Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Uitbreiding Hema gaat parkeerplaatsen kosten

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Uitbreiding Hema gaat parkeerplaatsen kosten

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

De Hema, aan het Beneden Zandpad in Middelhamis, heeft al jaren de wens om uit te breiden. Naast uitbreiding van de winkel blijkt het warenhuis behoefte te hebben aan grotere opslagruimte. In de raadsvergadering van donderdagavond kwam het verzoek tot uitbreiding aan de orde. Dit zou geen probleem zijn ware het niet dat

de Hema de uitbreiding op de begane grond wü reahseren. En juist rondom het bedrijf bevinden zich parkeerplaatsen waarvan er vijfentwintig verloren gaan als de toestemming tot uitbreiding wordt verleend. Met het bedrijf is afgesproken dat de verloren gegane parkeerplaatsen elders worden ingericht en wel bij het in aanbouw zijnde 'Knooppunt'. Dit alles op kosten van het warenhuis. De raadsleden waren niet allemaal even gelukkig met het ter tafel liggende plan. De heer P. Vreeswijk van de SGP was wel positief over de uitbreiding, zeker nu de vijfentwintig parkeerplaatsen worden gecompenseerd. Wel zag hij problemen bij de bevoorrading van de nieuw te bouwen opslagruimte. "Bij de bevoorrading via de Ruijterstraat, moet er tweemaal een bocht van negentig graden genomen worden", aldus Vreeswijk. Liever zag hij de uitbreiding van de winkel in zuidelijke richting wat, volgens hem, een fraaier aanzien op zou leveren. Namens zijn fractie sprak hij de verontrusting uit dat de nieuw te creëren opslagruimte niet alleen voor Middelhamis zou fungeren maar ook de het bedrijf in Hellevoetsluis vanuit Middelhamis bevoorraad zou gaan worden. En dat zou nog meer verkeersbewegingen opleveren. Maar ondanks de bezwaren bleek de SGP-fractie toch voor uitbreiding.

Verticaal

De heer W.I.M. Hooyman van de PvdA gunt "de Hema het allerbeste", maar het plan wat nu op tafel ligt kan zijn goedkeuring niet wegdragen. Hij ziet Uever dat de uitbreiding verticaal plaats gaat vinden, want de parkeerplaatsen blijven dan bewaard en op de dan niet op te vullen ruimte bij 'Het Knooppunt' zou een kinderspeelplaats kunnen worden ingericht.

De heer M.M. van Sluis van het CDA was het met zijn PvdA-collega eens, ook hij zou liever een bouwlaag extra zien op het huidige pand en had ook zo zijn bedenkingen bij de parkeerdeal.

Kostbaar goed

De heer Lodder van ABB vindt de parkeerplaatsen in de nabijheid van het winkelcentrum een kostbaar goed; het verdwijnen daarvan doet zijn fractie tegen het ingediende plan van de Hema stellen. Ook hij heeft nog wat vragen bij de paarkeercompensatie. "ABB wil het nsico niet nemen", volgens Lodder. Ook vindt deze fractie dat er een precedentwerking van het besluit uit kan gaan, omdat er meer winkels zijn die uit willen tsreiden en ook aan een parkeerterrein gevestigd zijn. "Neem het voorstel maar temg", zo was het ABB-advies.

De heer Groenendijk van VDB'78 was ook van mening dat uitbreiding in de hoogte veel logischer zal zijn want hij heeft eveneens bedenkingen tegen het verlies van parkeerplaatsen en de toenemende verkeersbewegingen van vrachtwagens. Zelfs de VVD'er D.D.H, van Es het, zoals

Zelfs de VVD'er D.D.H, van Es het, zoals hij zelf verklaarde, een geheel ander geluid horen dan men doorgaans van zijn partij gewend is bij aanvragen van ondememers. Ook voor hem woog de verloren parkeergelegenheid erg zwaar. En over de uitruil van parkeerplaatsen constateerde hij "dat die nieuwe plaatsen toch al gepland stonden" en gaf daarmee aan deze compensatie niet serieus te nemen.

De Christenunie, bij monde van Joh. van Oostenbmgge, wist dat hoogbouw voor de Hema technisch niet interessant is. Hij kon zich wel vinden in het voorstel en vond dat bij de centrumfunctie van Middelhamis een vergrootte Hema zeker past. De compensatie van de parkeerplaatsen vond hij een goede oplossing.

Al zes jaar

Volgens wethouder W.J. v.d. Kamp van RuimteUjke Ordening ligt het verzoek van de Hema al zes jaar bij de gemeente. Er kon volgens de wethouder niet eerder op worden gereageerd omdat de compensatie van de verloren gegane parkeerplaatsen pas kan worden opgelost als de bouw bij 'Het Knooppunt' wordt gerealiseerd. Nu dat tijdstip naderbij komt kan de aanvraag van het winkelbedrijf in behandehng worden genomen. "De eerst geplande 120 parkeerplaatsen zijn uitgebreid tot 145 plaatsen", aldus de wethouder. Hij legde uit dat de Hema haar opslag op het industrieterrein 'Oostplaat' dan gaat sluiten omdat alles in Middelhamis kan worden afgehandeld. Ook het heen en weer rijden tussen de Oostplaat en het filiaal in Middelhamis behoort dan tot het verieden. Dit gebeurt volgens de wethouder behooriijk wat keren op een dag.

De wethouder deed een beroep op de raadsleden om het voorliggende plan mogelijk te maken. Hij wees er hierbij dat er wel degelijk rekening is gehouden met de extra parkeerplaatsen die de Hema voor haar rekening zal nemen bij 'Het Knooppunt'.

On-dualistisch

Na een tweede ronde bleek de meerderheid van de raad haar standpunt niet te herzien. Vervolgens deed zich het feit voor dat een wethouder (iemand van buiten de raad!) verzocht om een schorsing van de raadsvergadering voor nader overleg. Dit fenomeen, dat in het dualistisch bestel helemaal niet mogelijk is, werd zonder weerwoord door de raad geaccepteerd. Temggekomen van de schorsing bleek toch dat - volgens zijn zeggen - SGP-er Van Dam eigenlijk de schorsing had aangevraagd, maar dit had niemand gezien. Het dualistisch blazoen was weer gezuiverd... Maar de uitbreiding van de Hema op deze wijze lijkt er niet in te zitten. Het voorstel werd temggenomen en de wethouder beloofde met een gewijzigd plan weer bij de raadsleden terug te komen. Dit zullen dan wel grondige wijzigingen moeten zijn, gezien de houding van de raadsleden tegenover de inkrimping van de parkeergelegenheid.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Uitbreiding Hema gaat parkeerplaatsen kosten

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 11 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's