Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Sluiting gemeentehuis en stortplaats

In verband met Goede Vrijdag (18 apnl 2003) is het gemeentehuis te Goedereede gesloten

Tevens is de stortplaats aan de Damweg te Stellen dam gesloten Zaterdag 19 april is de stortplaats van 10 00 tot 11 00 uur open

Vergadering

16 april 2003 om 15 00 uur Commissie Bezwaar schriften

De agenda voor deze vergadenng ligt tijdens de kan tooruren ter inzage op het gemeentehuis waar even eens een exemplaar kan worden afgehaald

Bouwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen

op 31 maart 2003 voor

het plaatsen van een hondenkennel nabij de recre atiewomng Horrelshoogten 44 (Beatnxweg 2) te Ouddorp

- het plaatsen van een blokhut op het perceel Bnel sestraat 103 te Stellendam

op 2 april 2003 voor

het plaatsen van een berging op het perceel Wester weg 16 te Ouddorp

op 3 april 2003 voor

het bouwen van een garage op het perceel Oostdijk seweg 77 te Goedereede

het uitbreiden van de recreatiewoning Het Oude Nieuwland 46 (Oude Nieuwlandseweg 11) te Oud dorp

op 4 april 2003 voor

het plaatsen van twee dakkapellen op de woning op het perceel Stelleweg 5 te Ouddorp

Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen

op 28 maart 2003 voor

het bouwen van een woning (t vv schuur) op het per ceel Tramlijnweg 7 te Goedereede,

op 31 maart 2003 voor

het bouwen van een recreatiewoning (t vv) op het perceel Oudelandseweg 75a te Ouddorp

op 2 apnl 2003 voor

het uitbreiden en verbouwen van de woning met garage op het perceel Dijkstelweg 27 te Ouddorp

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informe ren Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Welstandscommissies

Tevens delen wi) u mee dat de eerstvolgende verga denng van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 15 apnl 2003 in het ge meentehuis te Goedereede Deze vergadenng is openbaar

De eerstvolgende openbare regionale welstandscom missie IS op 23 april 2003 in het gemeentehuis te Goe dereede

De agenda s van deze vergaderingen liggen ter inza ge in het gemeentehuis te Goedereede

Voorgenomen vergunning

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing van de vrijstellingsbepaling als omschreven in artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening junc to artikel 20 lid 1 sub a onder 3 van het Besluit op de ruimtelijke ordening lichte bouwwergunning te verlenen voor

het plaatsen van een blokhut nabij de recreatiewo ning Westeinde 50 kadastraal bekend Gemeente Ouddorp sectie A nummer 1818

Voornoemd bouwplan ligt ingaande 14 apnl 2003 gedurende vier weken ter inzage in het gemeentehuis bij de cluster VROM

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voor nemen aan deze bouwplannen c q verzoeken om vrij stelling medewerking te verlenen schriftelijk zijn ziens wijze indienen bij burgemeester en wethouders Post bus 38 3253 ZG Ouddorp

f«*, f»j*ri 34 JJJ3 JSa«ä&f^

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 april 2003

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 11 april 2003

Eilanden-Nieuws | 16 Pagina's