lijden, met toepassing van artikel 25 van de Tijdelijke referendumwet bepaald dat het op 1 januari 2003 in werking treedt.

Raadgevend referendum

ledere kiesgerechtigde die wil dat over het Besluit tot het vaststellen van de achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening een referendum wordt gehouden, kan een verzoek indienen ter gemeentesecretarie. Voonwaarde is wel dat hij als kiesgerechtigde in de gemeente Middelharnis geregistreerd is. De uitslag van een referendum is overigens niet bindend. Het verzoek moet worden ingediend binnen drie weken na de datum van bekendmaking. Meer inlichtingen over het verzoeken van een referendum kunnen ter gemeentesecretarie worden verkregen op het werkveld Algemene en Juridische zaken, telefoon 0187 - 47 55 55.

Besiissinger? Algemene wet bestuursrecht

Verleende vergunningen/ontheffingen

- A.C. Both, Kluut 6, Sommelsdijk - uitbreiden woning Halsjuk 75 te Sommelsdijk (090103)

- J. Mastenbroek, Langeweg 124, Middelharnis - wijzigen gevel (090103)

- G.J. van den Nieuwendijk, Ds. Montijnstraat 19, Sommelsdijk - uitbreiden tuinschuur (090103)

- J.J. Geelhoed, Joost van den Vondellaan 90, Sommelsdijk - wijzigen gevel (090103)

- M.R. Kamerling, Nieuwstraat 31, Stad aan 't Haringvliet - uitbreiden woning (090103)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Nadere informatie is verkrijgbaar ter secretarie, telefoon 0187 - 47 55 55.

Ontvangen bouwplannen

Een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen van:

- L Moelker voor het uitbreiden van een woning op het perceel Klampenmeet 9 te Sommelsdijk (02-01-2003);

- M. Jongeneel voor het oprichten van een paardenstal op het perceel Oud-Kraaijerdijk 5 te Sommelsdijk (03-01- 2003)

Een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ontvangen van:

- H. Borchert voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Ds. Wentinkstraat 14 te Nieuwe-Tonge (08-01 - 2003);

- M.M.J. de Witte voor het wijzigen van een achtergevel en het plaatsen van een dakvenster op het perceel Voorstraat 24 te Middelharnis (10-01-2003).

Deze publicaties hebben een informatief karakter. De vermelde bouwplannen zijn niet getoetst en zijn daarom nog niet voor inzage beschikbaar.

Voorgenomen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan:

- De Groene Vlieg Onroerend Goed B.V. voor het uitbreiden van een bedrijfsruimte op het perceel Duivenwaardsedijk 1 te Nieuwe-Tonge.

Deze bouwaanvraag ligt met ingang van 20 januari 2003 gedurende vier weken voor iedereen ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schnftelijk bedenkingen tegen het bouwplan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1,3240 AA Middelharnis.

Kapvergunning verleend aan:

- Gemeente Middelharnis, Postbus 1, l^iddelhamis-kapvergunning voor twee bomen (populieren wilg) en een strook randbossage i.vm. de demping van het havenkanaal. De bomen staan vlak bij de havenkom van Sommelsdijk. De randbossage begint ongeveer achter het pand van Modehuis Buijsse en loopt door tot de havenkom van Sommelsdijk (070103).

(Derde) belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking (de datum van bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing vermeld) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 1,3240 AA Middelharnis. Indien binnen twee weken na deze publicatie bezwaar wordt gemaakt, wordt de werking van de kapvergunning opgeschort. Nadere informatie is verkrijgbaar op de secretarie, telefoon 0187-47 55 79/-47 55 88.

Koningin Julianaweg 45, Postbus /, 3240 AA Middelharnis

Tel. 10187] 47 55 55 / 10x47 55 47/e-mail: inh@middelharnis.nl

Openingslijden: ma t/m vr 08.30 tot 12.00 en 13.00 tot 16.30 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeente Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's