Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christelijk Jongerencentrum 'De Ekt' in Middelharnis voorziet in een behoefte

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Christelijk Jongerencentrum 'De Ekt' in Middelharnis voorziet in een behoefte

* Uitbreiding activiteiten zeer gewenst

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Iedere laatste zaterdagavond van de maand is er in 'Het Diekhuus' te Middelharnis 'de Ekt'; een stukje christelijk open jongerenwerk dat duidelijk in een behoefte blijkt te voorzien.

"De Ekt IS uit de jongeren opgekomen omdat er behoefte was om de zaterdagavond 'anders' dooi te brengen", zo verklaren de bestuursleden, Lieuwe Kampen, Chris van der Weele en Menno Domburg, twee andere bestuursleden, voorzitter Adne Grootenboer en Geert Eikelboom waren tijdens ons gesprek niet aanwezig In maart 2002 is er gestart met de Ekt' De voorbereiding om te komen tot een dergelijk jongerencentrum heeft een lange vooi geschiedenis gehad Ongeveer zes jaar geleden hebben een aantal personen van verschillende kerken in Middelh,ums het initiatief genomen om tot een gezamenlijk plan te komen voor het openen van een scholierencafe, wat gericht was op naschoolse opvang Dit plan is door allerlei omstandigheden nooit van de grond gekomen

Later - m maart 2000 - werd door het gemeentebestuur van Middelharnis alle kerkelijke gemeenten uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst tussen het kerkelijke jeugdwerk en het gemeentebestuur, waar ook gesproken werd ovei de band tussen christelijke jeugdwerk en de lokale over heid Vanuit deze bijeenkomst werd een werkgroep opgericht, die een onderzoek zou doen naar de mogelijkheid van het oprichten van een Chnstelijk Jongerencentrum

Enquête

Om te zien of er ook onder de jongeren behoefte is aan een christelijk jongerencen trum werd een enquête gehouden onder jongeren met een chnstelijke achtergrond in de leeftijd van 13 tot 19 jaar De jongeren werden opgezocht op de Prins Mauritsscholengemeenschap, een gemeentedag m Middelharnis en een regionale jeugdavond m Oude Tonge De respons op de enquête onder die jongeren was 184 (70 jongens en 114 meisjes) ingevulde formulieren Naast allerlei vragen over de belevingswereld van de jongeren, bleek dat op de vraag of er behoefte is aan een jongerencentrum m Middeüiamis er ongeveer 80% van de ondervraagden aangaf dat er een grote behoefte is aan een jongerencentrum m Middelharnis De werkgroep boog zich over het opzetten

De werkgroep boog zich over het opzetten van een dergelijk jongerencentrum "Vervolgens werden de eerste stappen gezet m die nchting door de oprichting van 'De Ekt', waann op zaterdagavond activiteiten zouden worden ontplooid Enkele kerken die ook in de werkgroep vertegenwoordigd waren zagen echter bezwaren dat dit nieuwe jongerenwerk een te grote concurrentie zou blijken te zijn voor hun eigen 'open jeugdwerk' op zaterdagavond en vonden het toch beter om af te haken Vervolgens werd de Stichting Jongerencentrum Middelharnis opgencht In het bestuur van die stichting - waaronder de activiteiten van 'de Ekt' vallen - zijn nu de Gereformeerde Kerk, de Exodus Gemeente, de Gereformeerde Kerk (Vnjgemaakt), de Cama Christengemeente Middelharnis en de Rooms Kathoheke Kerk vertegenwoordigd Besloten werd om - samen met jongeren uit de doelgroep - ruimte te bieden om op een verantwoorde wijze de zaterdagavond 'anders' door te brengen

'De Ekt'

'De Ekt' was toen een feit Dit door de gemeente Middelharnis en de kerkelijke achterban gesubsidieerde jeugdwerk vond haar stekje in de foyer van 'Het Diekhuus' m Middelharnis ledere laatste zaterdagavond van de maand gaan om 20 00 uur de deuren van 'de Ekt' open De foyer die al is ingencht als een bruin café komt goed overeen met de doelstelling van de stichting een plaats creëren waar ruimte is voor ontmoeting "Het IS een perfecte zaal", volgens de bestuursleden De avonden bieden voldoende ruimte voor de jongeren om met elkaar in gesprek te gaan Ook is er m de zogenaamde 'EHBO-zaal' ruimte vooi ontspanning, binnenkort zal er een poolbiljart worden opgesteld en er is gelegenheid om te darten, tafeltenmssen en tafelvoetbal te spelen

Het volume van de muziek is bewust zodanig gekozen dat een normaal gesprek nog heel goed mogelijk is Ook wordt er niet alleen maar 'muziek met een boodschap gedraaid Er is ook ruimte voor seculiere nummers, maar deze worden eerst kritisch bekeken "De teksten mogen niet godslasterlijk, ordinair of kwetsend zijn", volgens de bestuursleden In de praktijk betekent dit toch dat zo'n 80 tot 90% bestaat uit diverse genres gospelmuziek In het praatcafé wordt wel (beperkt) alcohol geschonken, maar dit heeft in het afgelopen jaar niet tot problemen geleid "De bar gaat pas om half tien open en kwart voor twaalf weer dicht, dus zoveel gelegenheid is er met voor drankmisbruik En wat ons opvalt is dat de jongeren zichzelf corrigeren, daarom hebben we ook geen excessen op dat gebied meegemaakt", aldus het bestuur

ledere avond is er een gedeelte wat genoemd wordt een 'special ekt', tijdens dat gedeelte IS er een optreden van een artiest, die een kort programma brengt, dit kunnen musici zijn maar ook cabaretiers die een speciaal programma brengen dat geiicht is op de jongeren Aanstaande zaterdag bijvoorbeeld treedt de cabaretier/muzikant Timo Boone op

Kerkelijke achtergrond

De jongeren die 'De Ekt bezoeken hebben vnjwel allemaal een kerkelijke achtergrond wel IS het de bedoeling dat die jongeren ook hun onkerkelijke vnenden meenemen naar 'de Ekt' Er wordt dan wel geen acüeve evangelisatie bedreven, maar er is een sfeer die in andere uitgaansgelegenheden op de zaterdagavond met aanwezig is De jongeren en volwassen vrijwilligers die verantwoordelijk zijn voor het 'Ekt-gebeuren', hebben altijd een luisterend oor vooi de vragen waar de jongeren mee kunnen zitten Gezien de achtergrond van de jongeren zien ze voor zichzelf geen taak weggelegd bij het oplossen van de problemen met longeren m de gemeente Middelharms Volgens de bestuursleden zijn dit totaal andere groepen jongeren waar zij geen vat op hebben Voor wat betreft de locatie zit de Ekt m een

Voor wat betreft de locatie zit de Ekt m een spagaat Aan de ene kant zijn ze heel tevreden over hun onderkomen in het Diekhuus , want naast de heel goede samenwerking met het culturele centrum en de centrale ligging zouden ze graag nog minimaal één avond extra m de maand willen houden en het ide aal blijft om in de toekomst iedere zaterdag avond jongerenwerk te verzorgen Dit bliiLt m het 'Diekhuus' met mogelijk Deze instelhng heeft als legel dat er met meer dan twee orgamsahes vast per maand op de zaterdag avond van het gebouw gebiuik mogen maken En aangezien er ook al de Gospeltheek wordt gehouden, zit er verdere uitbreiding voor 'de Ekt' met in

De "bestuursleden vinden dat het werk van 'de Ekt' nog in een opbouwfase zit Graag zouden ze de gelegenheid scheppen voor nog meer ruimte van (ongerenopvang Bijvoorbeeld voor 'naschoolse opvang' waar in de enquête ook behoefte aan bleek te zijn Door vnjwiUigers zou dan dit 'open huis gerund kunnen worden De bestuursleden erkennen dat dit nog een gigantisch karwei zal zijn om een dergelijke voorziening op te richten Een eigen onderkomen is dan zeker noodzakelijk Maar dat onderkomen is nog niet voorhanden Het vnj gekomen gebouw van de Stichting Jailhouse in Sommelsdijk hjkt nog met direct de oplossing voor de huisvestingsproblemen "Dit ligt wel erg achteraf en de plannen van de gemeente met dit gebouw met betrekking tot het beheer, een veibouwmg en de bezetting, zijn nog met helemaal duidelijk", volgens 'de Ekt'

De wethouder

In een bijeenkomst, die werd georganiseerd over de jeugdproblematiek op Goeree-Over flakkee, nam wethouder G de Jong uit Mid delharnis, in wiens portefeuille zich Jeugd zaken bevindt, 'de Ekt' als voorbeeld, hoe open jeugdwerk gestalte kan worden gege ven

Gevraagd naar een reactie op het werk van "de Ekt en het jeugdbeleid in Middelharnis stelt de wethouder echter dat het gemeente bestuur in pnncipe geen standpunt inneemt tegenover het kerkelijk jeugdwerk "Wij nchten ons op alle leugd in de gemeente , aldus De Jong Wel vindt De Jong dat het werk van de Ekt' prima zou passen m het 'Jailhouse gebouw', want ook hij ziet de noodzaak van 'naschoolse opvang' wel in De wethoudei ontkent dat hij het oplossen van de problemen met jongeren op het bord je van 'de Ekt' wil leggen Hij weet dat er een groep jongeren is die moeilijk te berei ken IS door de jongei en werkers Maar hij ziet wel een taak voor de stichting m de opvang van kerkelijke en randkerkelijke jon geren, omdat zij daar een ingang m hebben "Als er voor die jongeren een opvang is zullen ze vlugger van de straat af blijven, de jongeren worden dan er voor bewaard dat ze m de klauwen van cnminelen vallen en op een dergelijke beschutte plek komen die jon geren af', aldus De Jong

Christelijke jeugdwerker

Ook m het regionale leugdbeleid ziet wethouder De Jong wel plaats voor een jonge renwerker die binding heeft met de chnste lijke achtergrond van een groot deel van de bevolking op het eiland Nu het er naar uit ziet dat ook een tweede regionale jeugdwerker kan worden aangetrokken is ook contact gezocht met de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) Deze is gevraagd te bemiddelen bij de werving van een leugdwerker Als er dan een leugdwerker komt die ook een relatie heeft met de confessionele achtergrond van de regio kan deze samen met de jeugdwerker Van Stijn een heel groot deel van de jongeren bereiken

Wethouder De Jong ziet nog heel veel werk liggen voor het jongerenwerk ondei de wat oudere jeugd "Voor de jeugd van dertien en veertien jaar zijn er via de Stichting Companen vier wijkgroepen actief die activiteiten organiseren voor die jongeren Maar dan houdt het op'" volgens De Jons

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Christelijk Jongerencentrum 'De Ekt' in Middelharnis voorziet in een behoefte

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's