Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor wethouder Grinwis telt het resultaat...

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Voor wethouder Grinwis telt het resultaat...

* Raad gaat vlugger met een onderwerp aan de haal *

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Zoals we elders in deze krant aankondigen, zijn we op stap langs de vier gemeenten op Goeree­Overflakkee. Tijdens die rondgang langs de gemeenten willen we verschillende betrokkenen polsen over hun houding tegenover het 'dualisme'. Als eerste hebben we een wethouder opgezocht en we ondervroegen P.T. Grinwis van de gemeente Goedereede over zijn gevoelens bij een jaar dualisme. Grinwis heeft een behoorlijke overstap

gemaakt. Na een jarenlang raadslidmaatschap voor de partij Verenigd Gemeente Belang stapte hij aan het begin van de huidige raadsperiode over naar de wethouderszetel. En die overstap viel gelijk met de bestuuriijke verandering van monisme naar dualisme. Na een periode in de gemeenteraad, waar hij een stevig debat met collega raadsleden en het college van B en W niet schuwde, is hij als 'dualistisch wethouder' wat in de luwte van het politieke raadsdebat terechtgekomen. Sterker nog hij maakt geen deel meer uit van de gemeenteraad, waarin hij zich als een vis in het water voelde heeft gevoeld.

Positief noch negatief

Terugziend op een jaar dualisme verklaart Grinwis dat hij noch positief noch negatief staat tegenover de nieuwe vorm van besturen, want "elke werkwijze heeft zowel voor als nadelen", volgens Grinwis. Uit een onderzoek van het weekblad 'Binnenlandsbestuur blijkt dat één van de dne wethouders, graag weer terug zou willen naar het oude ­ monistische ­ systeem. Bij Grinwis is dit niet het geval. Wellicht heeft de burger nog niet zoveel ervaren van de invoering van het dualisme. De wethouder daarentegen wel degelijk. Volgens Grinwis heeft de nieuwe wet veel leerelementen. Duidelijk is daarom geworden dat een wethouder veel meer aandacht moet besteden aan schriftelijke voorstellen naar de commissies toe. "Dit moet goed gedocumenteerd worden", volgens Grinwis, "want je bent nu minder m de gelegenheid om tijdens de commissievergadering het voorstel nog wat bij te sturen dan in het verleden, toen de wethouder nog voorzitter van de raadscommissie was. De raad gaat nu veel vlugger met een bepaald onderwerp aan de haal". Het nieuwe bestel verlangt daarom wel bestuurlijke en ambtelijke kwaliteit.

Collegepartyen volgen niet automatisch

Een ander punt waar de wethouder in het dualistisch tijdperk terdege rekening mee moet houden is het feit dat de collegepartijen niet automatisch het standpunt van 'hun' wethouder meer delen. Als voorbeeld noemt Grinwis het slecht onderbouwde voorstel in de afgelopen raadsvergadering over het maken van luchtfoto's. "Mijn eigen partij (VGB) verwees het terecht naar de prullenbak, want het voorstel deugde niet!"

Toch is het volgens hem wel logisch dat de coalitiepartijen de voorstellen van de wethouders over het algemeen volgen. "Het collegeprogramma werd ook door de collegepartijen onderschreven. En een wethouder behoort naar aanleiding van dit programma te functioneren", zo verklaart Grinwis het veelal instemmend volgen van die collegepartijen. De wethouder ­ als oud­raadslid ­ mist wel eens het contact met zijn partijleden op 'politiek gevoelige momenten'. Toch woont hij niet de vergaderingen van de fractie van het VGB bij.

Bepaalde vorm

De heer Grinwis twijfelt bij het antwoord op de vraag of dit gescheiden optrekken van raad en wethouders nu zoveel voordelen biedt. "Voor mij hoeft het niet op deze manier, want wat telt is het resuhaat. Het duaüsme is een bepaalde vorm; de resultaten waarin het dualisme naar streeft hadden ook in het oude monistische stelsel kunnen worden bereikt".

Met de heer Grinwis kijken we nog eens terug op de eerste dualistische begrotingsraad van de gemeente Goedereede. De begroting voor 2003 werd behandeld zonder dat de wethouders ook maar één keer gevraagd werd aan de discussie deel te nemen. Ofschoon er nu weer een tendens in het Goereese raadsdebat lijkt te zijn dat de wethouders ­ als voorheen ­ weer meer in de discussie worden betrokken, moet juist die vergadering de wethouders nog wel in het geheugen gegrift blijven.

Graag had Grinwis aan het debat in die vergadering meegedaan, "maar ik werd niets gevraagd en moest dus maar afwachten. Ik ben blij dat de begroting van een dusdanige kwaliteit was dat ze ongeschonden door de raad is gekomen en daar gaat het om", volgens Grinwis. Hij vond het knap van de raad dat een debat op een dergelijke wijze heeft plaatsgevonden.

Geen hapklare brokken

Omdat de wethouder gedwongen wordt een meerderheidsbesluit van de raad uit te voeren is het, volgens Grinwis, goed dat er in de commissie uitgebreid wordt gediscussieerd. Het is regel dat hij ook bij die commissievergadering wordt uitgenodigd. Ook komt het voor dat hij zichzelf uitnodigt bij de raadscommissie. Hij kan dan bij een agendapunt de nodige achtergrondinformatie geven. Dit heeft tot gevolg dat een voorstel van het college nog kan worden bijgeschaafd. "Het is niet de bedoeling dat 'hapklare brokken' bij de raad op tafel komen. Want als de raad het met een bepaald voorstel niet eens is, wordt het afgestemd en is al het werk voor niets geweest", zo verduidelijkt Grinwis het belang van een goede communicatie met de raad. Bij de invoering van het duaUsme is door

Bij de invoering van het duaUsme is door critici wel eens geopperd dat de wethouders hun gang kunnen gaan. Door dat de raad het beleid alleen maar op hoofdlijnen uitzet. Volgens Grinwis is het tegendeel waar, want het college moet altijd rekening houden dat ze achteraf door de raad gecontroleerd wordt. De wethouders zullen het dus wel laten om hun eigen gang te gaan. Grinwis wijst er hierbij wel op dat een goed controlerende raad heel belangrijk is.

Burgemeester

In het dualistisch besturen vindt Grinwis de positie van de burgemeester 'ongelukkig'. "De burgemeester is aan de ene kant voorzitter van de gemeenteraad en heeft ook een aantal portefeuilles. Deze dubbele positie is niet goed. Als ik raadslid zou zijn zou ik het zeker de discussie waard vinden of het voorzitterschap niet door een gemeenteraadslid kan worden vervuld".

In zijn werkkamer op het gemeentehuis in Goedereede hangt ­ naast de kunstwerken van hem zelf ­ een kunstwerk van de Goereese schilder Harrold Jean Jassoy. Op creatieve wijze is de formule E = K + A afgebeeld. Volgens Grinwis staat dit voor Effectiviteit = Kwaliteit + Acceptatie. En vanuit deze formule tracht hij het wethoudersambt te vervullen ook in het dualistisch bestel!

(VOLGENDE KEER IS HET WOORD AAN DE AMBTENAAR).

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's

Voor wethouder Grinwis telt het resultaat...

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 8 Pagina's