Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Minister De Boer 'onthult' gedenkteken in Oude Tonge

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Minister De Boer 'onthult' gedenkteken in Oude Tonge

A'^fl 50 jaar wordt hulpverleners watersnoodramp eindelijk 'dank jullie wel'gezegd

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

OOSTFLAKKEE ­ Zoals de herdenking rond de Tweede wereldoorlog twee facetten kent ­ verdriet (dodenherdenking) en vreugde (bevrijdingsdag) ­ zo zou je óók de herdenking van de watersnoodramp kunnen opdelen. Enerzijds werden de verschrikkelijke gebeurtenissen tijdens de Ramp herdacht en de vele slachtoffers die daarbij vielen; 1 februari jl. gebeurde dit op nationaal niveau. Anderzijds kan apart worden stilgestaan bij de redders en hulpverleners, die gedurende de rampdagen, met gevaar voor eigen leven, naar het getroffen gebied trokken om daar de vele en vele mensen die in doodsgevaar verkeerden, te redden, uit hun nood te bevrijden. Dus ook aan de rampherdenking van 1953 kan zowel een element van verdriet als een element van blijdschap worden toegedacht. Het eerste werd dus reeds gedaan, maar aan het tweede was men nimmer toegekomen. Tót afgelopen zaterdag. Toen werd, voor het eerst na 50 jaar, ook stilgestaan bij de hulpverleners. Want als die er niet waren geweest, zou het aantal slachtoffers van de watersnoodramp nóg veel groter zijn geweest...

Onder aanwezigheid van demissionair Minister van Verkeer en Waterstaat R.H. de Boer en een delegatie oud­manniers en andere hulpverleners tijdens de rampdagen, werd zaterdagmiddag verzameld in de 'Grutterswei' te Oude Tonge, om daar vandaan te voet naar de Oostdijk te gaan, waar tegenover de Begraafplaats Slachtoffers Watersnoodramp 1953 ligt.

Een klein gezelschap ­ onder wie minister De Boer, gedeputeerde Van der Sar en de burgemeesters Van Pelt en De Vries ­ zou doorgaan tot óp de begraafplaats, waar twee grote' hulpverleners van toen een krans legden bij het monument aldaar. Dat waren Schout bij nacht b.d. R. Idzerda en de uit het Friese Grouw afkomstige J. de Wal.

Habertsma-groep

Laatstgenoemde arriveerde, samen met 10 anderen, op maandag 2 februari 1953 in Ooltgensplaat met 10 ijzeren schouwen ­ smalle, ondiepe roeiboten ­ waarmee zij uit Grouw naar het rampgebied waren gekomen om mensen te redden, de zgn. Habertsmagroep. Over het werk dat deze mannen verrichtten staat meer geschreven in het gedenkboek 'Ooltgensplaat en de ramp van 1953'.

Eén van de twee nog in leven zijnde redders uit deze groep is de heer De Wal, thans 84 jaar oud. Met enkele familieleden was hij zaterdag naar Oostflakkee gekomen. Vóór de kranslegging 's middags bezocht hij 's morgens de straten van Ooltgensplaat nog eens, waann hij veel hulp heeft verleend. Alhoewel er m 50 jaar veel is veranderd, kwamen bij hem de herinnering weer levend naar boven.

Blijdschap na droefenis

Na de kranslegging ­ bedoeld als respect voor de slachtoffers en ter ere van de hulpverleners die tijdens de watersnoodramp zijn omgekomen ­ werd een minuut stilte in acht genomen, waarop de Oude Tongse muziekveremging 'Vooruit' op gedragen wijze speelde 'Ü bid ik aan, o macht der hefde'.

Aansluitend werd koers gezet naar de Kolfweg, om daar een monument te onthullen c.q. in werking te stellen ter herinnering aan de hulpverleners.

Onderweg werden de Oude Tongse straten gevuld met de dartele tonen van de uit Doom afkomstige 'pijpers en tamboerijnen der Mariniers', die met piccolo's, andere fluiten en met tromslag de optocht voort leidde.

"Na de eerdere herdenkingsactiviteiten rond de Ramp ­ met de droeve emoties, staan we nu stil bij de redders en hulpverleners. Hén willen we vandaag gedenken en bedanken, en daar hoort blijdschap bij en vrolijke muziek", zo lichtte de imtiatiefnemer van deze herdenking toe, kolonel der mariniers b.d. S.J. Hameete.

Symboliek

Toen Hameete in 2001 m het bekende boek Gebroken dijken de vraag las wie heeft ooit dankjewel gezegd tegen deze hulpverle ners'' , vond hij daann aanleiding om daar aan op passende wijze invulling te geven het realiseren van een 'dank-julhe weimonument Om dit mogelijk te helpen maken, werd op Oostflakkee een stichting opgencht die zich voor dit doel verder inspande

Hoewel aanvankelijk niet iedereen even enthousiast reageerde, is het er uiteindelijk toch van gekomen Naar ontwerp van mevrouw Schellekens werd een fois stenen monument ontwikkeld Een rotssteen, als toonbeeld van onverzettelijkheid, met een spleet waaruit water neerklettert op een ondergrond die omringd wordt door zandzakken De symboliek spreekt voor zich

Het Oude Tongse bedrijf AVK vemchtte het nodige grondwerk voor de plaatsing van het monument, de ANWB realiseerde het grote informatiebord dat naast het monument een plaats kreeg En het was aan rmnister De Boer om - via afstandsbediening - de waterstroom uit deze steenrots in werking te stel len

Hulpverlening

In een toespraak stond hij echter eerst stil bij de gebeurtenissen van 5() jaar geleden en de daarna - door gebrekkige communicatie - moeizaam op gang gekomen hulpvei lening Hulp, eerst door particuheren geboden die er op eigen houtje op uit trokken, en later de meer georganiseerde hulp In t bijzonder noemde hij de naam van Oude Tongenaar Cor van de Tonnekreek die m z'n eentje en met gevaar van eigen leven zich m het water had gewaagd en 47 mensen wist te redden, maar ook de namen van de heren De Wal en Idzerda Verder de mosselvissers uit Tholen en Yerseke en vissers uit Urk, Scheveningen, Katwijk, IJmuiden en Volendam, die met hun boten mensen uit het rampgebied red-den Vervolgens het leger Nog wat later enkele vliegemers, waarna pas duidelijk werd van welke omvang de watersnoodramp was Daarop volgden de vele hulpverlenende mstelhngen, zoals het Rode Kruis het Natio naai Rampenfonds, maai ook militau-en en brandweerlieden vanuit diverse landen

Door het noemen van de bij de ramp behorende cijfers en aantallen, liet De Boer door klinken hoe omvangrijk de watersnoodramp was "De gevolgen - de persoonlijke henn nenngen, waarmee mensen nog steeds worstelen - laten zich echter niet in getallen uit drukken zo voegde hij eraan toe

Niet te laat

Waarom nu pas, vijftig jaar later, aandacht VOOI de hulpverleners'' Burgmeester Van Pelt van de gemeente Oostflakkee legde uit dat, als je hen ging bedanken |e er beslist talloze over zou slaan En dat is nog erger dan helemaal mets doen Vandaar deze langdui ige terughoudend held

Nu echter het initiatief van een gedenkteken werd ontplooid waaronder alle hulpverle ners begrepen zouden zijn, was dat een goed moment om nu - alsnog, maar volgens Hameete nooit te laat - dank lullie wel te zeggen Een gelegenheid waarbij minister De Boer en mevrouw Schellekens een exem plaar van Gebroken dijken kregen uitge reikt en waarbij burgemeester Van Pelt namens het gemeentebestuur beloofde dit dank jullie wel monument m ere te zullen houden

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 april 2003

Eilanden-Nieuws | 28 Pagina's

Minister De Boer 'onthult' gedenkteken in Oude Tonge

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 18 april 2003

Eilanden-Nieuws | 28 Pagina's