Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vergunningprocedure Kunst Ecoservice B.V.

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Vergunningprocedure Kunst Ecoservice B.V.

Reactie ISGO:

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Door berichtgeving in de media is de indruk gewekt dat door de vestiging van een nieuw bedrijf in de gemeente Middelharms de inwoners opnieuw geconfronteerd gaan worden met enorme stankoverlast. Het betreft hier echter géén nieuw bedrijf, maar aanpassing van een reeds jarenlang bestaand bedrijf door de nieuwe eigenaar. Kunst Ecoservice B.V.

Voor de mestbassins aan de Johannespolderseweg te Middelhamis is al in 1984 en 1987 vergunning verleend in het kader van de toen geldende Hinderwet. De vergunning had betrekking op het opslaan en distnbueren van vloeibare meststoffen. In 1993 is door het ISGO een procedure opgestart om deze bassins goed af te dekken. De afdekking met folie of een strokorst bleken niet te functioneren. In 1995 heeft de Raad van State het besluit echter vernietigd. Er was onvoldoende onderzocht of de afdekking technisch en/of financieel wel was te realiseren, gezien de uitzonderlijke grootte van de bassins. Voor het eerst zijn in 1998 en 1999 enkele incidentele klachten geuit. Medio 2002 werden bij het ISGO opnieuw enkele stankklachten over dit bedrijf gemeld.

In december 2000 heeft Kunst Ecoservice B.V. een nieuwe milieuvergunning voor de bassins aangevraagd, waarin een overkappmg is meegenomen. Ook Kunst Ecoservice B.V. is van mening dat een overkapping mede vanuit economisch oogpunt een goede voorziening is, met name om de kwaliteit van de meststoffen te kunnen garanderen. Het ISGO heeft met de behandeling van de

Het ISGO heeft met de behandeling van de nieuwe vergunningaanvraag getracht om alle overlast zoveel mogelijk uit te sluiten. Zo is de afgelopen twee jaar uitvoerig onderzoek verricht naar de mogelijke stankoverlast die de bassins in de nieuwe situatie eventueel zouden kunnen veroorzaken. Advies is ingewonnen bij de Inspectie Milieuhygiëne en TNO. Deze instanties hebben positief geadviseerd, waarna burgemeester en wethouders uiteindelijk besloten hebben de aangevraagde vergunning (in ontwerp) te verlenen voor een periode van twee jaar. Afhankelijk van de ervaringen gedurende deze periode wordt bekeken of de vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd, of er aanvullende voorzieningen noodzakelijk zijn of dat - in het uiterste geval - de vergunning zelfs moet worden ingetrokken. Deze zorgvuldigheid is met name in acht genomen om de stankoverlast zoveel mogelijk te kunnen beperken. De nieuwe vergunning gaat uit van he

De nieuwe vergunning gaat uit van he opslaan van de vloeibare meststoffen NatukaU en Nutricel. Voor deze meststoffen heeft het RIKILT (een instituut voor kwalificatie van meststof) toestemrmng verleend. Deze instantie onderzoekt of de mest voldoende bemestende waarden bevat. Door deze ontheffing zijn Natukali en Nutricel officieel erkende meststoffen.

Op naleving van de geldende milieuvergunning voor de mestbassins wordt door het ISGO intensief gecontroleerd. Kunst Ecoservice wordt voorts nog door andere instanties gecontroleerd. De actieve mestaanwending (het uitrijden van de meststoffen over het land) valt niet onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer, maar is geregeld in het Besluit overige organische meststoffen. De naleving van dit besluit wordt gecontroleerd door de Algemene Inspectie Dienst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ISGO, tel.: 0187-488111.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 april 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's

Vergunningprocedure Kunst Ecoservice B.V.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 25 april 2003

Eilanden-Nieuws | 14 Pagina's