Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Isgo In Beeld

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Isgo In Beeld

‘Natuurlijk Goeree-Overflakkee’

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Eén van de taken van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Goeree-Overflakkee (ISGO) is het coördineren van de natuuren milieueducatie (NME). Middels natuur- en milieueducatie leren mensen op een interactieve manier onder meer welke invloed hun handelen heeft op hun leefmilieu. Acties van het ISGO hebben zich in het verleden met name gericht op het organiseren van projecten voor scholen, zoals het “afvalproject” in 1997 en “De Varende Klas” in 2001. Daarnaast heeft het ISGO diverse leskisten ter beschikking die door scholen en verenigingen worden geleend ter ondersteuning van lessen en excursies.

Momenteel is het ISGO bezig met het project Ecologisch Groenbeheer. In het kader van Leren voor Duurzaamheid is hiervoor subsidie toegekend door de provincie Zuid-Holland. Het project is onder meer bedoeld om mogelijkheden voor een meer ecologisch groenbeheer bij de gemeenten en het waterschap te onderzoeken. Daarnaast is het ook de bedoeling om middels dit project inzichtelijk te maken wat de verdere mogelijkheden van natuur- en milieueducatie op Goeree-Overflakkee zijn en de meerwaarde om dit regionaal op te pakken.

Wat is ecologisch groenbeheer nu eigenlijk? Eerst maar wat het niet is. Ecologisch groenbeheer wil niet zeggen dat je de natuur maar zijn gang moet laten gaan en je de openbare groenvoorzieningen laat verwilderen. Dit zou op de meeste plaatsen ook niet eens wenselijk zijn.

Denk maar aan begraafplaatsen en plantsoenen. Ook vanuit veiligheids- oogpunt kan de natuur niet altijd zijn gang gaan. Wat is het dan wel? Bij ecologisch groenbeheer kan worden gedacht aan het gebruik van bepaalde struiken en planten, die vlinders of andere insecten aantrekken of het selectiever maaien van grasstroken, waardoor wilde bloemen meer kansen krijgen. Ook kunnen door ander beheer vogels en kleine zoogdieren meer mogelijkheden krijgen om voedsel en een nestgelegenheid te zoeken. Hierdoor ontstaat er meer variatie in het openbare groen, waardoor de leefomgeving aantrekkelijker wordt.

Inmiddels zijn interviews gehouden met de coördinatoren groenvoorziening van de vier eilandelijke gemeenten en met een medewerker van het waterschap. Uit deze interviews is gebleken dat iedere afzonderlijke gemeente en het waterschap in meer of mindere mate al bezig is met ecologisch groenbeheer. Deels is dit noodgedwongen om dat met minder mensen hetzelfde werk moet worden gedaan, maar ook vanwege het feit, dat steeds meer bestrijdingsmiddelen niet meer mogen worden gebruikt. Bij de individuele gemeenten is zeker interesse aanwezig om verder naar de mogelijkheden van ecologisch groenbeheer te kijken. Momenteel wordt gekeken of het nuttig is een bijeenkomst te organiseren voor alle groenbeheerders om ervaringen over ecologisch groenbeheer uit te wisselen en te bekijken welke verdere mogelijkheden er binnen de verschillende gemeenten en het waterschap zijn. Hiervoor kunnen ook medewerkers van andere gemeenten worden uitgeno-dtgd die al meer ervaring hebben met het op een meer ecologische wijze onderhouden van het groen.

Uit de gesprekken is tevens naar voren gekomen dat de gemeenten veel tijd kwijt zijn aan het opruimen van afval dat in de groenstroken is gedumpt. Soms gaat het echt om het illegaal dumpen van afval, maar het gaat ook om zwerfafval. Afval op straat en in het openbaar groen is niet alleen een ontsiering van de leefomgeving, maar heeft ook een negatieve invloed op het veiligheidsgevoel. De gemeente Dirksland heeft vorig jaar in samenwerking met de basisscholen een opruimactie georganiseerd om het zwerfafval op te ruimen. Het ISGO is momenteel bezig om te kijken of een dergelijke actie, zoals in 1997, eilandelijk kan worden opgezet.

Voor het basis- en voortgezet onderwijs wordt, in samenwerking met de CED, de vroegere onderwij sbegeleidingsdienst en het Consulentschap NME Zuid-Holland een behoefte- onderzoek naar NME-diensten opgezet. In veel gemeenten in Nederland zijn NME-centra aanwezig. Van de diensten van deze centra wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Hier kunnen niet alleen leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, maar ook de inwoners van de gemeenten van alles leren over natuur en milieu in het algemeen, maar ook over hun dirëcte leefomgeving. Op Goeree-Overflakkee ontbreekt zo’n centrum, maar dat wil niet zeggen dat binnen de scholen geen activiteiten op het gebied van NME worden ondernomen. In tegendeel, uit diverse gesprekken blijkt dat de scholen daar wel degelijk aandacht aan besteden, maar dat er veel behoefte is aan praktische ondersteuning.

Zoals: * hoe organiseer ik het gescheiden * inzamelen van afval op school? hoe kan energie en water worden bespaard met beperkte middelen. Men hoopt middels onderzoek een beeld te krijgen over de door de scholen gewenste vorm van ondersteuning en hoe daar het beste op kan worden ingespeeld om uiteindelijk toe te werken naar een structurele inbedding van NME in het basis- en voortgezet onderwijs.

Genoeg ontwikkelingen dus, die op zeer korte termijn verder zullen worden uitgewerkt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Isgo In Beeld

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's