Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Overdenking uit de Heilige Schrift

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Johannes de Doper wijst Gods Lam aan (1) 'En des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!’ (Joh. 1:29)

Eén van de plaatsen waar Johannes de Doper zijn werkzaamheden heeft verricht in opdracht van de HEERE, is Bethabara geweest (Joh. 1:28). Als hij op een bepaalde dag daar bezig is met de verkondiging van het Woord en met de bediening van de doop der bekering tot vergeving der zonden, komt er een deputaatschap van het Sanhedrin naar hem toe. Ze komen vragen wie Johannes nu eigenlijk is en in wiens opdracht hij zijn werkzaamheden verricht. Nu, Johannes windt er geen doekjes om. Hij zegt eerlijk dat hij de Christus niet is, en Elia niet, en de profeet óók niet (Joh. 1:20,21). Nee, hij wijst zichzelf aan als de roepende in de woestijn over wie de profeet Jesaja al gesproken had (Jes. 40:3). Hij is gekomen in de Naam des HEEREN om plaats te maken voor de Persoon en het werk van de komende Messias onder Israël. Met die boodschap kan het deputaatschap terug naar Jeruzalem.

Het is een dag later. En dan krijgt Johannes wéér bezoek. Een veel heerlijker bezoek dan de dag ervoor! Want dan krijgt Johannes bezoek van Jezus. In onze tekst staat: 'Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende’. Dat is het heerlijkste bezoek dat een mens kan ontvangen! Weet u daarvan, geliefde lezer? Is de Heere Jezus ook wel eens bij u op bezoek gekomen? Kent u Hem? Kent Hij u?

Johannes maakt het mee! Hij is aan het werk in Bethabara. Wellicht is hij het Woord aan het verkondigen. En dan komt daar opeens het vleesgeworden Woord op hem af. Misschien is hij op dat moment de doop aan het bedienen. En dan komt daar opeens Hem op hem af Die hij ruim een maand geleden óók heeft mogen dopen, ’t Is dus het tweede bezoek dat Jezus aan Johannes brengt.

Er is wel enig verschil tussen beide bezoeken. De vorige keer kwam Jezus vanuit Galiléa naar Johannes toe om door hem gedoopt te worden. Nu komt Hij vanuit de woestijn naar Zijn wegbereider toe, nadat Hij daar veertig dagen verzocht is. Veertig dagen lang heeft de satan geprobeerd Jezus tot zonde te verleiden en te laten zondigen. Veertig dagen lang heeft de boze getracht het middelaarswerk van Christus te vernietigen. Het is hem niet gelukt! Jezus komt als overwinnaar uit deze zeer zware strijd. Maar, het zal aan Hem te zien zijn geweest welke bange tijd van zielsverzoeking en van strijd er achter Hem ligt. De sporen van het lijden zullen op Zijn gezicht te lezen zijn geweest. Zó komt Jezus tot Johannes. En als Johannes opkijkt, ziet hij Jezus zó tot zich komen.

• En weet u, wat nu zo’n wonder is? V leest op dit moment deze meditatie. U bent er misschien rustig voor gaan zitten. U hebt nu een meditatie in handen die gegrond is op het Woord des HEEREN. En weet u wat er nu gebeurt? Nu komt middels deze meditatie de Heere Jezus tot u. Is dat geen wonder?

‘Is het waar?’, zegt u. Ja, zó is het helemaal! Zodra wij met het Woord des HEEREN in aanraking komen. Zodra wij onder de prediking van dat Woord zijn, öf in dat Woord lezen, öf wat lezen dat op dat Woord gegrond is, komt de Heere Jezus Zelf tot ons. Calvijn zou zeggen: dan komt Christus tot ons ‘in het gewaad van Zijn Woord'. Ik vroeg u even eerder: is de Heere Jezus ook wel eens bij u op bezoek gekomen? Nu, op dit moment komt Hij bij u op bezoek! Op dit moment klopt Hij op de deur van uw en jouw hart! En Hij zegt met alle liefde en aandrang: ‘Doe Mij toch open! Geef Mij toch uw hart!’ Geliefde lezer, bid de HEERE of Hij uw oren en ogen wil openen voor de op u af komende Heere Jezus. Opdat het tot een écht bezoek zal komen!

Johannes de Doper ziet Jezus werkelijk tot zich komen. En wat doet hij dan? Wat zegt hij dan? Hij staakt onmiddellijk wat hij aan het doen is en met stemverheffing roept hij: ‘Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!’

Dit is één van de diepste uitspraken die in de Bijbel te vinden zijn. Hier zou je je leven lang over kunnen mediteren en peinzen en dan heb je de diepte van deze woorden nög niet gepeild. Wat mag Johannes Jezus hier tekenen op treffende wijze! Hij wijst Jezus hier aan als het Lam van God.

‘Zie!’, roept Johannes. Hij bedoelt: Ziedaar! Kijk nu daar eens! Let er toch eens op Wie daar ons nadert! Johannes wijst zijn hoorders terstond op Christus als hij Hem in het oog krijgt. Dat moeten we hem maar vaak nadoen als ambtsdragers. Laten we onze mensen maar veel op Christus wijzen, want daar moeten ze echt terecht komen, willen ze zalig worden. In Hem ligt alles en uit Hem moet alles komen wat we nodig hebben om getroost te leven en zalig te sterven. Broeders ambtsdragers, zijn we getrouwe Christusaanwijzers? Is het onze lust en ons leven om onze mensen op Hem te wijzen? Of staan we tussen Christus en onze mensen in? Johannes niet! Hij wijst terstond van zichzelf af (in Joh. 3 ook) en wijst zijn hoorders op het Lam van God.

En ja, dan die woorden ‘Lam van God’. Daar komt een oceaan aan gedachten in mee. ‘Het Lam’. Dat deed Johannes’ hoorders en dat doet ons denken aan de lammeren die in Gosen geslacht zijn en wier bloed aan de deurposten is aangebracht opdat de eerstgeborenen veilig zouden zijn achter dat bloed. ‘Het Lam'. Dat doet ook denken aan al die lammeren die in de tabernakel en in de tempel geslacht zijn en geofferd. ‘Het Lam'. Dat doet ook denken aan de woorden van Jesaja over het Lam (Jes. 53:7). Johannes zegt: ‘Daar is hét Lam! Daar is het Lam op Wie al die lammeren van het Oude Verbond wezen. Hij is de vervulling van al die lammeren uit het Oude Verbond!’

Johannes zegt: ‘Zie, het Lam van God!’ Inderdaad, dit is Gods Lam. Dit Lam komt bij God vandaan. Dit Lam geeft God. In de Raad des vredes is God met dat geven al begonnen. En nu geeft Hij het werkelijk. Wat een geschenk! ’t Is een Godsgeschenk!

Geliefde lezer, hebt u dit Lam al nodig gekregen in uw leven? Hebt u al belang gekregen bij het Lam van God? U zegt misschien: ‘Wat moet ik met dit Lam? Waar zou ik het voor nodig hebben? Wat wil dit Lam voor mij betekenen?’ Zo de Heere wil, wil ik u daar volgende week meer over vertellen!

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's