Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeeste Dirksland

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeeste Dirksland

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

Bekendmakingen Algemene wet bestuursrecht

Vergunning verleend aan:

L J Wiegel voor het oprichten van een woning met garage op het perceel Kralingseweg 2, Dirksland (04­ 03­2003),

­ E C Hoek voor het vernieuwen van een schuur op het perceel Voorstraat 8, Melissant (04­03­2003)

Vergunning voor houden van een l<ledinginzamelingsactie In de dorpen Oirksland, Herkingen en Melissant verleend aan (verzonden 03­03­2003):

­ St Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost­Europa voor de periode van maart/apnl 2003,

­ St SOS voor de penode van juni 2003

­ St Leger des Heils voor de periode augustus 2003,

St Kuren met Reuma voor de periode december 2003

Vergunning voor het innemen van standplaats op de weekmarkt m Dirksland gedurende 2003 verleend aan (verzonden 03­03­2003):

­ J J Voshol voor de verkoop van snoep,

­ W Schot voor de verkoop van vis,

­ P H Dammers voor de verkoop van zuivelproducten, ­ C H Hogchem voor de verkoop van bloemen en planten,

­ B Karsemeijer voor de verkoop van poelierswaren,

­ P Kruysse voor de verkoop van noten / zuidvruchten,

­ M Minneboo­de Smit voor de verkoop van dameskleding,

H G Steenhuizen voor de verkoop van brood, koek en banket,

­ J J Tilroe voor de verkoop van beenmode,

­ A Corstanje voor de verkoop van groente en fruit

Verkeersbesluif

Ten behoeve van de heer D Mierop is een gehandi­ captenparkeerplaats aangewezen voor de Oranjestraat 5, Herkingen (03 03­2003) woning

N B Indien u tegen dit besluit (gemotiveerde) bezwaren hebt kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht bij ons een bezwaarschnft indienen binnen zes weken nadat dit besluit aan u is bekendgemaakt Het bezwaarschnft wordt dan om advies voorgelegd aan een commissie Mocht u de beslissing op een eventueel bezwaarschnft met kunnen afwachten dan kunt u ­ na het indienen van een bezwaarschrift ­ aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht. Postbus 50591 3007 BM Rotterdam) een voorlopige voorziening vragen Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd

Verzoeken om bouwvergunning

Burgemeester en wethouders van Dirksland maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend dat een aanvraag om een lichte bouwvergunning is binnengekomen van

­ Woningbouwvereniging Dirksland voor het opnohten van een berging op het perceel Molenzicht 90, Dirksland

­ PG Vaassen voor het vergroten van een berging op het perceel Molenzicht 136, Dirksland,

­ M G Ravenstijn voor het vergroten van een woning op het perceel Onwaardsedijk 34, Dirksland

Tevens delen wij mede dat een aanvraag om reguliere bouwvergunning is binnengekomen van

­ J de Jong voor het uitbreiden van een garage op het perceel Beatnxlaan 5, Dirksland,

­ H & B Invest B V voor het oprichten van een woon/winkelpand op het perceel Molendijk (ongenummerd) tussen nr 6 en nr 14, Herkingen,

­ H & B Invest B V voor het opnchten van een bednjfspand op het perceel Watertoren (ongenummerd), Dirksland,

­ R J de Baan voor het plaatsen van twee dakkapel­len op het perceel Dahlia 4 Dirksland

­ M J van der Steen voor het vergroten van een woning op het perceel Molendijk 116 Melissant

­ Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met de Bijbel voor het oprichten van een extra lokaal bij christelijke basisschool Pnns Maunts op het perceel Acacia (ongenummerd), Dirksland

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen een ontvangen bouwaanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt

Voorbereldlngsbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dirksland maken op grond van artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de Raad van die gemeente in zijn vergadenng van 27 februan 2003 heeft verklaard dat wordt voorbereid een herziening van het bestemmingsplan voor

­ een perceel aan het eind van de Ruijgenhil te Melis sant

Voornoemd besluit treedt in werking met ingang van 10 maart 2003 en ligt vanaf deze datum, met de bijbehorende stukken gedurende een penode van zes weken op het gemeentehuis afdeling Algemene Zaken, ter inzage Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeenteraad van Dirksland, Postbus 10 3247 ZG te Dirksland Mocht de beslissing op een eventueel bezwaarschrift met kunnen worden afgewacht dan kan ­ na het indienen van een bezwaarschrift ­ aan de President van de Rechtbank te Rotterdam (Sector bestuursrecht. Postbus 50591, 3007 BM Rotterdam), een voortopige voorziening worden gevraagd Daarbij is een zogeheten griffierecht verschuldigd

U

U


NIEUWE REGELS VuOR BOüVïEN!

^Vanaf 1 januari 2003 zijn de regels voor *aan dakkapellen, dakramen, (schofei)aiiiKiuiBs. aan­ en uuuuüwei uijgeoouwen en overKdppiiiyeu, fltozijn­, en gevelwijzigingen, schuttingen en tuinmuren, zonnepanelen en <ollectoren. Gunstig is dat u In bepaalde situaties voor dit soort bouwwerken geen bouwvergunning meer nodig hebt. En m andere ^Situaties gelden soepelere regels dan voorheen. Dan krijgt u te maken met een 'lichte bouwvergunning' Oeze knjgt u sneller en gemakkelijker dan een 'reguliere bouwvergunning'. Of u een vergunning nodig hebt, en zo ja welke, hangt vooral samen met de plaats waar u wilt Ijouvven: aan de voor­, of achterkant van de woning. Over het algemeen zijn de regels voor (verjljouwen aan de achterkant soeoeler dan voor Cver)bouwen aan de voorkant

Ga naar uw gemeente

Ga voordat u begint met bouwen altjd eerst naaf uw gemeente. Want de regels voor bouwen zonder­

:iin soms best ingewikkeld en gaan 'ouwplanop Als u zonder bouwverst uw plan namelijk aan ^sn. Bovendien weet de

oureni

Vergeet te' msthen oa i uitendetijk (v6r)bouwt u toch om uw woo vergroten en dat Qoet een burenruzie zei i

VERGUNNINGSVRUE BOUWWERKEN ZUN OOK GEPOHn=P /> »f' S"?' »=(?=' 'Ï

Welstand

Als u toch een bouwvergu gemeente uw plan onder me., _ „^^„,, Welstandsbeslissmgen zorgden i soms voor frustatie bij bouwend Ne^ i ant wie bepaalt wat mooi of lelijk is'? Het we(standst)eleid is al vertJeterd maai wordt nog duidelijker en objectiever Elke gemeente moet in een Vïelstandsnota per gebied concreet aan gaan geven welke welstandseisen er gelden Zo kunt u vooraf rekening houden met welstand, zodat uw bouwplan met pas aan het eind van de bouwvoorbereiding in een welstandscommissie hoeft te sneuvelen De welstandsnota moet er voor 1 jult 2004 zijn Tot die tijd gelden de huidige welstandsregels van uw gemeente

Meer informatie!

Uw gemeente heeft informatiefotdeia over oe nieuwe regels voor (ver)bouwen aan uw woning Indien u hierover meer informatie wenst kunt u telefonisch Kontakt opneinen met de afdeling bouw­, en worangtoezicht an uw gemeente. U kunt ook uitgebreide informat vinden op de mtemetsBe van het ­ ^1 ­' ­1 ­­ ­ 'CJOM www.Vfom.nt/womngwet U ande pfji­lipi­:;<oMjrs downloaden OVBI ue spciieyeis voor bouwen toegespitst op bovengenoem T daarnaast vindt u er een module ivoudig kunt achterhalen of en mning u nodig heeft

ü\ INFORMATIEFOLDERS OVER DE NIEUWE REGELS VOOR (VER)BOUWEN AAN UW WONING!

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Gemeeste Dirksland

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's