Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

�Pati�nt Geestelijke verzorging in de heeft recht palliatieve zorg op benodigde zorg�

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

�Pati�nt Geestelijke verzorging in de heeft recht palliatieve zorg op benodigde zorg�

7 minuten leestijd Arcering uitzetten

Het Regionaal Patiënten Consumenten Platform (RPCP) Rijnmond heeft het convenant Netwerk Palliatieve Zorg Goeree- Overflakkee mede ondertekend. J. de Keizer uit Sommelsdijk, afgevaardigde in het RPCP, vertelt waarom en legt uit wat het platform te betekenen heeft. Bij palliatieve zorgverlening is de aandacht gericht op het welbevinden van de mens. Daarbij is het van groot belang dat de zorg zich dan ook richt op het geestelijk welbevinden.De aandacht richt zich dan op de beleving van de zieke in zijn of haar situatie. Meer dan in de gewone zorg zal de aandacht zich ook richten op de ‘omgeving’ (familie en andere verwanten) van de zieke. In het kort wil ik in dit artikel daar iets over zeggen.

“Het RPCP is een vereniging waarbij 150 organisaties van patiënten en consumenten uit de regio Rijnmond zijn aangesloten.Het platform geeft informatie en behartigt de gezamenlijke belangen van zorggebruikers. Zo praten we mee bij het opstellen van een regiovisie zorg of over het plan voor de ambulancedienst. We hebben commissies die zich bezighouden met bijvoorbeeld aanpasbaar bouwen of ziekenhuis- en huisartsenzorg. En zorgvragers zijn vertegenwoordigd in cliëntenraden”, vertelt De Keizer. “Alles samengevat zou je kunnen zeggen, dat we ‘de belangen van patiënten behartigen, zodat zij de zorg krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben.” Daar hoort ook de mogelijkheid tot klagen bij. Daarom heeft het platform een afdeling klachtenopvang: het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Iedereen die vragen of klachten heeft over de zorg kan hier gragtis terecht voor een onafhankelijk advies. De medewerkers zoeken samen met de cliënt naar een oplossing en helpen bijvoorbeeld bij het opstellen van een klachtbrief. Het IKG is te bereiken onder telefoonnummer 010-465 90 84.

Betere samenwerking

“Wij hebben het convenant Netwerk Palliatieve Zorg Goeree-Overflakkee mede ondertekend omdat er zo een betere samenwerking in de palliatieve zorg tot stand kan komen. En omdat het zorgaanbieders aanmoedigt patiënten, die het nodig hebben, door te verwijzen naar de palliatieve zorg”, aldus De Keizer. “Ik krijg er regelmatig vragen over - bijvoorbeeld in verpleeghuis De Samaritaan, waar ik vrijwilligerswerk doe, maar ook wel tijdens m’n werk als bus

chauffeur - en ik verwijs dan altijd door naar Calando. Ja, ik merk de laatste tijd wel een toename in het aantal vragen. Palliatieve zorg is steeds bekender geworden, op Goeree-Overflakkee is het zonder meer een begrip. Zelf vind ik Calando een heel goed initiatief”, zegt De Keizer.

“Net als de mobiele palliatieve zorg, trouwens. Als ik kijk naar De Samaritaan, dan is het veelal niet verstandig om ernstig zieke bewoners te laten verhuizen naar een andere zorgplek. Palliatieve zorg in het verpleeghuis is dan een uitkomst. Gezien het tekort aan

geschoold personeel is het een goede zaak als er in voorkomende gevallen een beroep kan worden gedaan op het Mobiel Palliatief Team.” Ten eerste is geestelijke verzorging hier niet ‘slechts’ voorbehouden aan de geschoolde pastor die dan geregeld even bij de zieke een bezoek brengt. Nee, de aandacht van allen die te maken hebben met de verzorging dient gericht te zijn op de geestelijke situatie van degene die aan hun zorg toevertrouwd is. Is het niet van geweldig belang dat we de tijd nemen om te luisteren naar iemand die (in veel gevallen) bezig is om afscheid te nemen van dit leven? Is het niet van geweldig belang dat uit dit luisteren en soms vragen stellen aan de zieke ook een stuk erkenning blijkt dat de persoon in kwestie een zeer bijzondere fase van het leven doormaakt? Die aandacht wordt gevraagd van allen ‘rondom het ziekbed’. Overigens, ook hier is het van belang dat zij die zorg verlenen zicht hebben op de beleving van de familie en anderen die naast de zieke staan. Ten tweede brengt het naderende afscheid mee dat gezocht kan worden naar een waardige afsluiting van het leven. Ik concentreer dat in dit punt rond het begrip ‘vrede’. De geestelijke zorg richt zich er dan ook op dat de zieke in vrede kan sterven.

Het zal duidelijk zijn dat de geestelijke verzorging zich dan richt op de relatie tussen de bewoner en zijn of haar Schepper. Er wordt gezocht naar de aard en de diepgang van deze relatie. Gepoogd moet worden om deze mens werkelijk te ontmoeten.

Met ontmoeten bedoel ik dat we die mens daar vinden waar hij of zij staat tegenover de Heere. Kent hij of zij de Heere? Hoe leeft hij of zij met de Heere? Is er afstand? Of nabijheid? Is er vrede? Of ligt daar iets tussen?

Het is van geweldig belang dat de pastor en de bewoner elkaar hier ‘vinden’. Het zal duidelijk zijn dat de pastor in deze gesprekken getuigen mag van de genade die er is in de Heere Jezus. Het is mijn stellige overtuiging dat werkelijke vrede met God alleen te vinden is in het bloed van de Heere Jezus. Tegelijk dient de pastor daarbij rekening te houden met de draagkracht en het bevattingsvermogen van de zieke. Dit alles vraagt aandacht en wijsheid. Wijsheid die de Schepper schenken wil. Samen mogen de pastor en bewoner zoeken naar de Heere. Samen mogen ze luisteren naar Zijn woorden. Samen mogen ze overdenken wat deze woorden ons te zeggen hebben. Dat doen ze samen in de diepe zin van het woord. Daarbij wordt de pastor geleid door zijn Zender maar ook door de (situatie van de) zieke. Ze zoeken samen. Daarbij kan niet de één ‘vooruitlopen’ en de ander ‘achterblijven’. Het is een ‘samen optrekken’.

Naast het zoeken van vrede met de Heere kan het nodig zijn dat wordt gezocht naar vrede met de omgeving. Meer dan in andere situaties is het bij een naderend afscheid van belang dat gezocht wordt naar mogelijkheden om relaties te herstellen dan wel op een te dragen niveau te brengen.

Naast lichamelijke klachten kunnen mensen worstelen met vragen en problemen die te maken hebben met familie en andere verwanten. Het is van groot belang een open oor en oog te hebben voor zorgen op dit gebied. Dit geldt niet alleen de zieke maar ook diens omgeving. Vaak hebben mensen moeite met ‘onbetaalde rekeningen’ die men zou willen bespreken, maar men weet niet hoe.

Hier kan de pastor een rol van betekenis spelen. Het betekent dat geluisterd moet worden naar het levensverhaal van de zieke.

Het betekent dat werkelijk aandacht wordt geschonken aan die momenten waarop mensen gekwetst werden of anderen kwetsten. Het betekent dat er gezocht wordt naar wegen waarop mensen elkaar weer eens ontmoeten. Wegen waarin mensen elkaar en ook eikaars handelen onder ogen durven zien. Wegen waarin dingen die jaren bleven liggen op een waardige wijze uitgesproken worden, met als doel de lucht te zuiveren. Zo kan de pastor samen met de zieke en de omgeving zoeken naar vrede met elkaar.

Als laatste noem ik het vrede krijgen met de situatie. Wanneer mensen weten dat ze zullen gaan sterven, betekent het dat ze afscheid zullen moeten nemen van het leven. Het betekent dat (min of meer) definitief vaststaat dat ze bepaalde zaken nooit meer zullen doen, bepaalde dingen nooit meer zullen zien.

Voor veel mensen betekent dat een geweldige strijd. De ziekte en het naderende einde zetten een streep door alle toekomstplannen. Dat geldt zowel voor de zieke als voor diens omgeving. Het is zaak dat de pastor en andere verzorgenden oog hebben voor de verwerking van dit gegeven. Dat ze aandacht geven aan deze problematiek, zodra ze daarmee te maken krijgen. De pastor zal met de zieke naar wegen zoeken om diens situatie te aanvaarden. Ook hier is het van groot belang dat de pastor zicht krijgt op de beleving van de zieke. Ook hier gaat het erom geweldig goed te luisteren en signalen op te vangen. De pastor mag hier wijzen op de Heere Die ons nabij is. Samen met de zieke mag worden gevraagd om de kracht van de Heere om ook deze fase van het leven het hoofd te bieden.

Zo richt geestelijke verzorging in de laatste levensfase zich vooral op een zoektocht naar ‘vrede’. Vrede met God, vrede met verwanten, vrede met de situatie. Allen die rondom het bed staan mogen helpen bij het zoeken van deze vrede. Het is een groot wonder dat we in de Bijbel lezen dat de Heere Jezus Zijn leven gaf, zodat zondige mensen weer vrede met de Heere kunnen ontvangen. ‘De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, zegt Jesa- ja. Hij is de Vredevorst. Wie Hem te hulp roept, mag zich gesterkt weten op deze zoektocht naar vrede. Die mag Zijn zegen verwachten. Die mag hopen dat Hij geeft dat mensen vrede vinden, met Hem en met elkaar. Den Bommel, 13 maart 2003

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

�Pati�nt Geestelijke verzorging in de heeft recht palliatieve zorg op benodigde zorg�

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's