Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergaderingen - 4 maart 2003 om 19.30 uur: Raadscommissie Grondgebiedzaken - 6 maart 2003 om 19.30 uur: Raadscommissie Publiekzaken

Ter Inzage

De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Facilitaire Zaken, gemeentehuis, Tramlijnweg 2 te Goedereede. Tevens liggen de stukken ook ter inzage in de bibliotheek, Hofdijksweg 20 te Ouddorp.

Spreekrecht Burgers

Na de opening van de vergadering bestaat voor burgers de gelegenheid om gedurende maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Wie hiervan gebruik wil maken meldt dit tenminste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering aan de griffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover men wenst te spreken.

Agenda

De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internetpagina: www.goedereede.nl.

Bouwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen - het plaatsen van een berging op het perceel Mr. Iman Caustraat 81 te Stellendam; op 19 februari 2003 voor: - het wijzigen van de gevels van de woning op het perceel Nieuweweg 69 te Stellendam; - het vernieuwen van de kozijnen in de voorgevel van de woning op het perceel Nieuweweg 69 te Stellendam; op 20 februari 2003 voor: - het plaatsen van een dakkapel (t.v.v.) aan de achterzijde van de woning op het perceel Nieuweweg 48 te Stellendam; op 21 februari 2003 voor: - het verplaatsen van de schutting op het perceel Catharinastraat 1 te Goedereede; - het uitbreiden van de berging en het bouwen van een volière op het perceel Oudenhil 13 te Ouddorp.

Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen op 14 februari 2003 voor: - het plaatsen van een sprinklertank met toebehoren en het bouwen van een kleppenruimte aan het hoofdgebouw op het perceel Port Zélande 2 te Ouddorp; op 17 februari 2003 voor: - het verbouwen van de woning op het perceel Nieuweweg 53 te Stellendam; op 18 februari 2003 voor: - het uitbreiden en verbouwen van de woning op het perceel Dorpsweg 60 te Ouddorp; op 19 februari 2003 voor: - het bouwen van een woning met garage op het perceel Eendrachtsdijk 10a te Stellendam; - het uitbreiden van de woning en het bouwen van een berging op het perceel Altena 16 te Goedereede; - het uitbreiden van de recreatiewoning Haringvliet 23 (Noordzeepark) te Ouddorp.

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 4 maart 2003 in het gemeentehuis te Goedereede. Deze vergadering is openbaar.

De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie is op 12 maart 2003 in het gemeentehuis te Zierikzee.

De agenda’s van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede.

Voorgenomen bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing van de vrijstellingsbepaling als omschreven in artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1 sub a onder 1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening reguliere bouwvergunning te verlenen voor: - het bouwen van een garage op het perceel Wittestraat 23, kadastraal bekend Gemeente Ouddorp, sectie E nummer 5577.

Het college is tevens voornemens bouwvergunning te verlenen voor: - het uitbreiden en verbouwen van de woning op het perceel Oudelandseweg 5, kadastraal bekend gemeente Ouddorp, sectie E, nummer 3703.

Bovengenoemde bouwplannen liggen ingaande 3 maart 2003 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis bij de cluster VROM.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen aan deze bouwplannen c.q. verzoeken om vrijstelling medewerking te verlenen, schriftelijk zijn zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp.


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's