Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Gemeente Goedereede

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Gemeente Goedereede

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Bouwaanvragen

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 41 van de Woningwet delen wij u mede dat een aanvraag om lichte bouwvergunning is ontvangen

op 25 apnl 2003 voor

- het wijzigen van de zijgevel van de woning op het perceel Oosferweg 41 te Ouddorp

op 28 apnl 2003 voor

- het plaatsen van een schuur (t vv) nabij de recreatiewoning Het Bosje 174 te Ouddorp

op 29 apnl 2003 voor

- het bouwen van een schuur op het perceel Oostdijkseweg 107 te Goedereede

- het wijzigen van de westgevel van de woning op het perceel Hazersweg 81 te Ouddorp

Tevens delen wij u mede dat een aanvraag om een reguliere bouwvergunning is ontvangen

op 29 apnl 2003 voor

- het uitbreiden en verbouwen van de schuur op het perceel Noordzijde Haven 25 te Goedereede

- het uitbreiden en verbouwen van de woning op het perceel Hofdijksweg 71 te Goedereede

Deze publicatie is bedoeld om het publiek te informeren Tegen de ingekomen bouwaanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend

Welstandscommissies

Tevens delen wij u mee dat de eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie (gemandateerde behandeling) plaatsvindt op 13 mei 2003 in het gemeentehuis te Goedereede Deze vergadenng is openbaar

De eerstvolgende openbare regionale welstandscommissie IS op 21 mei 2003 in het gemeentehuis te Goe dereede

De agenda's van deze vergaderingen liggen ter inza ge in het gemeentehuis te Goedereede

Vrijstelling

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken bekend dat het voornemen bestaat om met toepassing van de vrijstellingsbepaling als omschreven in artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening junc to artikel 20 lid 1 sub a onder 3 van het Besluit op de ruimtelijke ordening lichte bouwvergunning te verlenen voor

- het plaatsen van een blokhut (t vv) nabij de recreatiewoning Mimosa 2 (De Klepperstee) kadastraal bekend Gemeente Ouddorp sectie B nummer 2859

- het plaatsen van een blokhut nabij de recreatiewoning Westeinde 35 kadastraal bekend Gemeente Ouddorp sectie A nummer 1584

Bovengenoemde bouwplannen liggen ingaande 12 mei 2003 gedurende vier weken fer inzage in het gemeentehuis bij de cluster Bouwzaken

Gedurende deze termijn kan een ieder tegen het voornemen aan deze bouwplannen c q verzoeken om vrij stelling medewerking te verlenen schriftelijk zijn zienswijze indienen bi) burgemeesteren wethouders, Postbus 38 3253 ZG Ouddorp

Artikel 19 WRO

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goe dereede maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 apnl 2003 besloten heeft om met gebruikmaking van artikel 19 lid 1, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan Dorpsgebied Ouddorp, 2' herziening teneinde

- het vestigen van een rijwielhandel (verkoop van fietsen) ten behoeve van Rijwielhandel Springersdiep op het perceel Zuidweg 2 te Ouddorp in planologisch opzicht mogelijk te maken

- de bouw van een dubbele garage met een oppervlakte van ongeveer 42 m' ten behoeve van Akershoek Tweewielers op het perceel thans kadastraal bekend gemeente Ouddorp, sectie E, nummer 4545 plaatselijk bekend achter het perceel Dorpsweg 29 te Ouddorp in planologisch opzicht mogelijk te maken

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 19a, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening liggen de desbetreffende stukken met ingang van 12 mei 2003 gedurende vier weken tijdens kantooruren ter gemeentesecretane van Goedereede sector Grondgebied (Cluster VROM), ter inzage

Gedurende deze periode kan een ieder tegen het verlenen van medewerking aan de hiervoor bedoelde (bouw) plannen schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goedereede, Tramlijnweg 2, 3252 BR Goedereede

Monumentenwet 1988

Burgemeester en wethouders van Goedereede maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12, lid 2 van de Monumentenwet 1988 bekend dat een aanvraag als bedoeld in artikel 11, lid 2 van de Monumentenwet 1988 IS ingediend door

- de heer Hokke Noordzijde Haven 25 te Goedereede voor het vernieuwen van het dak van de schuur op het perceel Noordzijde Haven 25, kadastraal bekend gemeente Goedereede, sectie A, nr 297

Bedoelde aanvraag ligt ingaande 12 mei 2003 gedurende veertien dagen ter inzage op het gemeentehuis te Goedereede bij de cluster bouwzaken

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders Postbus 38 3253 ZG Ouddorp II

IK

88«)

Dit artikel werd u aangeboden door: Eilanden-Nieuws

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's

Gemeente Goedereede

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 mei 2003

Eilanden-Nieuws | 12 Pagina's