Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Haringvlietsluizen t�ch op een kier

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Haringvlietsluizen t�ch op een kier

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gaan de Haringvlietsluizen nu wel op een kier of niet? In de achterliggende tijd hebben beide geluiden geklonken. Eerst wel, toen niet, en laatst werd gesteld dat de sluizen in de toekomst toch weer wél opengaan. Wat is nu waar? Gedeputeerde L. van der Sar van de provincie Zuid­Holland geeft er meer duidelijkheid over.

Meer dynamiek in Deltawateren

Het realiseren van méér dynamiek in de Delta. Dat is waar het feitelijk om gaat. Immers, door de aanleg van de Deltawerken werden de zeearmen in Zuidwest Nederland afgesloten en veranderden daardoor als het ware in 'grote bakken' met te weinig beweging, dynamiek in het water. Veel van de oorspronkelijke natuurwaarden zijn daardoor veranderd. En in deze wateren komen rivieren uit die slib en, in andere gevallen, meststoffen meenemen. De ontwikkeling daarvan leidt ertoe dat in sommige van die wateren de blauwalg zich verontrustend ontwikkelt. De oorzaak daarvan wordt gezocht in de overvloed aan voedingsstoffen, hoge temperaturen en weinig verversing van het water. Het verontrustende voorbeeld is het 'Krammer­Volkerak', waar de blauwalgen welig tieren. Bij warmere temperaturen sterven de algen echter af, waardoor niet alleen stank ontstaat, maar waarbij ook gifstoffen vrijkomen waarmee het water wordt belast. Dit vormt een bedreiging voor zowel het milieu, het woongenot rond deze wateren als voor recreatie en toerisme in het gebied. Behalve bescherming tegen het zeewater brengen de Deltawerken dus ook negatieve gevolgen met zich mee, waarop men nu pas ­ 50 jaar later ­ stuit. Meer dynamiek in de I'eltawateren kan een strucmrele oplossing bïtekenen voor de teloorgang van de brak­ \iatematuur en wellicht ook van de slib­ en 4genproblematiek. Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen biedt de mogelijkheid ervaring op te doen met meer dynamiek in de Delta. Het geeft echter te weinig dynamiek om de blauwalgenproblematiek op te lossen.

Rijk niet geloofwaardig

Omdat echter het Haringvhet voor Goeree­ Overflakkee dé zoetwatervoorziening vormt ten behoeve van landbouw en drinkwaterwinning, zal er wat dat betreft voor alternatieven moeten worden gezorgd als he Haringvlietwater brak wordt door het op een kier openzetten van de sluizen. Een alternatieve zoetwateryoorziening dus. Tot zover werden ook reeds plannen ontwikkeld, "maar als het op financiering aankwam. bleek Nederland toch niet zo'n rijk land te zijn", zegt Van der Sar. Want toen een en ander duurder bleek dan gedacht, werd er zelfs over gesproken om het hele kierverhaal maar te laten voor wat het is. "Als gedeputeerden van de drie betrokken provincies waren we echter van mening ­ Coppoolse voor Zeeland, Verheijen voor Noord­Brabant en Van der Sar voor Zuid­Holland ­ dat het Rijk hierin de eerst verantwoordelijke is en op deze manier niet geloofwaardig optreedt. Daar hebben we ook de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat op aangesproken, want herstel van dynamiek in de Deltawateren kan alleen geloofwaardig worden besproken als ook het Rijk de gemaakte afspraken nakomt."

Waardevolle investering

Naar aanleiding daarvan heeft de Staatssecretaris positief gereageerd op een verzoek van de drie gedeputeerden om overleg. Doel was om de bestaande afspraken en de nieuwe opgave in een gezamenlijk gedragen aanpak om te zetten. En dat hebben ze gedaan. Voor de openstelling van de Haringvlietsluizen is er een scenario uitgewerkt waarbij gezocht is om voor de omgeving tot een winwin situatie te komen. "En zo'n situatie ligt er", legt Van der Sar uit. "Want door stijging van de zeespiegel, meer regenval en een hogere rivierwaterstand moeten we uit oogpunt van veiligheid tegen overstromingen óók zorgen voor een grotere bergingscapaciteit voor rivierwater. We zouden dus twee vliegen in één klap hebben als we een alternatieve zoetwatervoorziening voor Goeree­ Overflakkee en realisering van extra bergingscapaciteit binnendijks voor Goeree­ Overflakkee en buitendijks bergingscapaciteit voor rivierwater met elkaar combineren door het aanleggen van natte natuurgebieden in de noordrand van het eiland. En tevens schep je daarmee meer mogelijkheden voor natuur en recreatie/toerisme. De totale investering die hiermee gedaan wordt, vindt ook het ministerie zo waardevol dat onlangs tóch weer overeenstemming kon worden bereikt over de financiering van de kierstand van de Haringvlietsluizen. Wannéér echter een en ander geëffectueerd

Wannéér echter een en ander geëffectueerd zal worden, is onder meer afhankelijk van hoe snel de alternatieve zoetwatervoorziening.gereed is én van de mate waarin gevestigde landbouwbedrijven ­ die ter plekke het veld zullen moeten ruimen ­ bezwarenprocedures aangaan.

Blauwalgen! Hoe verder?

Over de manier waarop de blauwalgengroei het best ­ en structureel ­ bestreden kan worden, bestaat thans nog geen helderheid. Het is een project met de provincie Noord­Brabant, die als trekker fungeert van de bestudering van de aanpak van dit probleem. Op dit moment beraadt men zich hoofdzakelijk op het beheersbaar houden van de blauwalgenoverlast gedurende het seizoen dat aanstaande is. Duidelijk is dat bij een zonnige, warme weersgesteldheid de waterkwaliteit achteruit holt. De ambtelijke deskundigheid draait dan ook op volle toeren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Haringvlietsluizen t�ch op een kier

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 maart 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's