Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Beleidsplan Milieu en Water

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Beleidsplan Milieu en Water

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

De afgelopen 25 jaar was de aandacht van het milieubeleid vooral gericht op het opruimen en beheersen van milieu­ en waterproblemen. De kwaliteit van de bodem, van het water en van de lucht is de afgelopen jaren aanmerkelijk verbeterd. De aanpak van saneren en beheren heeft succes, kunnen we concluderen. Toch ligt er nog een forse opgave op het gebied van luchtverontreiniging, geluidhinder, stank en water­ en bodemverontreinigingen. Daarnaast ­ willen we een duurzame en leefbare regio realiseren ­ moeten we op een andere manier gaan werken: naast het opruimen en beheersen van 'oud zeer', moeten we nieuwe milieuproblemen zien te voorkomen. Het Beleidsplan Milieu en Water van de provincie Zuid­Holland heeft zich tot doel gesteld om in het kader van 'voorkomen is beter dan genezen' in een zo vroeg mogelijk stadium aandacht te vragen voor milieu­ en waterkwaliteit bij ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, mobiliteit, toerisme, etc.

Eind 2000 is het Beleidsplan Milieu en Water in werking getreden en een klein jaar later is op Goeree­Overflakkee tussen de gemeenten, het ISGO en de provincie een 'bestuursovereenkomst" gesloten om ook op het eiland de nieuwe koers voor milieu­ en waterbeleid in te zetten. Op 1 januari 2002 is de coördinator Beleidsplan Milieu en Water gestart bij het ISGO. Zij stelt jaarlijks een programma op en coördineert een aantal projecten die in het kader van het Beleidsplan MiUeu en Water worden uitgevoerd. Zo is er afgelopen jaar gewerkt aan een niet commerciële regionale internetsite (operationeel in mei 2003), aan regionaal geluidsbeleid, is er een conferentie geweest over dumzame bedrijfsterreinen en is er een overzicht gemaakt van alle onderwerpen die in het kader van het Beleidsplan Milieu en Water verder uitgevoerd kunnen worden. Het komend jaar zal de coördinator van het Beleidsplan Milieu en Water zich vooral gaan bezig houden met het verder vormgeven van de duurzame ontwikkeling van bedrijfsterreinen.

Ruimte voor bedrijvigheid is schaars, ook op Goeree­Overflakkee. Bestaande terreinen zijn onderhevig aan veroudering en sommige bedrijven zijn toe aan een opknapbeurt. Deze herstructurering moet duurzaam worden uitgevoerd. Dit laatste betekent dat er een goede balans gevonden moet worden tussen economische, ecologische en sociale doelen. Daarnaast heeft een aantal dorpen te kampen met één of meer bedrijven binnen de dorpskern of tegen de woonbebouwing die problemen geven met bijvoorbeeld geluid en geur. Bij de klachtenregistratie binnen het ISGO komt dit ook duidelijk naar voren: veel klachten van burgers gaan over stank­ en geluidsoverlast van bedrijven binnen de dorpskern (of er tegenaan).

Op 11 oktober 2002 heeft er een conferentie plaatsgevonden voor bestuurders, ambtenaren en ondernemersverenigingen, waar de kansen van het project Duurzaam ECOnomisch Ruimtegebruik (DECOR) voor het landelijk gebied zijn besproken. Er is veel gesproken over de mogelijkheden die het DECOR­project biedt om problemen met bedrijven binnen de dorpskern 'duurzaam' op te lossen. Om tot deze duurzame oplossing te komen is er veel geld, ruimte en tijd nodig. Nog belangrijker is dat er goed samengewerkt gaat worden: tussen de verschillende gemeenten, tussen verschillende beleidsvelden, tussen verschillende bestuurslagen en het bedrijfsleven. Momenteel vindt er met de vier gemeenten en de provincie overleg plaats over de verdere invulling van het DECOR­project op Goeree­Overflakkee.

Voor meer informatie over het Beleidsplan Milieu en Water kunt u contact opnemen met het ISGO.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Beleidsplan Milieu en Water

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's