Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Oostflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Oostflakkee

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Artikel 19, lld3WRO

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verlenen vrijstelling van de bepalingen van het bestemmingsplan) juncto artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, bouwvergunning te verlenen voor: - het uitbreiden van de woning op het perceel Bommelsedijk 39 te Achthuizen.

De stukken betreffende de bouwaanvraag liggen met ingang van 28 februari 2003 gedurende vier weken voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage in de bibliotheek van het gemeentehuis, Eisenhowerlaan 1 te Oude-Tonge. Het gemeentehuis is ook elke eerste en derde dinsdagavond van de maand geopend tussen 18.00 en 19.30 uur.

Een ieder wordt gedurende de termijn van de terinzagelegging in de gelegenheid gesteld schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Eisenhowerlaan 1, 3255 VA OUDE-TONGE. Degene die een zienswijze heeft ingebracht, zal op een nader te bepalen datum tijdens een hoorzitting in de gelegenheid worden gesteld deze mondeling nader toe te lichten.

Aangevraagde vergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen voor: - het bouwen van een tuinhuis op het achtererf van het perceel Rooseveltstraat 3 te Oude-Tonge (ontvangen op 13 februari 2003); - het aanbouwen van een bijkeuken aan de woning op het perceel Galathesedijk 2 te Ooltgensplaat (ontvangen 14 februari 2003).

Een aanvraag om reguliere bouwvergunning is ontvangen voor: - het veranderen van de gevel op het perceel Pieter Biggestraat 37 te Ooltgensplaat (ontvangen op 13 februari 2003).

Een aanvraag om sloopvergunning is ontvangen voor: - het slopen van de bijkeuken ten behoeve van een nieuw te realiseren aanbouw bij de woning op het perceel Galathesedijk 2 te Ooltgensplaat (ontvangen op 14 februari 2003).

Nadere informatie over de ontvangen aanvragen om lichte en reguliere bouwvergunning en de sloopvergunning, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. Deze publicatie strekt uitsluitend ertoe om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen aanvragen kunnen géén bezwaarschriften worden ingediend.

Verleende vergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat een

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een lichte bouwvergunning is verleend voor: - het aan de achterzijde uitbreiden van de woning op het perceel Mariniersweg 10 te Oude-Tonge (besluit verzonden 18 februari 2003).

Een bouwvergunning is verleend voor: - het bouwen van een schuur op het perceel Pastoor van Luenenstraat 2d te Achthuizen (besluit verzonden 18 februari 2003); - het bouwen van een kantoor en het uitbreiden van een loods op het perceel tramweg 11 te Oude-Tonge (besluit verzonden 21 februari 2003).

Nadere informatie over de verleende lichte bouwvergunning en de bouwvergunningen, is op te vragen bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu.

N.B.: Ingevolge artikel 7.1. van de Algemene wel bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij het taakgebied VROM van de gemeente Oostflakkee.

Algemene plaatselijke verordening

Burgemeester en wethouders maken bekend dat mei toepassing van artikel 2.1.1. van de ‘Brandbeveiligingsverordening' een gebruiksvergunning met een tijdelijke instandhoudingstermijn is verleend voor hel pand Kade 15 te Den Bommel ten behoeve van hel Oranje Comité Den Bommel op 3/4 mei 2003. Tevens is door de burgemeester op grond van de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening vergunning verleend ten behoeve van het houden van een schuurfeest in dit pand

Nadere informatie over de gebruiksvergunning is verkrijgbaar bij het taakgebied Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu en voor de vergunning op grond van Algemene Plaatselijke Verordening bij hel taakgebied Burger, Bestuur. Communicatie en Organisatie.

N.B.: Ingevolge artikel 7.1. van de Algemene wel bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders indienen Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrokken belangen, vereist. Het bezwaarschrift schorst namelijk niet de werking van het bestreden besluit. Houdt u er wel rekening mee dat voor een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschuldigd zijn. Indien u over de besluiten en over de wettelijke mogelijkheden informatie wenst, kunt u terecht bij de taakgebieden VROM/BBCO van de gemeente Oostflakkee

Drank- en Horecawet

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oostflakkee maken bekend, dat zij ingevolge de bepalingen van de Drank- en Horecawet vergunning hebben verleend aan de Stichting Verenigingsgebouw ‘Bommelstee' voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Schaapsweg 34 te Den Bommel.

Van dit besluit staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om op grond van de Algemene wel bestuursrecht (Awb), binnen zes weken na bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 75, 3255 ZH OUDE-TONGE.

Tevens staat voor iedere belanghebbende de mogelijkheid open om binnen bovenstaande termijn bij de voorzieningenrechter te Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM ROTTERDAM een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen.


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Oostflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 februari 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's