Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VGB

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

VGB

6 minuten leestijd Arcering uitzetten

Een nieuw logo van verenigd gemeente belang.

gemeente belang. Zoals u boven aan dit artikel kunt zien is het logo van Verenigd Gemeente Belang vernieuwd. Na 17 jaar hetzelfde logo te hebben gebruikt vonden we het de hoogste tijd worden voor vernieuwing. Het oude logo bestond uit de woorden verenigd (rode letters), gemeente (witte letters) en belang (blauwe letters). Ons nieuwe logo bestaat uit de letters VGB bovenaan, daaronder verenigd gemeente belang en daaronder een groene streep, een gele streep en een blauwe streep. Door de zwart/wit afdruk in deze krant zijn deze kleuren niet zichtbaar. De strepen symboliseren onze gemeente door groen (landbouw, natuur en rust), geel (recreatie en ruimte) en blauw (visserij en bedrijfsleven). Hiermee tonen wij aan dat wij midden in de gemeenschap staan en dat onze partij de belangen van iedere sector en burger zo goed mogelijk wil behartigen. Binnen verenigd gemeente belang zijn wij momenteel dus druk bezig om onze huisstijl, en daarmee onze uitstraling te moderniseren. Dit nieuwe logo is hier het eerste zichtbare voorbeeld van. De volgende fase van dit project is momenteel in volle gang, binnenkort gaat onze website online. Middels deze website kunnen wij u op het internet steeds van actuele thema's binnen de gemeentelijke politiek van de gemeente Goedereede op de hoogte houden.

Eén jaar dualisme in de praktijk

7 Maart 2002 was de dag dat de gemeenten in Nederland na zo'n 150 jaar monistisch bestuurssysteem moesten beginnen met het zogenaamde dualisme binnen het lokale bestuur. De bestuurlijke bevoegdheden van de raad zijn overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet zich concentreren op kaderstelling, controle van het college op de uitvoering van de bestuurlijke taken en vertegenwoordiging van de burger. De meest zichtbare verandering is dat de wethouders geen raadslid meer mogen zijn. De wet dualisering gemeentebestuur stelt een aantal zaken verplicht maar laat de gemeenten ook veel keuzeruimte in de invulling van dit dualisme binnen het eigen bestuur. Als we naar de gemeenten rondom ons heen kijken mogen we best stellen dat de gemeente Goedereede een serieuze start gemaakt heeft en al aardig op weg is. Zo is in onze gemeente direct een griffier benoemd (dit is de secretaris voor de gemeenteraad) en is een raadspresidium ingesteld. Dit presidium bepaalt welke stukken, bijvoorbeeld uit de commissies of van het college. voor behandeling in de raad worden geagendeerd. Dit presidium bestaat in onze gemeente uit de voorzitter van de raad, de plaatsvervangend voorzitter, een raadslid namens de coalitiepartijen, een raadslid namens de oppositiepartijen en de griffier. Er zijn twee commissies ingesteld die de raad adviseren voorafgaand aan de besluitvorming, te weten de commissie publiekszaken en de commissie grondgebiedzaken. Deze commissies worden voorgezeten door een raadslid en de commissieleden bestaan uit een raadslid van iedere partij Ook zijn voor deze commissies vaste vervangende commissieleden. Deze mensen komen uit de steunfracties van de verschillende partijen. De wethouders worden bij raads- en commissievergaderingen uitgenodigd als behoefte bestaat aan overleg of informatieverschaffing met of vanuit het college Met deze opzet zijn we als gemeentebestuur na de verkiezingen en installatie van de nieuwe gemeenteraad in 2002 aan het werk gegaan Nu een jaar verder is het goed om voor jezelf als fractie eens te bezien hoe invulling gegeven is aan een en ander en hoe je na een jaar praktijken/anng tegen het dualisme aankijkt.

Dubbel nieuw

Voor onze fractie werd alles na de verkiezingen dubbel nieuw omdat het VGB voor het eerst deel ging nemen aan het college. Na de coalitie onderhandelingen (tussen SGP. CDA en VGB) werd een collegeprogramma opgesteld en dit programma is mede namens de VGBfractie ondertekend. Onze fractievoorzitter Peter Grinwis werd wethouder en trad zodoende af als raadslid. Zijn plaats in de raad werd ingenomen door Marieke van den Heuvel en Peter Feller werd de nieuwe fractievoorzitter. De duale scheiding tussen wethouder en raadsfractie is door ons ook direct in de praktijk gebracht. De VGB-wethouder is verantwoordelijk voor zijn handelen binnen het college verband. De VGB-fractievoorzitter is de politiek leider geworden van de partij en dus ook politiek verantwoordelijk voor het handelen van de VGB-fractie.in de raad. De fractievergaderingen vinden plaats zonder de wethouder maar soms word onze wethouder voor een gedeelte van de vergadering uitgenodigd om over een bepaald onderwerp van gedachten te kunnen wisselen of om bepaalde zaken toegelicht te krijgen. Uiteindelijk wordt het politieke standpunt door de fractie zelf bepaald. Dit overleg met de wethouder zullen sommigen misschien willen zien als zogenaamd ''torentjesoverleg" maar wat ons betreft moet dit soort overleg ook binnen het dualisme mogelijk zijn en dient ertoe om als fractie tot goed afgewogen standpunten te komen om in de raad aan degelijke en verantwoorde besluitvorming bij te dragen In onze visie dient dualisme ook dit doel en mag het geen "duellisme” zijn. Als fractie van een zogenoemde coalitiepartij stellen wij ons onderandere ten doel om erop toe te zien en er kritisch op te zijn dat het college haar bestuurlijke taken zo goed mogelijk uitvoert, ook in de lijn van het collegeprogramma, en daarvoor van de raad de juiste opdrachten krijgt binnen duidelijke en goed gestelde kaders. Zo proberen wij als VGB binnen het dualisme bezig te zijn en er is bij ons vast nog veel voor verbetering vatbaar maar al doende leert men!

Informatie: VGB-Goedereede Fractievoorzitter: P. Feller Doelweg 18a, 3252 AJ Goedereede, telefoon: 0187 493290 maar dat liep anders af. De verontrusting die er al een tijd heerste bij de oppositiepartijen WD PVDA en Christenunie inzake de bouw van woonzorgwoningen. mondde deze avond uit in het indienen van een motie.

De motie had de volgende strekking: Op korte termijn dient, in overleg met de Woningbouwvereniging. een plan ontwikkeld te worden, dat het mogelijk maakt deze woningen te bouwen op de locatie Molenweg en het voormalig Shell-terrein.

Helaas werd deze motie door de SGP en Verenigd Gemeente Belang verworpen, wat voor ons als indieners moeilijk te begrijpen was. omdat deze motie eigenlijk geen politieke strekking had Gelukkig kon het CDA over de streep getrokken worden, zodat de motie met een meerderheid van stemmen aangenomen werd. U kunt zich afvragen wat een motie is en wat je ermee kunt.

Een motie is niet meer en niet minder dan een opdracht aan het College van B&W. Deze opdracht moet uitgevoerd worden zoals de meerderheid van de Gemeenteraad dat wil. Een motie kan ook inhouden dat het vertrouwen in het College, of in een van de leden van het College, wordt opgezegd. Dit kan betekenen dat bijvoorbeeld een wethouder naar aanleiding van die motie zijn of haar ontslag indient: een motie met een politieke strekking dus. U begrijpt dat een motie indienen niet zomaar gebeurt, maar het wordt gebruikt als laatste pressiemiddel.

Informatie: Christenllnie-Goedereede Fractievoorzitter: G. MOERKERK, Julianaweg 6, 3253 BL Ouddorp Ol87-682936 Email: g.moerkerk@gofree.nl

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

VGB

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's