Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Middelharnis

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gemeenteblad

In het gemeentehuis liggen uitgaven van het Gemeenteblad ter inzage, waarin het volgende algemeen verbindende voorschrift is opgenomen:

Vastgesteld door de raad op 6 februari 2003

­ Besluit tot het vaststellen van de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning.

Het besluit treedt in werking zes weken na de datum van bekendmaking.

Raadgevend referendum

Burgemeester en wethouders hebben besloten dat een raadgevend referendum mogelijk is over het besluit. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes dagen. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt (13.02.03).

Het beroep moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's­GRAVENHAGE. Tevens kan aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een vooriopige voorziening worden ingediend. Dat kan overigens alleen als ook een beroepschrift is ingediend.

ledere kiesgerechtigde die wil dat over dit besluit een referendum wordt gehouden, kan een verzoek indienen ter gemeentesecretarie. Voom/aarde is wel dat hij als kiesgerechtigde in de gemeente Middelharnis geregistreerd is. De uitslag van een referendum is overigens niet bindend. Het verzoek moet worden ingediend binnen drie weken na de datum van bekendmaking.

Meer inlichtingen hierover kunnen ter gemeentesecretarie worden verkregen op het werkveld Juridische zaken; tel. 0187­47 55 55.

Besiissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende vergunningen/ontheffingen:

­ Nederiandse Brandwonden Stichting, Postbus 1015, Bevera/ijk ­ openbare inzameling van gelden van 6 oktober 2003 t/m 11 oktober 2003 (310103)

­ A.J.M. Geluk, Rubensplein 42, Middelharnis ­ plaatsen van een unit voor de periode van 2,5 jaar met de mogelijkheid te verlengen tot 5 jaar (030203)

­ De Plekke, Postbus 250, Middelharnis ­ organiseren van een evenement in het kader van Valentijnsdag op 14 februari 2003 op het Diekhuusplein in Middelharnis van 12,00 uur tot 21.00 uur (030203)

­ P.D.C, van Helden, Westdijk 12, Middelharnis ­ slopen van banketbakkerij Westdijk 12 (Spuiplein) te Middelharnis (030203)

­ De Rozenhoed, Zandpad 30, Middelharnis ­ aanbrengen reclamebord (040203)

­ Familie Tillema, Doetinchemsestraat 12, Middelharnis ­ oprichten woning, Muus Jacobsepad 7 te Sommelsdijk (050203)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Nadere informatie is verkrijgbaar ter secretarie, tel. 0187 ­ 47 55 55.

Ontvangen bouwpian

Een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ontvangen van:

­ N. van der Valk voor het uitbreiden van een woning op het perceel Eendrachtstraat 37 te Middelharnis (05­02­ 2003).

Deze publicatie heeft een informatief karakter. Het vermelde bouwplan is niet getoetst en is daarom nog niet voor inzage beschikbaar.

Voorgenomen bouwvergunning

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouvKvergunning te verlenen aan:

­ Woongoed Flakkee voor het verbouwen van een kantoor op het perceel Langeweg 154 te Middelharnis.

Deze bouwaanvraag ligt met ingang van 17 februari 2003 gedurende vier weken voor iedereen ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen tegen het bouwplan naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis.

Voorgenomen sloopvergunning

Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen van:

­ Woongoed Flakkee voor het slopen van een doucheruimte op het perceel Secretaris Nijghstraat 25 te Middelharnis (03­02­2003).

J Koningin Julianaweg 45, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis

J Tel. (0187) 47 55 55 / fax 47 55 47 /e­mail: mfo@middelharnis. nl

J Openingstijden: ma l/m vr 08.30 lol 12.00 en 13 00 tot 16.30 uur.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeente Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's