Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergadering

Gemeenteraad: 27 maart 2003 om 19.30 uur.

Ter inzage De agenda en de bijbehorende voorstellen liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Facilitaire Zaken, gemeentehuis, Tramlijnweg 2 te Goedereede. Tevens liggen de stukken ook ter inzage in de bibliotheek, Hofdijksweg 20 te Ouddorp. Spreekrecht burgers

Na de opening van de vergadering bestaat voor burgers de gelegenheid om gedurende maximaal vijf minuten het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen. Wie hiervan gebruik wil maken meldt dit tenminste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering aan de griffier, onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover men wenst te spreken. Agenda

Agenda De agenda staat vermeld op de gemeentelijke internet pagina: www.goedereede.nl.

Bouwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen op 10 maart 2003 voor:

op 10 maart 2003 voor: - het plaatsen van een blokhut (t.v.v.) nabij de recre­

atiewoning Pinusoord 13 (Oude Nieuwlandseweg 53) te Ouddorp;

op 11 maart 2003 voor: - het verplaatsen van een blokhut op het perceel Spaanseweg 16 te Ouddorp;

- het uitbreiden van de recreatiewoning op het perceel Westeinde 20 te Ouddorp;

- het plaatsen van een tuinhuis (t.v.v.) nabij de recreatiewoning Populier 2 (De Klepperstee) te Ouddorp; op 12 maart 2003 voor:

op 12 maart 2003 voor: - het plaatsen van een tuinmuur op het perceel Springer! 19 te Ouddorp. Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een

Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen op 6 maart 2003 voor:

- het bouwen van 4 (2x2) woningen op de percelen Blauwesteen 6,8,10 en 12 te Ouddorp; op 11 maart 2003 voor:

- het uitbreiden van de woning op het perceel Spaanseweg 16 te Ouddorp; op 14 maart 2003 voor:

- het wijzigen van een bouwwerk op een perceel aan de Oosterweg te Ouddorp; - het uitbreiden van de woning en het bouwen van een garage op het perceel Plaatweg 1 te Stellendam.

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren. Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend.

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde

behandeling) plaatsvindt op 1 april 2003 in het gemeentehuis te Goedereede. Deze vergadering is openbaar.

De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie is op 26 maart 2003 in het gemeentehuis te Zierikzee.

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inzage in het gemeentehuis te Goedereede.

Voorgenomen vergunning Burgemeester en wethouders van Goedereede maken

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing van de vrijstellingsbepaling als omschreven in artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1 sub a onder 3 van het Besluit op de ruimtelijke ordening lichte bouwvergunning te verlenen voor:

- het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Populier 2 (De Klepperstee), kadastraal bekend gemeente Ouddorp, sectie B nummer 2873.

Bovengenoemd bouwplan ligt ingaande 24 maart 2003 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis bij de cluster VROM.

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen aan deze bouwplannen c.q. verzoeken om vrijstelling medewerking te verlenen, schriftelijk zijn zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp.

Inspraak voornemen toepassing artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken op grond van het bepaalde in artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend het voornemen te hebben om met gebruikmaking van artikel 19, lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan ‘De Kriekel’teneinde de bouw van een vervangende schuur met een oppervlakte van ongeveer 60 m2 op het perceel thans kadastraal bekend gemeente Ouddorp, sectie B, nummer 2941, plaatselijk bekend Oude Nieuwlandseweg 33, in planologisch opzicht mogelijk te maken.

De desbetreffende stukken liggen met ingang van 24 maart 2003 gedurende een periode van vier weken in het kader van de inspraak tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie van Goedereede, sector Grondgebied (Cluster VROM).

Gedurende deze periode kunt u schriftelijke inspraakreacties richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede, Tramlijnweg 2, 3252 BR Goedereede.

rrarrfjmj 1 Oukmk taffes 31,3253 K OMrp Eml-gemnleWiSjgalmerkgl MISIV)4915 00/In 49 29 24 ÖfÊftingsh]den: mc t/m vrO8.ÖO -12.00 «13.00 - 17.00 m. (k UI 19M w)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 21 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's