Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Middelharnis

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Middelharnis

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Vergaderingen

03 april 2003 : gemeenteraad 07 april 2003 : commissie algemene bestuurszaken 08 april 2003 : commissie ruimtelijke ontwikkeling 09 april 2003 : commissie onderwijs en welzijn 14 april 2003: commissie financiën 01 mei 2003 : gemeenteraad

Alle vergaderingen vinden plaats om 19.30 uur in het gemeentehuis. Burgers kunnen gebruik maken van spreekrecht, mits dit tenminste 48 uur tevoren is gemeld aan de griffier. Vergaderstukken liggen één week voor de vergadering in het gemeentehuis (afd. Interne Zaken) ter inzage.

Beslissingen Algemene wet bestuursrecht

Verleende vergunningen/ontheffingen: - G. van den Boogert, Marktveld 16, Sommelsdijkrestaureren van hobby-/opslagruimte Kerkstraat 5 te Sommelsdijk (240303) - P.J. Breure, Klampenmeet 46, Sommelsdijk - oprichten dakkapel (280303) - H.G. Breen, Lijster 24, Sommelsdijk - wijzigen dakkapel (280303) - H.J. van Nikkelen Kuijper, Zuiddijk 55, Nieuwe-Tonge - oprichten garage / berging (280303) - A.H.G. de Vrij, Langeweg 3, Sommelsdijk - oprichten blokhut (280303)

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen (derden)belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na bekendmaking (datum bekendmaking staat tussen haakjes achter de desbetreffende beslissing) een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Nadere informatie is verkrijgbaar ter secretarie, tel. 0187 - 47 55 55.

Ontvangen bouwplannen Een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is

Een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen van: - C.J.J.H. Vis voor het uitbreiden van een woning op het perceel Oudelandsedijk 14 te Sommelsdijk (24- 03-2003); - J. Peeman voor het vergroten van een kelder op het perceel Oostdijk 99 te Middelharnis (27-03-2003).

Een aanvraag om een lichte bouwvergunning is ontvangen van: - C.J. van Dam voor het oprichten van een berging op het perceel Steneweg 15 te Middelharnis (20-03- 2003); - Goemaat B.V. voor het vergroten van de berging op de percelen Oudelandsedijk 9 en Oudelandsedijk 13 te Middelharnis (21-3-2003).

Deze publicaties hebben een informatief karakter. De vermelde bouwplannen zijn niet getoetst en zijn daarom nog niet voor inzage beschikbaar.

Voorgenomen bouwvergunningen Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om met toepassing van

* artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan: - Amstelland Ontwikkeling Wonen B.V. voor het oprichten van 42 woningen aan het Havenkanaal te Middelharnis; - Amstelland Ontwikkeling Wonen B.V. voor het oprichten van 16 appartementen aan het Havenkanaal te Middelharnis.

* artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen aan: - P.G.J. Lugthart voor het uitbreiden van een woning op het perceel Kolff van Oosterwijkstraat 8 te Stad aan ’t Haringvliet; - W. Tieleman voor het uitbreiden van een woning op het perceel Zuiddijk 47 te Nieuwe-Tonge.

* artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 21, lid 1a van de bestemmingsplanvoorschriften van het bestemmingsplan ‘Ringstraat/De Stoof’ bouwvergunning te verlenen aan: - F.P. Brosterhaus Dors voor het oprichten van een tuinhuis en het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Langeweg 51 te Sommelsdijk

Deze bouwaanvragen liggen met ingang van 7 april 2003 gedurende vier weken voor iedereen ter inzage. Gedurende deze termijn kan iedereen schriftelijk bedenkingen tegen de bouwplannen naar .voren brengen bij burgemeester en wethouders van Middelharnis, Postbus 1,3240 AA Middelharnis.

Welstandscommissie

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) vindt plaats op woensdag 9 april 2003 om 9.00 uur in het gemeentehuis te Middelharnis. Deze vergadering is openbaar.

De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie is op 9 april 2003 om 14.00 uur in het gemeentehuis te Goedereede.

De agenda’s van deze vergaderingen liggen één dag van tevoren ter inzage in het gemeentehuis te Middelharnis. Tervisielegging ontwerpbestemmingsplan Havenkanaal

Met ingang van 7 april 2003 ligt ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gedurende vier weken in het gemeentehuis, kamer 11, voor iedereen ter inzage het ontwerpbestemmingsplan 'Havenkanaai'. Dit plan is een herziening van een klein gedeelte van het bestemmingsplan ‘Westplaat’. Het betreft het dempen van het Sommelsdijkse havenkanaal gelegen achter het winkelcentrum 'D’n Diek’, het realiseren van een expeditieweg achter dit winkelcentrum, het aanleggen van een nieuwe waterloop en de bouw van een aantal appartementen en eengezinswoningen. Gedurende genoemde termijn van vier weken kan

Gedurende genoemde termijn van vier weken kan iedereen schriftelijk zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis. Degenen die tijdig hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt worden in de gelegenheid gesteld een nadere mondelinge toelichting te geven ten overstaan van de leden van de commissie ruimtelijke ontwikkeling.


Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's

Gemeente Middelharnis

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 april 2003

Eilanden-Nieuws | 18 Pagina's