Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VVD

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VVD

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Eilandelijke samenwerking

In weerwil van veel ontwikkelingen, hoofdzakelijk ingegeven door landelijke, politieke motieven, ontsnapt Goeree­ Overflakkee telkenmale aan gemeentelijke henndelingen Kijkend naar de gemeentelijke kaarten in Nederland zou er alles voor te zeggen zijn dat een zo sterke geografische eenheid als Goeree­Overflakkee, met een ideaal inwonertal van ca 45 000 inwoners, op de kortst mogelijke termijn samengevoegd zou worden tot één gemeente

Echter, de hedendaagse realiteit is anders en vooriopig zijn en blijven er 4 gemeenten op dit eiland Op zich kan de WD met die wetenschap goed leven doch het zou van een behoorlijk sterke zelfdiscipline getuigen als dan wel op de daarvoor in aanmerking komende taakgebieden, er sprake zou kunnen zijn van een seneuze, breed gedragen efficiënte samenwerking Nog te veel en te vaak is er sprake van dat zaken dubbel gedaan worden En met alleen worden zaken dubbel gedaan, in enkele gevallen zijn ze zelfs nog strijdig met elkaar

Het behoeft naar oordeel van de WD geen nader betoog dat met name het kostenaspect hierbij een factor kan zijn die met alleen als drijfveer, maar zelfs als aanjager gebruikt kan morden om tot een meer efficiënte, goedkopere uitvoenng te komen van gemeentelijke taken in een verregaande vorm van samenwerking tussen de 4 gemeenten op Goeree­Overflakkee

Dodenherdenking

Vanzelfsprekend is dit onderwerp ook punt van bespreking geweest binnen de WD fractie De laatste decennia is er in toenemende mate sprake geweest van een sterke individualisenng van onze maatschappij In de sleur van de dagelijkse gang van zaken heeft onze maatschappij zich aan deze ontwikkeling aangepast en doorgaans leidt deze ontwikkeling met tot verstonng van wat in de beleving van veel mensen als normaal wordt bestempeld Zonder te spreken van verstoringen zijn er af en toe toch zeldzame momenten waarin sprake is van een gezamenlijk, breed gedragen beleven van bepaalde gevoelens En dat gezamenlijk moet dan echt opgevat worden als een door de gehele maatschappij gedragen beleving van bepaalde feiten Terugkijkend op het achterliggende jaar hebben wij zelfs een dergelijke beleving met ervaren bij de begrafenis van Z K H Pnns Claus Het enige echt aansprekende voorbeeld van een dergelijke beleving acht de WD aanwezig bij het 'm gezamenlijkheid" herdenken van oorlogsslachtoffers en dan zeer in het bijzonder de slachtoffers van de tweede wereldoorlog, slachtoffers die hun leven gegeven hebben om ons in vrijheid en welvaart op te laten groeien Slechts op éen moment in het jaar bestaat er een mogelijkheid dat in geheel Nederland, op een zeer kortstondig moment op de 4e mei rond de klok van 20 00 uur, er bij iedereen plaats is voor dezelfde soort gevoelens Met respectering van ieders opvatting is de WD van mening dat dat ene moment geen verschuiving kan dulden omdat op geen enkele andere wijze, door meer of minder door ceremonie omgeven, een zo grote gedragenheid ten toon gesteld kan worden

Namens de WD fractie

Rein Osinga

email: reinosinEa@hetnet.nl

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

VVD

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 7 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's