Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verenigd Gemeente Belang

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Verenigd Gemeente Belang

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

De meuwe Woningu/et/ Welstandsnota

Op I januan 2003 is de nieuwe (herziene) Woningv/et in werking getreden Deze wet heeft betrekking op aanvragen bij de gemeente voor woningbouw en verbouwingen van en aan bestaande woningen Dit is een onderwerp wat velen tot de verbeelding spreekt en op bijvoorbeeld verjaardagen een dankbaar gespreksonderwerp IS want velen van ons die plannen tot bouw of verbouw hebben, of hebben gehad, hebben hier zo hun eigen eivanngen mee Je stapt met die plannen naar de gemeente en gaat dan de molen van behandeling in, vergunningen zijn nodig en vaak IS er ook een advies van een welstandsdeskundige vereist

Deze welstandsdeskundige (vaak een architect of bouwkundige) beoordeeld, in opdracht van de gemeente, of een te bouwen gebouw of verbouwing past in de omgeving en/of bij de stijl van omnngende bebouwing en geeft hierover een advies In verreweg de meeste gevallen wordt dit advies door de gemeente overgenomen en bepaald dit het verlenen van wel of geen toestemming of vergunning In veel gevallen verloopt dit naar tevredenheid maar helaas komt het ook nogal eens voor dat zon welstandsadvies leidt tot onvrede bij de aanvrager Een moeilijkheid hierbij is dat zo'n advies met te toetsen is aan vastgestelde richtlijnen maar is ingegeven door de visie en vakkundigheid van de welstandsdeskundige Dit leidt nogal eens tot discussie en ook vaak onbegrip en soms voelt een aanvrager zich tekort gedaan of ongelijk behandelt en dat is een slechte zaak Om hienn verbetering te brengen is nu juist het doel van de veranderde wetgeving op dit gebied.

Korter en duidelijker

In de nieuwe woningwet is bepaald dat de procedures omtrent aanvragen tot bouw of verbouw korter en duidelijker worden Zo zijn er nu een aantal zaken vergunningsvnj m n kleinere verbouwingen aan bijv de achterzijde van het gebouw Denk nu overigens met dat je dan zomaar van alles kunt gaan aanbouwen of neerzetten, een aan nieuwe nchtlijnen gebonden melding of aanvraag blijft natuurlijk nodig (informatie hierover geeft men u graag bij de gemeente). Voor die zaken die wel vergunningsplichtig blijven geldt dat de procedures korter moeten gaan worden, voor de eenvoudigere zaken 6 weken en voor de ovenge 12 weken Controle op de vergunningsvnje bouwwerken blijft echter wel bestaan Voor de duidelijkheid moet vermeld worden dat vergunningsvnj nooit van toepassing is bij monumenten en bouwwerken binnen beschennd stads­ en dorpsgezichtgebieden

Omdat er in veel gevallen nog steeds een welstandsadvies nodig blijft IS in de nieuwe woningwet bepaald dat de gemeenteraad een welstandsnota dient vast te stellen en wel voor medio 2004 In deze nota dienen onder meer duidelijke cntena vastgelegd te worden waaraan de welstandsdeskundige de voorliggende aanvragen moet toetsen Deze cntena worden, gebiedsgencht en objectgencht. passend in de door de raad vastgestelde bestemmingsplannen opgesteld en vormen dan het enige geldende toetsingskader voor de welstandsdeskundige Er wordt vanaf dan dus enkel en alleen getoetst aan het beleid zoals de gemeenteraad dat zelf bepaald en vastgesteld heeft Dit geeft dus duidelijkheid en rechtsgelijkheid voor iedereen

De komende maanden gaan we hiermee dus aan de slag. WIJ als VGB fractie zien erg uit naar deze nieuwe welstandsnota omdat wij dit een grote vooruitgang vinden op het gebied van rechtsgelijke behandeling bij bouwaanvragen en dit is dus een goede zaak voor de burger Graag gaan wij de beleidsdiscussies met het college en de ovenge raadsfracties aan om tot een heldere en goede welstandsnota te komen met vooral duidelijke, realistische en werkbare welstandscntena Wij pleitten er ook voor om in het traject de burgers voldoende te betrekken door open en goede informatievooiziening over dit ondenverp en het organiseren van inloop­Zinspraakbijeenkomsten

Informatie:

VCB-Coedereede

Fractievoorzitter: P. FELLER

Doehweg 18a,

3252 Al Goedereede

telefoon: 0187493290

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Verenigd Gemeente Belang

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's