Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De stem van het volk en/of de stem van God

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De stem van het volk en/of de stem van God

SGP Goedereede denkt na over democratische regeringsvorm

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Op 22 januari jl. kon Nederland naar de stembus voor de verkiezingen van de Tweede Kamer. Op dinsdag 11 maart is dit weer het geval voor de Provinciale Staten. Als oudste partij in Nederland doet de SGP al jaren met de verkiezingen mee. Daarom organiseerde de Kiesvereniging van de SGP in Goedereede afgelopen donderdag een avond waarop de democratische verhoudingen ten opzichte van het ideaal van de SGP werden toegelicht: theocratie. Als spreker was ds. J. Joppe uit Sirjansland uitgenodigd. In het openingswoord gaf de voorzitter van de kiesvereniging, de heer J. Moerkerk, aan

de kiesvereniging, de heer J. Moerkerk, aan dat we in deze tijd gedenkwaardige herdenkingen hebben. "Allereerst de verjaardag van onze vorstin, maar ook de herdenkingen rondom de Watersnoodramp van 1953. 'God heeft u zwaar beproefd', dat geld zowel voor ons koningshuis als ons land, als we terug denken aan de ramp van 1953". Hij sprak de wens uit dat er een bijbelse bezinning komt op het verleden en op de toekomst. Ds. J. Joppe sprak deze avond over het the

ma: 'De stem van het volk en/of de stem van God'. Hij vroeg zich af of onze regeringsvorm de door God gewilde regeringsvorm is. Dit onderwerp vraagt voortdurend de aandacht. De stem van het volk heeft weer geklonken. Ongetwijfeld hebben de SGP-ers gemengde gevoelens over de laatst gehouden verkiezingen. Aan de ene kant dankbaarheid dat de SGP 2 zetels mocht behalen, maar ook teleurstelling dat de 3^ zetel niet werd gehaald. Ook diverse SGP-stemmers vonden kennelijk dat het CDA de grootste moest worden. Kijkend naar diverse zaken in deze partij vond ds. Joppe het heel wat om de stem aan deze partij te geven. Ook bij de Christenunie moest een ervaren kamerlid het veld ruimen. "De stem vah het volk heeft gesproken d.m.v. de democratie, wat letterlijk betekent: 'regenng door het volk', maar IS onze democratie in overeenstemming met Gods Woord?", zo vroeg ds. Joppe zich af.

Theocratie

"In de bijbel zien we dat de theocratie (regenng door God) tot 1 Samuel 8 functioneert. Vanaf dat moment begeert het volk eeil monarchie. God heeft hierin bewilligd, maar de band met God is wel 'losser' geworden", zo gaf ds. Joppe aan. "De theocratie die in het Oude Testament nog mogelijk was, is nu niet meer mogelijk. Een samenleving die zichzelf respecteert zal zich echter niet overgeven aan absolute normloosheid. Het gaat ora de norm die wordt toegepast. De bijbel spreekt zich niet direct uit tegen een democratie, monarchie of aristocratie. Calvijn gaf echter de voorkeur aan aristocratie (regering door de aanzienlijken, te denken vah aan edelen). Het gaat in de bijbel veel meer ora de absolute heerschappij van God. Alle gezag is afgeleid van het gezag van God, de grote gezagdrager Zelf. De overheid is niet zijn eigen rechter of wetgever, maar dienstbaar en ondergeschikt aan God. Elke volksvertegenwoordiger is verantwoording schuldig aan God. In de chnstehjke politiek zal de democratie altijd getoetst moeten zijn aan Gods Woord. De democratie als vorm met de theocratie als norm", zo schetste ds. Joppe.

Normen en waarden

"Al enige tijd wordt er weei gesproken over normen en waarden", zo vervolgde hij. "Godsdienstige normen en waarden schijnen minder relevant te zijn. Echter een democratie die de rechten ontleent aan het volk, wijst de SGP af. De democratie is alleen aanvaardbaar als ze theocratische noties in zich heeft. Daarom kan - hoewel de uitkomst niet altijd aanvaardbaar is - een kleine partij zoals de SGP functioneren in de democratie, als deze de toets van Gods Woord niet kan doorstaan."

Positie van de kerk

Ds. Joppe gaf aan dat hij als predikant sprak en niet als politicus. Hij wilde graag ook de unieke positie van de kerk in de samenleving benadrukken. "Veelal wordt de kerk op één lijn gezet met andere verenigingen en maatschappelijke organisaties. We moeten echter beseffen dat de kerk niet zomaar een beweging is. De Heere God heeft er de hand in. De kerk is van eigen geaardheid en vormt naast de overheid één van de brandpunten waarom heen de samenleving is gevormd. Helaas wordt dit niet meer zo gezien." Ds. Joppe wijt dit aan de seculansatie, de wereldgelijkvormigheid. "Stond de kerk vroeger letterlijk en figuurlijk in het midden van de samenleving, thans zien we steeds meer dat de kerk aan de rand van de samenleving komt te staan. Dat geeft wel te denken. De kerk heeft immers gezag, vanwege de stem van God. Dat is de roeping van de kerk, zowel binnen als buiten de kerkmuren. De kerk laat zich nooit in een democratisch patroon inpassen. Gevraagd en ongevraagd moet ze met gezag spreken", aldus ds. Joppe.

Hoewel hij ook beseft dat formeel de kerk in 1798 gescheiden is en dat we nu m een andere tijd leven dan waarin bijvoorbeeld artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis is opgesteld, zei hij dat de kerk een eenheid moet vormen en wet en evangelie door moet laten klinken. "De verdeeldheid in de kerk brengt het theocratisch ideaal niet dichterbij. We zien, met name in de tijd onder het paarse kabinet, dat de democratie zich los worstelt van Gods Woord. De vorm probeert los te komen van de norm. Hierdoor dreigt de samenleving te worden overgeleverd aan de macht van de sterkste."

Christelijke politiek

De vraag kan gesteld worden of de christelijke poUtiek met 2 (SGP) en 3 (CU) zetels nog wel bestaansrecht heeft temidden van 150 volksvertegenwoordigers. Maar voor ds. Joppe is het antwoord daarop voluit 'ja'. "Met de autoriteit van Gods Woord, kan de SGP in 2003 aan de fronten staan, want er wordt niet gestreden voor eigen belang of eigen inzichten, maar er wordt gestreden voor het beslag van het Woord van God in de samenleving. Gelukkig kan worden gesteld dat nog niet alles in onze samenleving van het theocratisch gedachtegoed is uitgewist", waarbij hij doelde op de bede in de troonrede. En hoewel de theocratie in de democratie niet voluit tot zijn recht komt, kan er nog wel theocratisch geleefd worden. "Wie heeft het in ons leven voor het zeggen?", zo vroeg hij zijn hoorders af.

Uitdaging "Als artikel 36 spreekt over het uitroeien van

"Als artikel 36 spreekt over het uitroeien van de afgoderij, dan zien we dat er een groot spanningsveld gaat ontstaan in onze tijd", zo besloot ds. Joppe zijn referaat. "Guido de Brés heeft in zijn tijd ongetwijfeld aan Rome gedacht. Nu kunnen we dat anders invullen. We zouden kunnen denken aan de Islam, maar zeker ook aan de genots- en amusementscultuur van onze dagen. De multiculturele samenleving wordt door velen als een bedreiging gezien". Ds. Joppe gaf aan dat we het eigenlijk als een uitdaging moeten zien. Het is immers de opdracht om het evangelie te doen prediken aan iedereen. "De gemeente van Christus is na Pinksteren altijd al multicultureel geweest".

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

De stem van het volk en/of de stem van God

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's