Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Overdenking uit de Heilige Schrift

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

Luk. 22:53b Dit is uw ure en de macht der duisternis

De Heere Jezus is gevangengenomen. Dat maakt dat hij degenen die Hem in de nacht komen halen aanspreekt. Zijt gij uitgegaan met zwaarden en .^tokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u, was in de tempel, zo hebt u de handen tegen Mij ni uitgestoken (Luk. 22:52b - 53a). Het is alsof de Heere Jezus wil zeggen; 'toen, gewoon overdag, toen Ik midden onder u was en u alle gelegenheid had om Mij in hechtenis te nemen, toen hebt u het niet gedaan'. De Heere Jezus verwijst hier naar de vele malen dat Hij in hun midden was. De vele malen dat ze Hem hoorden, vaak met als doel om Hem ergens op te kunnen betrappen, om Hem dan te kunnen arresteren. Zo was het overdag gegaan.

Daarheen verwijst de Heere Jezus nu ze 's nachts tot Hem komen. Hij ziet er doorheen. Maar dit is uw ure, en de macht der duisternis. Zware woorden klinken er. 'Dit is uw ure'. Het is alsof Hij wil zeggen; 'nu, het is nacht, de tijd waarin bandieten hun werk doen, de tijd waarin dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen'. Zo typeert de Heere Jezus wat ze doen. Wat ze doen staat op hetzelfde niveau als wat misdadigers doen.

Hij gaat nog verder. 'En de macht der duisternis' . Hier laat Hij de achtergrond van hun optreden zien, de dieperliggende oorzaak. Ze zeggen dat ze voor de zaak van God bezig zijn. Of ze dat echt geloofd hebben, weten we niet, maar in ieder geval doen ze het zo voorkomen. Maar, zegt de Heere Jezus, u bent niet voor de Heere bezig. U dient een andere heer. U dient de macht der duisternis, de satan. U bent een instrument van de duivel. Daarom gaat het zo, daarom kan uw activiteit niet bij daglicht. Om deze reden moet het zo, in het geniep, in het donker, zoals de satan altijd werkt. U bent zijn handlangers, misschien onwetend, maar toch.

Dat is een huiveringwekkende mogeUjkheid. Dat je een handlanger bent van de satan, dat je hem dient, terwijl je meent goed te doen. Hier moeten we niet te snel oordelen. Dat is gemakkelijk. We kijken hoofdschuddend naar deze mensen, we veroordelen wat ze doen en kijken niet naar onszelf. We houden niet onszelf de spiegel voor. We vragen niet; 'wat doe ik nu? Wie dien ik nu?' We gaan verder, menend dat het wel goed zit.

Maar dat kan niet. Laat Gods woord ook in ons leven ontdekkend zijn. Vraag daarom ook de hulp van de Heere. Laat ons gebed zijn; 'Heere, laat Uw licht over mijn leven vallen. Zodat ik zie wie ik dien, U of de satan? U, of de macht der duisternis?' Hoe kan ik dat dan weten? vraagt iemand. Wel, stel u zelf de vraag; 'dat wat ik doe, bouwt dat aan het Koninkrijk van God? Of breekt het af? Ben ik iemand die mensen uitnodigt om tot Christus te komen? Of stoot ik mensen af? Waar het antwoord is dat u niet bouwt en niet mensen nodigt, moet ik u zeggen dat u dan ook niet de Heere dient. De HEERE breekt Zijn eigen werk niet af. Zullen we het meenemen? Onszelf daarop onderzoeken?

Het is uw ure. Ik wil nog op iets anders wijzen De Heere Jezus maakt met deze woorden ook duidelijk dat ze deze ure ontvangen hebben. Dat de macht der duistemis in deze ure zijn gang mag gaan. Dat het God de Vader is. Die dit toelaat. Dat het God de Zoon is. Die Zich niet verzet. Nog maar even geleden worstelde Hij in Gethsémané. Hier zien we de overgave. Hij gaat gewillig deze weg. Daarom laat de Zoon des mensen Zich gevangennemen. De diepste achtergrond achter dit alles is Gods welbehagen. Welbehagen in gevallen mensen.

Kijkt u maar naar vers 54a. En zij grepen Hem en leidden Hem weg. Zij grepen Hem, de Heere Jezus. Ze grepen Hem, de Onschuldige. Ze grepen Hem, die nooit was gekomen onder de macht van de duistemis. En waarom? Opdat die in Hem geloven vrijuit zouden kunnen gaan. Om gevallen Adamkinderen los te maken uit de macht van de duister-

Zo spreekt Paulus er over in Kol. 1:13. Die ons heeft getrokken uit de macht van de didstemis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van Zijn liefde. Om dat te kunnen doen, gaat Hij deze weg. Om zondaren vrij te kopen, laat Hij Zichzelf boeien. Zo predikt de gevangenneming van de Heere Jezus ons Zijn liefde. Predikt het ons dat Hij Zich laat wegvoeren om verloren mensen te redden. In deze weg breekt Hij de macht van de duisternis. In deze weg is er genade voor zondaren, is er vrijspraak in Zijn bloed. Daar moeten wij het van hebben, u en ik. Buiten Hem is er geen bevrijding. Dan blijven we vastzitten in de duistemis, en komen er in om. In Hem is het leven, eeuwig leven.

Vlucht dan tot Hem, wie u ook bent. Roep Hem aan. Hij kwam om zondaren te redden. Dan kan het ook voor u. De Zoon des Mensen wordt gevangen door mensen in de nacht. Het is hun ure, de macht van de duistemis. Waarom? Laten we de Schrift maar het antwoord laten geven en bidt de Heere dat u er amen op zegt. Het is een woord uit Hand. 26:18. Om hun ogen te openen, en [hen] te bekeren van de duisternis tot het licht, en [van] de macht des satans tot God; opdat zij vergeving der zonden ontvangen, en een erdeel onder de geheiligden, door het geloof in Mij.

Den Bommel

Ds. P. van Duijvenboden

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 april 2003

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Overdenking uit de Heilige Schrift

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 april 2003

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's