Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bewoners Stad aan 't Haringvliet roeren zich tijdens radio-uitzending

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Bewoners Stad aan 't Haringvliet roeren zich tijdens radio-uitzending

* Onvrede met woningbouwbeleid gemeente blijft *

8 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het idee van de medewerkers van Radio Superstar om voor hun programma Superpolitiek ook de kleine kernen met een bezoek te vereren mag in Stad aan 't Haringvliet zeker een succes genoemd worden.

De presentatoren Jan van Dop en Berend­ Jan Bruggeman hadden ­ gezien de zaalgrootte en het aantal stoelen ­ niet verwacht dat de Stadse inwoners in een zodanig aantal op kwamen dagen dat de aanwezigen er maar net in de kleine zaal van 'Het Trefpunt' konden.

Ter gelegenheid van het bezoek aan Stad aan 't Haringvliet waren alle raadsfracties van de gemeente Middelharnis uitgenodigd. Rondom de tafel met microfoons zaten de 'een thuiswedstrijd spelende' heer J. R. Dillingh van het CDA, W.I.M. Hooyman van de PvdA, J.L. Groenendijk van VDB '78, R.A. de Rover van de ChnstenUnie, J. Lodder van ABB en C.J. van Dam van de SGP. De liberale stoel en microfoon van de VVD bleef onbezet. Buiten deze raadsleden waren er ook nog collega's in de zaal die wel eens hardop meedachten en zo hun bewogenheid met de inwoners van Stad aan 't Haringvliet toonden.

Woningbouw

Het grootste deel van de avond werd ingenomen door het onderwerp woningbouw. Bij de inwoners van 'Stad' lijkt sterk het idee aanwezig dat Middelharnis, als centrumgemeente, alles naar zich toetrekt en dat de kleine kernen, zoals Stad aan 't Haringvliet en Nieuwe Tonge er maar bijhangen. Het aanwezig zijn van deze gevoelens is ook één vau de redenen dat Radio Superstar met hun politieke uitzending ook de kJeine kernen op gaat zoeken.

Fractievoorzitter van de PvdA, de heer W.I.M. Hooyman, vroeg de inwoners af wat er nog verbeterd kan worden aan de leefbaarheid van Stad. "Het is leefbaar, want er woont een heel actieve bevolking". Toch vindt hij het een goed idee dat de politiek ook de kleine kernen op gaat zoeken. Hij hoopt op deze wijze pok die kernen wat meer bij de gemeentepolitiek te betrekken.

SGP'er Van Dam liet de aanwezigen weten dat hij het "niet helemaal terecht vindt" dat de gedachte leeft dat de kleine kernen er zo maar bij hangen. "We zijn er voor alle burgers", aldus Van Dam. Hij hoopt dat er ook op de politieke avond open gediscussieerd zal gaan worden.

De heer Lodder van ABB vindt het bezoeken van de kleine kernen een toetsing of de raadsleden wel weten wat er in de kleine kernen leeft. "Wij hebben m iedere kern vertegenwoordigers van onze partij, en we proberen zoveel mogelijk signalen op te vangen en door te geven", verzekerde Lodder de inwoners.

Ook de heer Groenendijk van VDB'78 weersprak de klacht dat Stad maar een aanhangsel van Middelharnis is. "Alle partijen besteden voortdurend aandacht aan de kleine kernen", aldus Groenendijk. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om de aanwezigen nog eens aan het plan van zijn partij te herinneren, waarin voorgesteld werd om de gemeenteraadsvergadering beurtelings in de vier verschillende kernen te houden.

Hele wijk erbij

In Stad aan 't Haringvliet blijken het volgens haar toegewezen woningcontingent maar 2 ä 3 woningen per jaar te mogen worden gebouwd. De inwoners vrezen dat door dit kleine aantal Stad langzaamaan gaat vergrijzen.

Via een in de zaal geplaatste microfoon konden de bewoners hun zegje doen. De heer P. Diepenhorst stelde voor om van de kleine kern een grote kern te maken: "want ik denk dat er een hele wijk bij Stad moet komen", zo hield hij de fractievoorzitters voor.

De heer De Roover van de ChristenUnie kon hem hier in geen gelijk geven. Hij maakte duidelijk dat zowel de provincie als de rijks­overheid wil dat kernen als Stad landelijk blijven en daarop is het collegeprogramma gebaseerd.

De heer Van Dam verzekerde de Stadtenaren dat zijn partij zeker niet tegen bouwen is. Hij vraagt zich wel af hoeveel woningen er nodig zijn om Stad leefbaar te houden. "Als er vijftig woningen gebouwd worden, is er woonruimte voor ongeveer 150 personen. Draagt dit dan bij aan de leefbaarheid?" zo vroeg Van Dam zich af.

Aanhangsel

De heer J.R. Dillingh gaf zijn Stadgenoten een voorbeeld waaruit volgens hem blijkt dat het dorp door Middelharnis maar als een aanhangsel wordt beschouwd: "Ik ben vijfjaar geleden over lantaarnpalen aan het grindpad begonnen. En kort geleden kreeg ik van de wethouder de belofte dat ze er voor 31 januari zouden staan. De palen staan er nog met en uit een brief, gedateerd 22 februari, blijkt dat ze gelukkig in week 19 worden geplaatst". Een Stadse mevrouw, die verklaarde het niet vaak met Dillingh eens te zijn, moest hem nu gelijk geven. "Het is altijd maar: Stad komt nog wel! En zo gaat het met heel veel dingen".

Koelhuis of Oranjelaan?

Uitgebreid werd er op de 'Superpolitiekavond' stilgestaan bij de plaats waar de eventuele nieuwbouw voor Stad aan 't Haringvliet plaats zou moeten vinden. Wordt het de Oranjelaan of de plaats waar het Koelhuis zich bevindt aan de Molendijk? Aan het gedeelte aan de Oranjelaan wat geschikt zou zijn voor woningbouw schijnen nogal wat bezwaren te kleven. Zoals het feit dat op het bewuste terrein ganzen plegen te fourageren. Volgens één van de bewoners van Stad zou dit over zijn als de volkstuintjes uit die omgeving zouden verdwijnen, want het afval uit die minen lokt juist die ganzen aan. Aan de locatie van het koelhuis blijken ook diverse bezwaren te kleven. Vanuit de bevolking werden die bezwaren aangedragen: de gemeente zou opzien tegen de kosten van bijvoorbeeld de aankoop van het Koelhuis en het verwijderen van het daarin gebruikte asbest.

Toch was de mening van de aanwezigen dat er zowel voor het terrein bij het Koelhuis als de Oranjelaan plannen gemaakt moeten worden door de gemeente.

De heer Dillingh vindt dat er een eind moet komen aan het feit dat Stad als sinds 1992 'droog staat'. Hij doelde hier mee op de stagnerende planvorming: "de jeugd moet niet uitwijken naar andere plaatsen, want het dorp vergrijst!".

Dat het met die vergrijzing wel mee valt toonde het PvdA­raadslid, de heer G.C. Kleingeld, aan. Hij noemde als voorbeeld dat de gemiddelde leeftijd van de oude kern van Middelharnis op 41 jaar lag en die van Stad op 40.

Verder werden uitgebreid de voors en tegens afgewogen van meer woningbouw in Stad aan 't Haringvliet. Maar toch konden de aanwezige raadsleden niet de negatieve gevoelens wegnemen, die er onder de Stadtenaren heersen voor wat betreft de belangstelling van de gemeentepolitiek voor hun dorp.

Half-pipe

Naast de vraag om meer woningbouw bleken de inwoners van Stad nog meer noten op hun zang te hebben. Een speelveld bleek op veelvuldig verzoek wel te zijn aangelegd. Maar de Stadse jongeren moeten weJ genoegen nemen met maar één doel en één basketballnet. Graag zagen ze hier uitbreiding in zodat er volwaardige wedstrijden gespeeld kunnen worden. Ook zagen verschillende inwoners graag een half­pipe geplaatst voor de skate­liefhebbers. En een speelveldje dat zonder lieslaarzen betreden kan worden lijkt hun ook geen overbodige luxe.

De inwoners waren ook tevoren in de gelegenheid gesteld om hun vragen per e­mail en fax in te dienen. Een van die vragen betrof de vestiging van een bouwbedrijf aan de Molendijk, wat volgens de omwonenden wel veel overlast blijkt te geven. Volgens Van Dam kan hier niet veel aan gedaan worden want het bewuste bedrijf zal ongetwijfeld een milieuvergunning hebben.

Ook de oude winkelwagen, die ingericht is als hangplek voor de jongeren, blijkt door de 'drankgelagen' de Stadtenaren het schaamrood naar de wangen te doen stijgen. Deze klachten bevreemdden de heer Hooyman. Signalen over problemen hebben hem nooit bereikt. Hij vroeg zich af wie daar dan drinken. "Zeker geen mensen die zich daarvoor schamen?" Dillingh vindt dat deze wagen onmiddellijk moet verdwijnen, want van gedogen is het CDA niet gediend.

Ook aan de verkeersveiligheid blijkt het in Stad nog wat te schorten. Ondanks de inspraak zijn de plannen voor de verkeersveiligheid niet volgens de wens van de bewoners uitgevoerd. Een ander probleem is het parkeren van vrachtwagens binnen de bebouwde kom. Een chauffeur vroeg hier de aandacht voor omdat hij nu gedwongen wordt om een tweede auto aan te schaffen om de rit tussen de vrachtwagenparkeerplaats in Middelharnis en zijn woonplaats te maken. Een andere klacht van een inwoner die in de onmiddellijke nabijheid van een bouwbedrijf woont, was dat hij iedere morgen om zes uur al gewekt wordt door het lawaai van dat bedrijf. Klachten bij het bedrijf leverde hem alleen maar een grote mond op. Hij vroeg zich af of dit nu allemaal zo maar kan.

Enkele bewoners van het Dijkhof leken succes te hebben met hun klachten over het ontbreken van parkeervoorzieningen in hun straat, want verschillende raadsleden beloofden na de bijeenkomst de straat te gaan bezoeken, zodat ze direct hun licht op konden steken.

Hondenpoep

De inwoners van Stad hebben deze avond alle gelegenheid gekregen om hun grieven te spuien. Even waren we van gedachten dat het vaste punt 'hondenpoep', dat op dergelijke avonden ahijd ter sprake komt, deze keer niet aan de orde zou komen. Een Stadse dame was voor de radio waarschijnlijk ook op die gedachte gekomen en ze spoedde zich direct naar de plaats van opname en kon zo haar grieven alsnog spuien. Hooyman verzekerde haar dat er in Middelharnis beleid gaande is, maar ook hij moet nog steeds op de evaluatie hiervan wachten.

De gemeenteraadsleden hebben deze avond in ieder geval genoeg huiswerk meegekregen. Ze verzekerden de inwoners van Stad dat er zeker iets met hef gehoorde zal worden gedaan. De inwoners van Nieuwe Tonge hebben nog een dergelijke avond tegoed want op 30 mei zal de Superstar­karavaan met fractievoorzitters ook die plaats bezoeken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Bewoners Stad aan 't Haringvliet roeren zich tijdens radio-uitzending

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's