Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Dirksland

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Commissievergaderingen

- commissie Grondgebied en Economische Zaken, dinsdag 4 februari 2003,19.00 uur - commissie Maatschappelijke Aangelegenheden en Middelen, donderdag 6 februari 2003,19.00 uur

Van deze vergaderingen is vijf dagen voor de vergaderdatum een exemplaar van de agenda te verkrijgen op het gemeentehuis. Nadere inlichtingen worden op verzoek verstrekt door de secretarissen van de betreffende commissies.

Bekendmakingen Aigemene wet bestuursrecht

Vergunning verleend aan: - H. van ‘t Hof voor het vergroten van een woning op het perceel Stationsweg 5, Dirksland (23-01-2003); - Stichting Verenigd In Kracht voor het huis-aan-huis verkopen van cakes in Dirksland, Herkingen en Melissant van 5 tot en met 10 mei 2003 (23-01-2003); • De Schutse voor het huis-aan-huis verkopen van stroopwafels in Dirksland, Herkingen en Melissant van 14 tot en met 26 april 2003 (23-01-2003).

Ontheffing verleend aan: - C. Joppe voor het stoken van snoeihout op het perceel Julianaweg 84, Melissant (23-01-2003.

N.B. Indien u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een bezwaarschrift indienen, binnen zes weken nadat dit besluit aan u is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie. Mocht u de beslissing op een eventueel bezwaarschrift niet kunnen afwachten, dan kunt u - na het indienen van een bezwaarschrift - aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht, Postbus 50591, 3007 BM Rotterdam), een voorlopige voorziening vragen. Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd.

Goedkeuring bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Watertoren 1e herziening’

Burgemeester en Wethouders van Dirksland geven ingevolge het bepaalde in artikel 28, lid 6, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, kennis van de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 8 januari 2003, nummer DRM/ARB/02/11719, van het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Watertoren 1* herziening’. Tegen het ontwerp van dit plan zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Het plan is op 26 september 2002 door de gemeenteraad ongewijzigd vastgesteld. Het plan en het besluit van Gedeputeerde Staten liggen voor iedereen gedurende een termijn van zes weken, van 3 februari tot en met 17 maart 2003, op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, ter inzage.

Tegen dit besluit kan, gedurende de termijn van terinzage legging, beroep worden ingesteld door degene die zich tijdig met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten heeft gewend. Ook een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich tijdig tot Gedeputeerde Staten te wenden kan alsnog beroep instellen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat, ondanks het beroepschrift, het goedkeuringsbesluit daags na afloop van de beroepstermijn in werking treedt, tenzij gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Gemeente Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 januari 2003

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's