Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Goeree-Overflakkee

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Goeree-Overflakkee

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wet milieubeheer Mededeling -namens burgemeester en wethouders van de hier genoemde gemeenten- van het dagelijks bestuur van het ISGO.

Melding 1. Hotel/Café De Haven, Vingerling 53 te Middelharnis (Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer).

De melding ligt ter inzage vanaf 6 mei 2003 gedurende zes weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur op het gemeentekantoor van Middelharnis (nr. 1).

Ontwerp-besluit Op 3 oktober 2002 is een aanvraag om een revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontvangen van: 2. Schavicast B.V. voor het inwerking hebben van een straal- en conserveringsbedrijf aan de Mr. Snijderweg 14 te Stellendam.

Wij zijn voornemens om namens burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente deze vergunning te verlenen. Aan de vergunning worden voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Het ontwerp-besluit en de overige relevante stukken liggen ter inzage van 6 mei 2003 gedurende vier weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur op het kantoor van de gemeente Goedereede (nr. 2). Degene die niet in de gelegenheid is om de stukken overdag in te zien, kan dit doen tijdens genoemde termijn op dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Hiervoor moet een telefonische afspraak worden gemaakt met het ISGO.

Schriftelijke bedenkingen tegen het ontwerp-besluit kunnen door een ieder vanaf 7 mei 2003 gedurende vier weken worden ingediend bij het ISGO, Postbus 313, 3240 AH Middelharnis. Op verzoek blijven uw persoonlijke gegevens geheim. Als daarom wordt gevraagd, zal een openbare (hoor)zitting worden gehouden. Tijdens deze zitting wordt gelegenheid geboden om het bevoegd gezag en eventuele overige aanwezigen van gedachten te wisselen over het ontwerp-besluit. Tevens wordt de gelegenheid geboden om mondelinge bedenkingen in te brengen. De aanvrager van de vergunning zal tevens in de gelegenheid worden gesteld de zitting bij te wonen.

Besluit Op 29 april 2003 is een revisievergunning ingevolge de Wm verleend aan: 3. Gebr. De Waal voor een offsetdrukkerij aan de Langeweg 13 te Sommelsdijk.

Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp.

Het besluit en overige stukken liggen ter inzage vanaf 6 mei 2003 gedurende zes weken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur op het gemeentekantoor van Middelharnis (nr. 3). Degene die niet in de gelegenheid is om de stukken overdag in te zien, kan dit doen tijdens genoemde termijn op dinsdagavond van 18.00 tot 21.00 uur. Hiervoor moet een telefonische afspraak worden gemaakt met het ISGO (tel. 0187-488111).

Beroep tegen het besluit kan vanaf 7 mei 2003 gedurende zes weken worden ingesteld door: a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit; b. de adviseurs die gebruik gemaakt hebben van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp-besluit;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht; d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp-besluit.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen, kunnen bij een spoedeisend belang, de Voorzitter van de genoemde afdeling tevens vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hier moet in een afzonderlijke brief om gevraagd worden.

Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij voor deze datum een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor nadere inlichtingen en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken (dit laatste tegen betaling), kan contact opgenomen worden met het ISGO (tel. 0187-48 81 11).

lgiltwg74,Mn!313, SZBAHIWrWfaifj.H. (0137)4331 II /fa «II 40137)43313ltonfy(0W)4377ll OjMiBjrlijda: m 1/* n03-30 M 12.00» 13.00 IH 76.30 w. OnnlqrttAiK/ifanHjifamnj I ?, ®Mmn, 14(0137) 433350 OftMjrtyfa m t/m n 03-30 41.45 u 1300 -li.45 m h 10.00 -ILWar.

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Goeree-Overflakkee

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 2 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's