Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wordt het ooit nog wat met de Wozoco's...?

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Wordt het ooit nog wat met de Wozoco's...?

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het leek donderdag een korte raadsvergadering te worden in Goedereede. Een blik op de agenda leerde ons dat er dit keer niet over de inmiddels vertrouwde Woonzorgcomplexen (Wozoco's) gesproken zou worden. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan...

VVD, PvdA en ChnstenUnie wilden toch graag nog een agendapunt voor bespreking toevoegen En laat dit nu juist gaan over de wozoco's Op hun zoektocht naar geschikte locaties voor dergelijke complexen waren enige tijd terug college en raad een perceel tegengekomen aan de Molenweg ter hoogte van nummer 17 in Ouddorp Na advies te hebben gevraagd aan de huisadvi seur van de gemeente, het RBOI, bleek dit advies niet in goede aarde te zijn gevallen bij de genoemde fracties Graag zouden ze hierover met elkaar van gedachten wisselen tijdens de raadsvergadenng

Uit het rapport van het RBOI blijkt dat dit instituut de locatie aan de Molenweg heeft onderzocht op de bouw van een complex met verschillende bouwlagen Dit heeft de woede gewekt van de drie fracties want dit bleek juist met de bedoeling te zijn Zij waren in de veronderstelling dat er gewone laagbouw zou worden gepleegd En juist daar wilden zij het college over ondervragen Met in het achterhoofd de waarschuwing aan het college om vooral haast te maken Want spoed lijkt hun met overbodig want door renovatie van 'de Vliedberg' zul len binnen afzienbare tijd de wozoco's broodnodig blijken te zijn

Het zag er met naar uit dat plaatsing van dit agendapunt zou doorgaan De SGP die 'haar wethouder al eens eerder tot wat spoed aanmaande durfde het met aan om dit nog eens te herhalen Noorthoek vond het nu nog te vroeg "Het plan Molenweg is een mogelijkheid, maar er zijn zeker nog plan-nen waar wij niet van weten Wij wachten liever op een nuttige discussie", aldus de SGP-er

Ook P Feller van het VGB, sloot zich bij de SGP aan, ook hij wacht liever op de andere plannen, zodat er dan een zinvolle discussie kan worden gevoerd

"Repeterende breuk"

Een ander lid van de coalitie (waar somrm gen in Goerees raad nog ondualistisch van spreken), CDA'er H T van Oostenbrugge noemde de de wozoco discussie een 'repete rende breuk Hij erkende wel dat het moment nog met daar is om er een uitgebreide discussie over te voeren, maar toch wilde hij de partijen de ruimte geven om hun zegje te doen tijdens de raadsvergadermg Namens de drie genoemde fracties zette

Namens de drie genoemde fracties zette VVD'er H van der Meer uiteen wat de zor gen zijn van de fracties Een in de ogen van de raad geschikte locatie knjgt een negatief advies van het RBOI In het rapport wordt wel op andere locaties gewezen, zoals de Achterweg, het terrein van garage NEBO en de Dorpstienden Of de situatie daar zo geweldig is'', vraagt Van der Meer zich af "Het wordt tijd dat wij als raad zelf met ideeën naar voren komen en die uitwerken" OokG Moerkerk en T Bakelaar van respectievelijk de ChristenUme en PvdA, wezen erop dat op dat perceel zeker laagbouw moet komen Bakelaai ziet m het negatieve advies van het RBOI weer een tegenslag voor de bouw van woningen voor ouderen Hij nep de raadsleden op om het college - met de woningbouwvereniging de opdracht te geven om planvorming aan de Molenweg te starten Ondanks het negatieve RBOI advies Later vroeg hij zijn collega's zelfs af of er met naar een concurrerend adviesbu reau moet worden overgestapt

Voor de heer Human van de SGP is het met nodig om nu al op planvorming aan te dnn gen, "we hebben afgesproken dat het college met een onderzoek zal komen, ook voor andere plaatsen m Ouddorp, en die uitslag wachten we liever af'

Voor de heer Van Oostenbrugge 'hoeft het boek Molenweg nog met dichf Want volgens hem bestaat er voor de doelgroep van de wozoco s woningnood en zal er toch snel tets moeten gebeuren Wel wil hij ook ande re plaatsen mee laten spelen

Voortdurende zorg

De verantwoordelijke wethouder A C Lok ker was deze avond verhinderd om de verga denng bij te wonen Wethouder Van Oosterom maakte als vervanger de raad deel van de voortdurende zorg van het college rondom de bouw van de wozoco s "Er wordt binnen het college genuanceerd over het RBOI rapport gedacht volgens Van Oosterom Het college wordt volgens Van Oosterom door veel partijen benaderd die hun zorgen hebben over de huisvestigmg van ouderen Hij verzekerde de raad' dat we al een heel eind op weg zijn en ontraadde daarom de motie die door de drie partijen werd ingediend

In de motte overwegen de partijen onder andere dat er een lange wachtlijst is van woonzorgvragers in de gemeente en dat de Woningbouwvereniging medewerking heeft gevraagd aan de bouw van wozoco s aan de Molenweg De motie dringt er op aan op korte termijn in overleg met de Woning bouwvereniging een plan te ontwikkelen voor de bouw aan de Molenweg

Na een schorsing bleken de SGP en het VGB met over te halen om de motie te ondei steunen Het CDA echter wilde de motte alleen ondersteunen als er met alleen over de Molenweg gesproken wordt, maar ook over het voormalige Shell terrein, tegenover 'De Vliedberg' Dat bleek geen bezwaar bij de indieners, in gewijzigde vorm werd de motte met acht tegen zes stemmen aangenomen Dus toch weer een aansponng naar het col lege Wordt vervolgd'

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Wordt het ooit nog wat met de Wozoco's...?

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 25 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's