Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Cda

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Cda

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Jeugdbeleid

De mogelijkheden voor jongeren lijken onbegrensd in een wereld waarin nagenoeg alles lijkt te kunnen en te mogen. Het spiegelbeeld van deze onbegrensde mogelijkheden is de begrenzing door verschraling en verarming van het samenleven. Het merendeel van de jongeren groeit gelukkig op zonder dat hulp van buitenaf nodig is. Voor een relatief kleine doch groeiende groep jongeren en hun leefomgeving geldt dat niet: zonder hulp hebben zij onvoldoende perspectief. Het preventiebeleid van de gemeente moet gericht zijn op het creëren van een gezonde leefsituatie van de jongeren in de eigen directe leefomgeving. Gezin, buitenschoolse opvang en activiteiten voor jongeren kunnen bewerkstelligen dat de positie van de jongere in de maatschappij een startpositie is in plaats van een eindpositie. Hierbij dient aangesloten te worden bij de levensbeschouwelijke achtergrond van jongeren.

Jeugdzorg werkt alleen als het in goede samenspraak gaat met jongeren zelf, de ouders/verzorgers, de jongeren(opbouw)werkers. De gemeente moet zorg dragen voor een goed jeugd- en jongerenbeleid. Eventuele begeleidingstrajecten moeten zo jong mogeiijk ingezet kunnen worden.

Ouders hebben de grootste verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van problemen. Daarnaast moet ook de gemeentelijke overheid een situatie creëren om jongeren bij beleidsvoorbereiding en -uitvoering te betrekken.

Het College wil. aldus het collegeprogram 2002 - 2006, het bovenstaande bewerkstelligen door het in het leven roepen van een Jeugdgemeenteraad. Dit streven, waarover het CDA in haar verkiezingsprogramma ook een hoofdstuk gewijd heeft, is een loffelijk streven. Met de daarop volgende zin in het collegeprogram hebben wij meer moeite: de samenstelling van de jeugdgemeenteraad moet overeenkomen met de politieke samenstelling van de Raad.

Dat lijkt mij praktisch onhaalbaar. Hoeveel jongeren hebben al een bewuste keuze voor een partij gemaakt en zijn al partijlid?

Dualisme De landelijke overheid is enige jaren geleden tot de conclusie gekomen dat de betrokkenheid van de burger bij de politiek in het algemeen, maar bij de gemeentelijke en (vooral) provinciale politiek tanende was. Een commissie onder leiding van professor Elzinga heeft onderzocht wat aan deze tanende belangstelling ten grondslag lag. Ook kwam deze commissie met een aantal aanbevelingen. Eén van die aanbevelingen was de omzetting van het monisme naar een dualisme. Populair gezegd: de gemeenteraad mag Tweede Kamertje spelen. De 'ministers' in het College opereren los van de raad, zij voeren slechts het door de raad gewenste beleid uit. De discussies in de openbare raadsvergaderingen zijn voor een ieder waarneembaar en volgbaar. Er worden geen plannen meer voorgekookt in de 'besloten’ fractieberaadslagingen. Dit komt de openheid ten goede.

De betrokkenheid van de burger bij de plaatselijke politiek kan alleen tot ware wasdom komen, wanneer er jaarlijks in de kernen/wijken een politiek forum wordt gehouden. Dat bleek wel tijdens de discussies tussen de ingezetenen en de fractievoorzitters bij de onlangs gehouden avond in de kern Stad. De burger heeft daar zijn zegje kunnen doen en menige partij was onkundig van wat er leefde. Dat is wellicht na deze (goed bezochte) avond veranderd. Van belang is nu dat de politiek in de te maken afwegingen deze geluiden in het achterhoofd houdt. Hiermee is niet gezegd, dat elke geuite wens ook gerealiseerd wordt! Wel dient rekening gehouden te worden met de gevoelens die in de kernen leven.

Eind mei zal er een meeting gehouden worden in de kern Nieuwe Tonge. Hopelijk zal ook deze avond door menig inwoner van deze kern bezocht worden.

CDA-Middelharnis Fractievoorzitter: J.R. Dillingh Boudewijnstraat 21 3243 AD Stad aan ‘t Haringvliet tel.: 0187-611441 e-mail: fam.j.dillingh@zonnet.nl

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Cda

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's