Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Middelharnis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Besllsslngeri ASgemene wet bestuursrecht

Verleende vergunningen/ontheffingen:

­ J van Nimwegen, Molenweg 48, Sommelsdijk ­ verbranden snoeihout/stro aan Achterweg te Sommelsdijk (130103)

­J Langendoen Langeweg 133 Sommelsdijk ­ verbranden snoeihout/stro (130103)

­ G C VIS van Heemst, Kraaijensteinsedijk 3 Somirielsdijk ­ oprichten woning, werkplaats voor antiekrestauratie en ponystallen (150103)

­ Stichting Zuidwester, Oosthavendijk 30, Middelharnis ­ verbouwen winkel met opslag in een kantoor/woning Beneden Zandpad 15a te Middelharnis (161003)

­ Lagerweij Windturbine B V Hanzeweg 31, Barneveld ­ oprichten van twee tijdelijke units voor het uitvoeren van tests t b V verbeterde windturbine (tot uiterlijk 5 januan 2005) (170103)

­ St KOVAMO, Postbus 275, Berkel en Rodenrijs ­ organiseren kledinginzameling voor eerste kwartaal 2003 (170103)

­ KICI, Viaductweg 2, Den Haag ­ organiseren kledinginzameling voor tweede kwartaal 2003 (170103)

­ Stichting Aktie '68 Kasteel Holtmeulenstraat 9 Maastricht ­ organiseren kledinginzameling derde kwartaal 2003 (170103)

­ St Steun Opvang Aids Patienten, Postbus 217 Hellevoetsluis ­ organiseren kledinginzameling vierde kwartaal 2003(170103)

­ Zeeland Nazomer Festival, Postbus 728 Middelburg ­ plaatsen van een viertal driehoeksreclameborden voor het organiseren van 'Requiem 1953' in de periode 17 januari t/m 31 januari 2003 (170103)

­ Zondagsschool Samuel, p/a Zuiddijk 52, Nieuwe Tonge ­ openbare inzameling van gelden voor de periode 17 t/m 22 november 2003 (170103)

­ Nationale Collecte Verstandelijk Gehandicapten Postbus 85277, Utrecht ­ openbare inzameling van gelden voor de periode 22 t/m 27 september 2003 (170j 03)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis Nadere informatie is verkrijgbaar ter secretane, tel 0187 ­ 47 55 55

Voorgenomen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan

­ Eetcafé Het Schippershuis voor het uitbreiden van een keuken t b v een horecapand op het perceel Haven 2 te Stad aan 't Haringvliet

Deze bouwaanvraag ligt met ingang van 27 januan 2003 gedurende vier weken voor iedereen ter inzage Gedurende deze termijn kan iedereen schnftelijk bedenkingen tegen het bouwplan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1 3240 AA Middelharnis

inspraakronde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Middelharnis verlenen inspraak over de volgende zaak ­ de aanvraag bouwvergunning van Gemeente Middelharnis voor het oprichten van een fietsenstalling nabij de bushalte aan de Koningin Julianaweg te Middelharnis

Bovengenoemde aanvraag ligt met ingang van 27 januari 2003 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage Gedurende deze termijn kan iedereen zijn zienswijze naar voren brengen bij burgemeester en wethouders. Postbus 1,3240 AA Middelharnis

Voorgenomen sioopvergunningen

Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen van

­ Banketbakkerij van Helden voor het slopen van een banketbakkerij op het perceel Westdijk 12 te Middelharnis (13­01­2003)

­ Gemeente Middelharnis voor het slopen van een zoutopslag/berging op het perceel Nieuwepad 12 te Middelharnis (16­01­2003)

Verleende kapvergursningen

Kapvergunning is verleend aan

­ A Baars voor het kappen van een windsingel (diverse soorten bomen / aantal ± 200) op het perceel Bekadeweg 52, Sommelsdijk (13­01­2003)

(Derde)belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking (de datum van bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing vermeld) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Postbus 1,3240 AA Middelharnis Indien binnen twee weken na deze publicatie bezwaar wordt gemaakt, wordt de werking van de kapvergunning opgeschort Nadere informatie is verkrijgbaar op de secretarie, telefoon 0187­47 55 79/­47 55 88

Diverse veri<:eersbeslyiten

Verl<eersbesluit Dirk Bosstraat

Burgemeester en wethouders van Middelharnis maken bekend dat zij in hun vergadering van 24 december 2002 besloten hebben door plaatsing van de verkeersborden C2 en C3 van bijlage 1 van het Reglement verkeersre gels en verkeerstekens 1990 in de Dirk Bosstraat te Middelharnis eenrichtingsverkeer in te stellen De rijrichting IS bepaald van zuid naar noord Deze verkeersmaatregel geldt met voor fietsers en bromfietsers in die straat

Verkeersbesluit Knooppunt

Burgemeester en wethouders van Middelharnis maken bekend dat zij in hun vergadenng van 26 november 2002 besloten hebben door plaatsing van de verkeersborden E 10 en Ell van bijlage 1 het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 in de nabije omgeving van het zogenaamde Knooppunt te Middelharnis/Sommelsdijk een parkeerschijfzone aan te wijzen

Verkeersbesluit Binnenweg

Burgemeester en wethouders van Middelharnis maken bekend dat zij in hun vergadering van 26 november 2002 besloten hebben door verplaatsing van het verkeersbord El en plaatsing van de verkeersborden E 10 en El 1 van bijlage 1 het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 het parkeerverbod voor de woningen Binnenweg 14 tot en met 44 op te heffen en te wijzigen in een parkeerschijfzone

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (de datum van bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing vermeld) een bezwaarschnft indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis Nadere informatie is verkrijgbaar ter secretane, tel 0187 ­ 47 55 55

Onherroepelijk bestemmingspian

Burgemeester en wethouders van Middelharnis maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat het besluit van gedeputeerde staten van Zuid­Holland van 13 november 2001 tot goedkeunng van het bij besluit van de gemeenteraad van Middelharnis van 5 apnl 2001 vastgestelde bestemmingsplan 'Westplaat/wijziging regeling molenbiotoop zijnde een 1' herziening van het bestemmingsplan 'Westplaat' alsmede een herziening van het 1° uitwerkingsplan van het bestemmingsplan 'Westplaat op 11 december 2002 onherroepelijk is geworden

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft namelijk bij haar uitspraak van genoemde datum het beroep van de vereniging 'Vrienden van de Korenbloem' ongegrond verklaard

Het bestemmingsplan ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van Middelharnis, kamer 11

Konmgm Juhanaweg 45 Postbus I, 3240M Middelharnis

Tel (0187j 47 55 55/fox 47 55 47/e-mail infoêmiddelharnis nl

Openingstijden ma f/m vr 08 30 tol 12 00 en 13 00 lot 16 30 uur

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Gemeente Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's