Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Inwoners Goedereede-Haven hoofd verwerpen Beeldkwaliteitsplan

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Inwoners Goedereede-Haven hoofd verwerpen Beeldkwaliteitsplan

Belangengroep geeft petitie aan wethouder Lokker

10 minuten leestijd Arcering uitzetten

GOEDEREEDE - "Goedereede- Havenhoofd heeft geen verleden én geen heden. Het dorpje doet niets, is niets." Zomaar twee zinsnedes uit het Beeldkwaliteitspian voor de kleinste kern van de gemeente Goedereede. De bijna vierhonderd inwoners van Goedereede-Havenhoofd voelen zich gegriefd. Los van die ergernis zijn er dan nog de bezwaren tegen de visie om 'het probleem' Havenhoofd aan te pakken.

Sinds enkele weken liggen de beeldkwaliteitsplannen voor de stad Goedereede, de Oostdijk en het Havenhoofd ter inzage. In opdracht van de gemeente Goedereede maakte de Stichting Dorp, Stad en Land uit Rotterdam al eerder eenzelfde plan voor Ouddorp. Ook Stellendam krijgt binnenkort haar eigen beeldkwaliteitsplan voorgeschoteld. Een beeldkwaliteitsplan wordt door de gemeente gebruikt om in kaart te brengen wat de ruimtelijke kwaliteit van een bepaald gebied is. En wat daarbij verbeterd kan worden. In feite is een beeldkwaliteitsplan gericht op de toekomst en bevat het een visie waarin de opsteller zich uitspreekt voor een toekomstige ontwikkeling die hij gepast acht. Met de visie in de hand heeft de gemeente Goedereede een nieuw instrument om bijvoorbeeld bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen betere afwegingen te kunnen maken. Ook bij het opstellen van de welstandsnota - een nieuwe verplichting voor gemeenten - wordt gebruikt gemaakt van het beeldkwaliteitsplan.

'Actie'

EnXele weken geleden ontvingen alle inwoners van het Havenhoofd een uitnodiging voor de presentatie van de plannen tijdens een informatieavond. Tegelijkertijd werd de inwoners de mogelijkheid geven om alvast op het gemeentehuis van Goedereede het beeldkwaliteitsplan in te zien. Enkele nieuwsgierigen benutten deze mogelijkheid en deze kwamen vaak ontgoocheld terug. Het beeldkwaliteitsplan heeft weinig op met het Goedereede-Havenhoofd. Tussen de regels door zou het volgens de opstellers bijna een ramp moeten zijn als je op dät dorpje wooht! Maar dat komt niet overeen met de beieving van de inwoners. Integendeel, bewust kiezen zij voor het wonen in een rustig en sociaal dorpje omringd door de natuur. Is het vaak niet dat de bezoekers van Goedereede-Havenhoofd onder de indruk raken van het dorpje? En hoort niet elke inwoner tijdens een zomeravond voorbijkomende fietsers verzuchten: "Wat een leuk straatje zeg!" Met die gedachte in het achterhoofd begon

Met die gedachte in het achterhoofd begonnen enkele inwoners van Goedereede- Havenhoofd een actiecomité te vormen. Al spreken de initiatiefnemers liever niet over een protestactie. "Wij hopen zoveel mogelijk de belangen van de inwoners te kunnen vertegenwoordigen". Allereerst werd het beeldkwaliteitsplan huis-aan-huis bezorgd, ledere inwoner kon zo rustig de plannen doorlezen en een eigen mening vormen. De tweede stap was het ophalen van handtekeningen waarmee de inwoner bezwaar kon kenbaar maken tegen dit beeldkwaliteitsplan. Bewust werd bij het ophalen van de handtekeningen ruimte gemaakt voor een persoonlijk gesprek, zodat bij de initiatiefnemers een duidelijk beeld ontstond van 'de algemene mening' van het dorp. Vervolgens werden alle inwoners vrijdagmiddag uitgenodigd voor een bewonersvergadenng in de aula van de basisschool Eben-Haezer. Nogmaals werd door de initiatiefnemers uit de doeken gedaan welke voor- en nadelen kleefden aan het beeldkwaliteitsplan Havenhoofd. Ook deden zij de oproep aan de bezoekers van de vergadering om als individu een brief te schrijven naar de gemeente en de verschillende politieke partijen.

Goed bezocht

Druk. Dat was het die afgelopen vnjdagavond zeker. In het verenigingsgebouw De Oostdam was elke stoel bezet en draaide het koffieapparaat overuren. Niet in de laatste plaats door de komst van een grote groep aan inwoners van het Goedereede-Havenhoofd. De gemeente Goedereede had het verenigingsgebouw afgehuurd voor het houden van een informatieavond over de beeldkwaliteitsplannen voor de stad Goedereede, de Oostdijk en het Havenhoofd. Na een korte introductie van gemeentesecretaris en - voor deze gelegenheid - spreekstalmeester Heintjes, kregen de bezoekers een korte uiteenzetting over de achtergronden van een beeldkwaliteitsplan en de welzijnsnota. Een vrij abstract verhaal wat wellicht de massaal opgedraafde raadsleden van de gemeente Goedereede meer aansprak dan de burgers. Dat veranderde al snel toen architect Van der Knoop achter de microfoon kroop. Deze architect, in dienst van Stichting Dorp, Stad en Land, is de opsteller van de visie.

Probleem apart De architect toonde zich bJij met de grote

De architect toonde zich bJij met de grote belangstelling voor de avond. "Als architect", zo zei hij, "is het leuk om te zien hoe betrokken u bent bij het inrichten van uw leefomgeving. En dat bent u terecht!"

Ook de architect liet zijn licht schijnen over het tot stand komen van een beeldkwaliteitsplan. Daarbij benadrukte hij meerdere malen dat het 'slechts' om een visie ging. Het plan moet bijvoorbeeld eerst nog langs het college en de gemeenteraad. Ook verweerde de architect de kritiek die veel inwoners hadden op zijn manier van interviewen. Voor het opstellen van het beeldkwaliteitsplan heeft Van der Knoop enkele jaren geleden - op aangeven van de gemeente -per kern enkele personen gevraagd hun mening te geven. Deze genoemde sleutelfiguren waren echter voor veel inwoners te beperkt m aantal. En de sleutelfiguren zelf vonden hun mening vaak slecht verwoord terug in het beeldkwaliteitsplan. Maar Van der Knoop benadrukte dat het vooral zijn visie was, gezien uit de ogen van een architect. "Met die opdracht ben ik dan ook tè werk gesteld door uw gemeente." Na een uitvoerige uiteenzetting over de ont

Na een uitvoerige uiteenzetting over de ontstaansgeschiedenis van de dorpen bleek Van der Knoop dan eindelijk toe te komen aan het beeldkwaliteitsplan. Het plan waarover de bezoekers juist zo veel meer wilden horen. Tot ieders begrip was de architect onder de indruk en werd hij bijna lyrisch over de ruimtelijk kwaliteit van Goedereede en de Oostdijk. Zijn kritiek richtte zich alleen op enkele situaties waardoor de beeldpalende kwaliteiten van beide dorpen werd aangetast. De vlam schoot pas echt in de pan toen de architect 'het probleem' Havenhoofd in de mond nam. Alhoewel Van der Knoop zich de vele kanttekeningen bij zijn visie wel kon voorstellen. Tientallen inwoners van Goedereede-Havenhoofd hadden al eerder op verschillende manieren bij de gemeente hun afkeer over het plan laten merken. Om het plaatsje bestaansrecht te geven - ook in de toekomst - moet het Havenhoofd zich drastisch ontwikkelen. Van der Knoops visie vat zich samen in een viertal punten. Allereerst zou dat woningbouw betekenen in de Kleine Bokkenpolder, het bosgebied achter de Breenstraat. En om dit gebied goed te kunnen bereiken - maar vooral om de stad Goedereede beter bereikbaar te maken - zou er een randweg moeten lopen vanaf het dorpje naar de nieuwe woonwijken van de stad Goedereede. Daarnaast maakt de architect zich sterk voor het opwaarderen van het haventje tot een ware jachthaven. Ook maakt de ligging aan duinen en zee het mogelijk om bijvoorbeeld een milieu-educatiecentrum te bouwen aan het Haveneind. Bij de presentatie van de plannen voor het Goedereede-Havenhoofd klonk regelmatig een luid boe-geroep door de zaal. De opmerking van de architect dat het dorpje op sterven na dood lag, maakte hem daarbij niet populairder.

Handtekeningen

Na een korte pauze werd vlak voor de vragenronde de inwoners van Goedereede- Havenhoofd de gelegenheid gegeven om de opgehaalde handtekeningen te overhandigen aan wethouder Lokker van de gemeente Goedereede. Bijna 180 handtekeningen kon initiatiefnemer Piet Krijger overhandigen. Tegelijkertijd opende hij de discussie en vroeg hij wethouder Lokker allereerst om de bewoners actiever te betrekken bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan. Daarnaast vond Krijger dat de gemeente wel excuses mocht aanbieden voor de denigrerende taai in de visie. Wethouder Loldcer toonde zich eveneens blij met de enorme belangstelling voor de avond in het algemeen, en met name die van de inwoners van het Goedereede-Havenhoofd. De toezegging om de inwoners te betrekken bij de verdere ontwikkelingen vond hij niet meer dan logisch. "Deze avond is daar dan weer- een duidelijk voorbeeld van." De wethouder vind het jammer dat sommige passages uit de visie over het Goedereede-Havenhoofd bij de inwoners verkeerd zijn overgekomen. Ook architect Van der Knoop Icrabbelde later die avond iets terug door te zeggen dat hij de inwoners van het Havenhoofd niet in de gordijnen wilde jagen maar dat het allemaal een constatering was. Wethouder Lokker beloofde in ieder geval alle reacties mee te nemen.

Bewoners aan het woord

Zes inwoners van het Goedereede-Havenhoofd maakten uitgebreid gebruik van de vragenronde om hun bezwaren tegen het beeldkwaliteitsplan te uitten. De goed onderbouwde betogen maakten indruk bij alle aanwezigen en zorgde regelmatig voor applaus. De meeste sprekers lieten duidelijk merken dat het plan geen basis kan zijn voor een verder beleid. "Het beeldkwaliteitsplan mist een goede argumentatie. Het plan staat alleen vol met veronderstellingen" Ook kreeg Stichting Dorp, Stad en Land het verwijt te veel als een toerist naar de kernen te hebben gekeken. "Kwaliteit is een vreselijk moeilijk te omschrijven begrip. Maar ik heb zeker niet het idee dat er in dit plan aandacht is voor de vorm van kwaliteit volgens het perspectief van de inwoners." Dat de randweg de verkeersdrukte in de Breenstraat zou venninderen noemt een inwoner een 'goedmakertje'. "En het Haveneind dan? Daar wordt het stukken drukker als ik zo de tekeningen bekijk. Maar ach, is het gewoon niet om de stad Goedereede een extra toegangsweg te geven waarbij wij maar moeten toekijken. Zijn er geen andere opties bekeken?" Anderen ergerden zich aan het feit dat het beeldkwaliteitsplan niet is afgestemd op andere rapporten - provinciaal, natuurwetgeving, etc. - die uit de kast moeten worden gehaald bij het opstellen van een bestemmingplan. "U spreekt wel steeds over een visie maar daarmee verhest uw plan bij mij aan kracht. Wat hebben wij nu aan een plan waarvan de meeste onderdelen op voorhand al onhaalbaar moeten worden geacht? Zonde van het geld toch!?!" Ook natuurliefhebbers lieten van zich horen. Zo is het 'bosje' waar de eventueel nieuwe woningen zouden moeten komen van onschatbare waarde. Zelfs een vogel van de rode lijst, de groene specht, heeft er zijn plaatsje gevonden. "En is het nu echt zo raar dat ik graag op het Havenhoofd wil wonen vanwege de rust en de natuur," vroeg een ander zich hardop af. "En dat de inwoners dwars zijn van ontwikkeUngen da's ook niet waar!" Het Havenhoofd vraagt al jaren om een opknapbeurt voor het haventje. Al vijfjaar lang zegt de burgemeester het^toe op de hoge schans van het evenement Tobbedansen. "Maar dan lees ik nu opeens over een jachthaven en dan moet ik wel een beetje lachen hoor. Over een niet uitvoerbaar plan gesproken!" Alle sprekers lieten duidelijk weten dat zij niet alleen maar simpel tegen zijn. Alleen hebben zij naar aanleiding van dit plan ernstige bedenkingen over de plannen zoals architect Van der Knoop heeft weergeven. "En ja, niemand vindt het leuk als je dorp wordt bestempeld als een dorpje van niets terwijl je er zelf al jarenlang met plezier woont!" Vervolgens lieten ook enkele inwoners van de Oostdijk en Goedereede zich horen. Dure kopie

Dure kopie

De informatieavond werd toch nog afgesloten met een lach. Toen een inwoner van de stad Goedereede vroeg hoe zij het beeldkwaüteitsplan kon komen werd zij door gemeentesecretaris Heintjes verwezen naar het gemeentehuis: "Daar kunt u tijdens kantooruren een kopietje maken." Heintjes had deze woorden nog niet uitgesproken of een inwoner van Goedereede-Havenhoofd brulde: "Maar dat kost je dan wel tien euro! Belachelijk toch, dat je voor het maken van een kopie op het gemeentehuis maar liefst 55 eurocent per blad moet betalen. Of is het de bedoeling dat jullie daar die randweg van gaan betalen!?!" Later dit voorjaar zal de gemeenteraad van Goedereede zich verder buigen over het beeldkwaliteitsplan. Het plan ligt tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentehuis.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Inwoners Goedereede-Haven hoofd verwerpen Beeldkwaliteitsplan

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 4 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's